Jamajský kokosový chléb

Na Jamajce je b?žným zvykem si do kokosového chleba nacpat (samo o sob? skv?lé) jamajské patty. Já, protože jsem v?ci neznalý evropan, téhle kombinaci v?bec neholduji a spíš ji považuji za znehodnocení dvou v?cí, které jsou samostatn? skv?lé a nepot?ebují se vzájemn? p?ebíjet. Patty si proto rad?ji užívám jen tak teplé z trouby a jediné, co mi u n?j chybí k dokonalosti je po?ádn? vychlazené pivo Red STripe. A kokosový chleba považuji za skv?lé pe?ivo, jak stvo?ené k náplním všeho druhu (jenom ne patty). Protože z n?j sou?ástky nápln? nevypadávají tak snadno jako t?eba z baget, už se t?ším, až se mi n?kdy poda?í skloubit pe?ení kokosového chleba s výletem a já s pomocí dobrého sýra, salátu a t?eba n?jaké sušené klobásky vytvo?ím nejlepší výletnický sendvi? na sv?t?.

Ingredience

620 g hladké mouky

1 plechovka kokosového mléka

50 g rozpušt?ného másla

2 lžíce cukru

1 lžíce soli

5 g sušených kvasnic

Postup

V míse smícháme mouku, cukr, s?l a kvasnice.

Mléko si oh?ejeme tak, aby bylo vlažné a rozpustíme v n?m 20 g másla.

Mléko s máslem p?ilijeme k mouce a vypracujeme hladké a pružné t?sto (v robotu hn?teme cca 10 minut).

T?sto necháme na teplém míst? vykynout, až zdvojnásobí sv?j objem.

T?sto si rozd?líme na n?kolik menších ?ástí (každá ?ást na jeden samostatný chleba). Já jsem si t?sto rozd?lila na kuli?ky o váze 100 g. Z takhle velkých kuli?ek ale neud?láte chleba, do kterého by šlo vložit patty a pokud jsem vám tedy nerozmluvila jamajský zvyk, tak si chleby ur?it? ud?lejte v?tší.

Každou kuli?ku rozválíme na kruh o tlouš?ce 3 mm a povrch pot?eme rozpušt?ným máslem. Kruh p?eložíme a p?eneseme na plech vyložený pe?ícím papírem. Pokud chcete mít krásné p?lkruhy, upravte si tvar chleba za pomoci vhodného talí?e nebo nádoby tak, jak to radí originální recept.

Chleby necháme kynout ješt? 10 minut a mezi tím je z vrchu pot?eme rozpušt?ným máslem.

Pe?eme v troub? p?edeh?áté na 190°C 15 až 20 minut.

Chleby jsou skv?lé teplé /vysoké riziko p?ežrání), ale i druhý ?i t?etí den napln?né š?avnatým sýrem rozhodn? nikoho neurazí.

Jamajské hov?zí patty

Recept na hv?zdu našeho minimalistického stánku na Street Food festivalu. V sobotu jsem jich upekla p?esn? 60 kus?, p?e?etla jsem u toho dva díly Vesmírné odysey a když jsem v ned?li ve?er po SFF usínala, uv?domila jsem si, že místo po?ítání ove?ek m?j polomrtvý mozek od?íkává: “Toto jsou jamajské masové tašti?ky. Na Jamajce je najdete na každém rohu a jamaj?ané je rádi jí jak ke snídani, tak i k ve?e?i a k ob?du.”

Vážn?, na Jamajce máte dv? neot?esitelné jistoty a to, že a? jste kdekoliv, do p?ti minut vám n?kdo nabídne marihuanu a do deseti minut narazíte na stánek s patty.

Jamaj?ané jí patty nejrad?ji s vychlazeným pivem Red Stripe – užívají si kombinaci teplých tašti?ek a studeného piva. A když mají velký hlad a hluboko do kapsy, vytvo?í si levnou a sytou ve?e?i tak, že jedno paty nacpou mezi dva velké kusy kokosového chleba – hodn? muziky za málo jamajských dolar?. My jsme si taky jednou omylem koupili k patty kokosový chléb a protože jsme v?ci neznalí evropané, spo?ádali jsme ho druhý den ke snídani s místním ?edarem (jediný sýr, který na Jamajce seženete). 

