Rozpe?ený/grilovaný hermelín se slaninou a o?echovým pestem

Zase jednou po letech jsem se vydala na autorské ?tení v Huse na provázku a koukala jsem, jak má tamní restaurace (nebo spíš taková hospoda) pestrou nabídku. P?iznávám, na ?tení jsem se všeho všudy dostala dvakrát, ale aspo? jsem stihla vyzkoušet oba dva grilované hermelíny, které jídelní lístek nabízel. M?la jsem v plánu ochutnat i jejich domácí hamburger, ale místo t?etího plánovaného ?tení jsem se omylem ocitla na piv? v Kamenné ?tvrti, takže se žádný hamburger ani kulturní program nekonal.

A protože ?tení bude zase až za rok a já pochybuji, že se do té doby dostanu do hospody v Huse, musela jsem zkusit p?ijít na to, jak tam d?lají jeden z nejlepších grilovaných hermelín?, který jsem kdy jedla.

Protože já se grilu bojím jako ?ert k?íže, zvolila jsem variantu v troub?, ale v??ím, že hermelín je úpln? stejn? dobrý i z grilu. A bez pochyby je i lepší, protože z grilu je p?ece všechno lepší.

Ingredience

2 hermelíny

6 plátk? anglické slaniny

80 g vlašských o?ech?

30 g parmezánu

olivový olej podle pot?eby

hrstka lístk? bazalky

Postup

1. Hermelíny podéln? rozkrojíme, ale nerozkrojíme úpln? – tak aby šly odklopit a p?itom z nich nebyly dv? samostatná kole?ka.

2. O?echy s parmezánem a bazalkou rozmixujeme. Do sm?si p?iléváme olej a mixujeme do té doby, než máme strukturu a hustotu pesta podle svých p?edstav.

3. Pesto naklademe lži?kou do kapsy, která nám vznikla roz?íznutím hermelín?.

4. Hermelíny obalíme ve slanin?.

5. Z alobalu vytvo?íme sýr?m misti?ky tak, že hermelín položíme doprost?ed plátu alobalu a jeho bo?ní strany alobalem obalíme, spevníme a horní stranu sýru necháme volnou.

6. Sýry Pe?eme na vrchní m?ížce trouby na 220°C cca 10 minut.

Croissanty se sýrem a slaninou

Vím, že se nejedná o typické holandské jídlo. Ale já budu mít tyhle croissanty na vždycky spojené práv? s Holandskem. Koupili jsme si je ke snídani v pekárn? v Kinderdijku a s výhledem na v?trné mlýny jsme je hned spo?ádali a b?želi jsme si je koupit znovu.

A když se vlastn? do croissant? dá holandská gouda, tak už jsou to skoro holandské croissanty.

T?sto na croissanty jsem d?lala podle receptu na Foodlover. I když už jsem vyzkoušela pár recept? na croissantové t?sto, tenhle recept je momentáln? mým favoritem. P?esto se mi ale asi nikdy nepoda?í ud?lat tak nadýchané croissanty jako je m?li v oné holandské pekárn?.

Pokud jde o slaninu, doporu?uji jí dát do každého croissantu jenom trošinku. Croissanty jsou sami o sob? pom?rn? mastné pe?ivo a když se k nim p?idá sýr se slaninou, tak je to tém?? žlu?níková výzva. Ale ta chu?…

 

Ingredience

500 g hladké mouky

300 g mléka

1 balí?ek sušeného droždí

1 lži?ka soli

250 g másla

200 g goudy

100 g co nejlibov?jšíslaniny

Parmezán na posypání

Vají?ko na pot?ení

 

Postup

Z mouky, mléka, droždí a soli vypracujeme hladké t?sto a necháme jej p?ibližn? dv? hodiny vykynout.

Máslo položíme mezi dva archy papíru na pe?ení a za pomoci vále?ku na t?sto jej vytvarujeme do ?tverce o p?ibližných rozm?rech 20 x 20 cm a dáme ztuhnout do ledni?ky.

Až je t?sto vykynuté, rozválíme jej do ?tverce p?ibližn? o rozm?rech 30 x 30 cm a do jeho st?edu položíme ztuhlé máslo. Máslový ?tverec by se svými rohy m?l dotýkat prost?edku hran t?stového ?tverce.

Na máslo p?ehneme p?e?nívající rohy t?sta a z t?sta tak vytvo?íme n?co jako obálku. T?sto se zabaleným máslem lehce rozválíme a p?ehneme na t?etiny (pravý okraj p?ehneme p?es druhou t?etinu t?sta a na tento p?ehnutý pravý okraj položíme levý okraj t?sta).

T?sto zabalíme do potravinové fólie nebo dáme do mikroténového pytlíku a necháme v ledni?ce hodinu odpo?inout.

T?sto vyndáme z ledni?ky, na pracovní plochu si jej dáme tak, aby kratší stranou bylo k nám a rozválíme jej a zase p?ehneme jako v p?edchozím kroku. Složené t?sto dáme op?t do ledni?ky a celý postup (rozválení, p?ehnutí, odpo?inek v ledni?ce) zopakujeme ješt? dvakrát.

Nakonec t?sto necháme v ledni?ce po?ádn? odpo?inout p?es noc a d?kladn? ho zatížíme. (M?j tip je, položit na t?sto prkýnko a na to vyskládat všechny t?žké v?ci z ledni?ky).

Ráno t?sto vyválíme na 3 mm tlustý plát a vykrajujeme z n?j trojúhelníky, které by m?li mít základnu 10 cm a výšku 15 cm.

Každý trojúhelník na jeho základn? lehce na?ízneme a vzniklé dva cancourky od sebe trochu odtáhneme (vzniklý tvar vypadá lehce jako Eiffelovka).

Na takto p?ipravené t?sto si naklademe plátky goudy (tak aby zbyte?n? nep?e?uhovaly) a plátky slaniny.

Croissant balíme od základny ke špi?ce tak, aby cancourky vzniklé na?íznutím základny trojúhelníku tvo?ili ty hezké croissantové špi?ky.

Croissanty necháme ješt? hodinu až dv? kynout a p?ed pe?ením je pot?eme vají?kem rozšlehaným se lžící vody a posypeme parmezánem.

Croissanty pe?eme p?ibližn? 20 minut v troub? rozeh?áté na 180°C.