Vegetariánské empanadas s lilkem a kozím sýrem

B?hem svého vegetariánského období jsem se nemínila vzdát mých zbož?ovaných pirožk? podle paní Hrab?nky (neboli empanadas ze Sydney a tak se jich doma vždycky p?ipravovala ?ást se sojovým granulátem. V Austrálii bu?to nemají sojové maso a nebo ví, že soja je už dávno aut a tak v Bourke Street Bakery pro vegetariány p?ipravují empanadas (no jasn?, já vím, že empanadas je dost n?co jiného, ale kucha?ka zmín?ného peka?ství své tašti?ky takhle vážn? nazývá) z lilku, cizrny a kozího sýru. A? už jde o p?edchozí recept na hov?zí empanadas nebo o tuhle vegetariánskou variantu, recepty ze sydneyského peka?ství p?sobí tak trochu jako když ko?i?ka s pejskem va?ili dort. Kupodivu jim (na rozdíl od pejska s ko?i?kou) tyhle šílené kombinace vždycky vyjdou a nikdo nemá boleb?ich…

Continue reading

Polské pirožky

Když se ?ekne Krakov, vybaví se mi plyšoví draci, nekone?ná cesta k leteckému muzeu s plyšovým drakem v náru?í (samoz?ejm? mi bylo šest a ne dvacetšest) a všudyp?ítomné pirožky. Vlastn? ani nevím, jestli jsem v Krakov? ochutnala n?co jiného než pirožky. Myslím, že ne. Pirožky byly totiž boží.

Úpln? ty nejlepší pirožky ovšem m?li v malé pirožkárn? na okraji židovské ?tvrti Kazimierz. Na neustále otev?ených dve?ích byly vyv?šeny papíry s dlouhým seznamem p?íchutí pirožk?, k pití jste si mohli vybrat jable?ný mošt nebo podmáslí, na pirožky jste mohli dostat cibulku nebo smetanu, ale tou klí?ovou v?cí bylo zvolit si tu nejlepší nápl?. Já jsem se pokaždé, když jsme tam zavítali, nemohla rozhodnout, zda chci ochutnat n?co tak zt?ešt?ného, jako jsou t?eba pirožky s malinami a tvarohem a nebo zda zustat u nikdy neselhávající klasiky zvané ruské pirožky. Mám pocit, že jsem si vždycky vybrala ty ruské.

A protože polské ruské pirožky jsou nejlepší a protože a? hledáte, jak hledáte, nikdy je v ?eském supermarketu (narozdíl od toho polského) nenajdete, tady je recept. podmáslí k zapíjení je nutností.

Ingredience

450 g brambor

2 vejce

2 cibule

50 g másla

110 g ?erstvého sýra

115 g sýra Philadelphie

225 g hladké mouky

paprika

s?l

Postup

Brambory uva?íme ve slupce, necháme vychladnout, oloupeme a nastrouháme.

Cibuli nakrájíme najemno a na másle osmažíme dozlatova a k?upava.

V míse si smícháme brambory, jedno vají?ko, osmaženou cibuli a nadrobený ?erstvý sýr. Vše dochutíme solí a paprikou a máme hotovou skv?le chutnající nápl?.

Z mouky, zbývajícího vají?ka, Philadelphie, dvou lžic teplé vody a špetky soli ve food procesoru vypracujeme t?sto, které bude pravd?podobn? lepit a nebude moc kompaktní. Proto si jej p?endáme na linku a za pomoci hromádky mouky a p?ekládání t?sta a ru?ního zpracovávání (jako když se d?lá t?sto na t?stoviny) vytvo?íme m?kké t?sto, které by už ale nem?lo moc lepit. T?sto dáme minimáln? na dv? hodiny do ledni?ky.

Z odpo?inutého t?sta si vyválíme tenký plát, ze kterého vykrajujeme kole?ka (velikost b?žného hrnku je ideální).

Na prost?edek každého kole?ka naneseme lži?ku až dv? nápln? a okraje t?stového kole?ka p?iložíme k sob? tak, abychom vytvo?ili tašti?ku o tvaru p?lkruhu.

Pirožky va?íme ve vroucí osolené vod? dokud nevyplavou ke hladin? (trvá to p?ibližn? ?ty?i minuty).

Teplé pirožky podáváme posypané osmaženou cibulkou.

A? se snažím, jak se snažím, beztak moje domácí pirožky nikdy nebudou tak dobré jako ty v Krakov?.

Empanadas ze Sydney nebo brn?nské pirožky?