Patty se dá plnit kde jakou masovou i nemasovou náplní. Že se nacházíte v království patty, poznáte na Jamajce tak, že podnik, ve kterém se nalézáte, nabízí i tak sofistikované nápln? jako jsou krevety nebo zelenina. Všude tam, kde ale natrefíte na patty, rozhodn? natrefíte na hov?zí nápl? a když malinký stánek na pláži prodává jenom jeden druh patty, bude to zaru?en? hov?zí patty. Takže i na Street Food Festival jsem upekla patty s bio hov?zím a spot?ebovala jsem u toho kilo a p?l masa ze š?astných kravi?ek.,

Ingredience

600 g hladké pšeni?né mouky

250 g másla

500 g mletého hov?zího masa

1 cibule

3 stroužky ?esneku

1 hrnek zeleninového nebo i jiného vývaru

3 lžíce ke?upu

1 svazek jarní cibulky

kokosový olej 

1 vejce

ledová voda

chilli 

tymián

kurkuma

s?l a pep?

Postup

V míse promícháme mouku se solí a lži?kou kurkumy. 

Do mouky nakrájíme na menší kousky máslo a p?ipravíme si ledovou vodu. Ta se nejlíp vyrábí tak, že do hrnku s vodou p?idáte n?kolik kostek ledu a po?káte, až se voda dostate?n? ochladí.

Te? rukama promícháme mouku s máslem tak, aby v nám mouce z?stali nerozm?ln?né kousky másla. Všechno máslo ale musí být moukou dostate?n? obalené. 

Pro za?átek si do sm?si mouky a másla p?ilijeme p?l hrnku ledové vody a t?sto za?neme rukama rychle zpracovávat. Pokud se nám nespojila všechna mouka, postupn? p?iléváme tolik vody, až vytvo?íme kompaktní kouli t?sta. Pozor, nerozbijte si kousky másla v t?st? – hrají tam zásadní roli. T?sto dáme vychladit do ledni?ky.

Na nápl? si zp?níme na rozeh?átém kokosovém oleji na jemno nakrájenou cibuli a na poslední p?l minuty p?idáme nadrcený ?esnek.

Do pánve p?idáme namleté maso a lžící d?kladn? rozbijeme všechny hrudky. Maso osmažíme a zalijeme vývarem. Do sm?si p?idáme ke?up, chilli, tymián a vše dochutíme solí a pep?em.

Masovou sm?s va?íme tak dlouho, až máme omá?ku p?kn? hustou a jsme spokojeni jak s konzistencí, tak i s chutí. 

Na záv?r p?idáme do sm?si na jemno nakrájenou jarní cibulku a nápl? necháme d?kladn? vychladnout.

T?sto si rozd?líme na n?kolik díl? – záleží na tom, jak velké a jaký po?et patty chcete mít. Já tvo?ím z kousk? t?sta p?ibližn? o váze 40 až 50 g.

Každý kousek t?sta rozválíme na velmi jemnou kulatou placi?ku, do jejíhož st?edu naklademe nápl?. P?lku placi?ky p?etáhneme p?es nápl? a vytvo?íme tak p?lkruh a typický tvar pro patty. Okraje ozdobn? založíme, aby nám nápl? nevytékala.

Takhle p?ipravené patty dáme do ledni?ky ztuhnout. Pozor, patty se mohou trhat a proto doporu?uji je dávat na talí? vysypaný moukou.

P?ed pe?ením patty pot?eme vají?kem rozmíchaným v troše vody.

Patty pe?eme v troub? vyh?áté na 170°C 30 minut.

P?i pojídání teplých patty nezapome?te na vychlazené pivo, kokosové o?echy nad hlavou, t?tinová a marihuanová pole všude kolem vás a pravidlo: be happy, brothers and sisters!