Kdysi dávno (t?eba tak p?ed patnácti lety) p?inesl ta?ka dom? z jedné sešlosti u jednoho svého známého (?íkejme mu t?eba pan Hrab?) recept na podivné tašti?ky pln?né mletým masem, rozinkami, olivami a dalšími k sob? nepadnoucími surovinami, které na onu sešlost upekla manželka pana Hrab?te (?íkejme jí t?eba paní Hrab?nka).

O mnoho let pozd?ji a o mnoho sn?zených pirožk? podle paní Hrab?nky (jak jsme onen podivný recept za?ali nazývat) pozd?ji jsem si koupila kucha?ku Bourke Street Bakery. Anotace ?íká n?co v tom smyslu, že slavné peka?ství ze Sydney p?edstavuje své oblíbené recepty. Jaké bylo moje p?ekvapení, když jsem se rozhodla jako první recept ze všech ud?lat Beef Empanadas. ?tu si seznam surovin poprvé a ?íkám si: “Vždy? tohle nemá s empanadas v?bec nic spole?ného.” ?tu si recept podruhé a ?íkám si: “Tohle mi n?co p?ipomíná.” A až si to p?e?tu pot?etí, tak mi to kone?n? dochází! Tohle jsou p?ece naše pirožky podle paní Hrab?nky. Oni nám (nebo spíš paní Hrab?nce) ukradli pirožky! A nebo Hrab?nka ukradla hov?zí empanadas slavnému peka?ství ze Sydney!? Vzhledem k tomu, že pan Hrab? je velký cestovatel, n?co mi ?íká, že ta druhá možnost se víc blíží realit?.

Tak to vypadá, že nejsem první, kdo se rozhodl napodobovat vše jedlé, co na svých cestách potkal. Už p?ed patnácti lety tu malému nic netušícímu Mlokovi vyrostla t?žká konkurence…

Ingredience

450 g hladké mouky

4 vají?ka

100 g sádla

220 ml ledové vody

450 g mletého hov?zího masa

1 cibule

2 stroužky ?esneku

100 g oliv

100 g rozinek spa?ených v?elou vodou a okapaných

chilli vlo?ky

uzená paprika

oregano

s?l

Postup

Z mouky, vody, jednoho vají?ka, 50 g sádla a soli si ru?n? nebo v robotu vypracujeme pružné a nelepivé t?sto, které dáme minimáln? na dv? hodiny vychladit do ledni?ky.

V pánvi si rozeh?ejeme zbylé sádlo a sp?níme na n?m cibuli s ?esnekem (obojí najemno nasekané). P?idáme mleté maso, smažíme a lžící nebo va?e?kou rozbíjíme velké hrudky masa.

Asi tak po p?ti minutách, až máme maso hezky osmažené, p?idáme chilli, papriku, oregano, s?l, rozinky a najemno nasekané olivy. Vše dob?e promícháme a ješt? krátce osmažíme. Nakonec do sm?si p?idáme natvrdo uva?ená dv? vají?ka, která s pomocí kráje?e na vají?ka rozd?líme na co nejmenší kousky.

T?sto si vyválíme a s pomocí hrnku nebo talí?e (to podle toho, jak moc velké chceme mít výsledné pirožkoempanadas) vykrajujeme kole?ka. Zbylé t?sto vždy znovu vyválíme a zase vykrajujeme kole?ka a to až do té chvíle, než se zbavíme úpln? všeho t?sta.

Nápl? klademe do st?edu kole?ek a p?etažením jedné strany t?sta p?es nápl? vytvo?íme tašti?ku ve tvar? p?lkruhu.

Pirožkoempanadas klademe na plech vyložený pe?ícím papírem, potíráme rozkvedlaným vají?kem a pe?eme v troub? vyh?áté na 230°C p?ibližn? 15 až 20 minut.

Pirožky podle paní Hrab?nky jsem schváln? pekla naprosto p?esn? podle receptu z kucha?ky Bourke Street Bakery, abych vid?la ten rozdíl. Ovšem nevid?la jsem žádný rozdíl. Ty dva recepty a výsledné produkty jsou k nerozeznání stejné. Snad jediný rozdíl je v tom, že paní Hrab?nka používá na své pirožky listové t?sto a v Sydney si p?ipravují své vlastní t?sto, tak jak je popsáno výše. Až na tenhle drobný detail tyhle dva recepty ale p?sobí, jako kdyby si z oka vypadly. Je krásné, jak n?co dokáže putovat p?es celou zem?kouli, aby se to tam stalo sou?ástí rodinného folkloru. A? žije globalizace!