Rozpe?ený/grilovaný hermelín se slaninou a o?echovým pestem

Zase jednou po letech jsem se vydala na autorské ?tení v Huse na provázku a koukala jsem, jak má tamní restaurace (nebo spíš taková hospoda) pestrou nabídku. P?iznávám, na ?tení jsem se všeho všudy dostala dvakrát, ale aspo? jsem stihla vyzkoušet oba dva grilované hermelíny, které jídelní lístek nabízel. M?la jsem v plánu ochutnat i jejich domácí hamburger, ale místo t?etího plánovaného ?tení jsem se omylem ocitla na piv? v Kamenné ?tvrti, takže se žádný hamburger ani kulturní program nekonal.

A protože ?tení bude zase až za rok a já pochybuji, že se do té doby dostanu do hospody v Huse, musela jsem zkusit p?ijít na to, jak tam d?lají jeden z nejlepších grilovaných hermelín?, který jsem kdy jedla.

Protože já se grilu bojím jako ?ert k?íže, zvolila jsem variantu v troub?, ale v??ím, že hermelín je úpln? stejn? dobrý i z grilu. A bez pochyby je i lepší, protože z grilu je p?ece všechno lepší.

Ingredience

2 hermelíny

6 plátk? anglické slaniny

80 g vlašských o?ech?

30 g parmezánu

olivový olej podle pot?eby

hrstka lístk? bazalky

Postup

1. Hermelíny podéln? rozkrojíme, ale nerozkrojíme úpln? – tak aby šly odklopit a p?itom z nich nebyly dv? samostatná kole?ka.

2. O?echy s parmezánem a bazalkou rozmixujeme. Do sm?si p?iléváme olej a mixujeme do té doby, než máme strukturu a hustotu pesta podle svých p?edstav.

3. Pesto naklademe lži?kou do kapsy, která nám vznikla roz?íznutím hermelín?.

4. Hermelíny obalíme ve slanin?.

5. Z alobalu vytvo?íme sýr?m misti?ky tak, že hermelín položíme doprost?ed plátu alobalu a jeho bo?ní strany alobalem obalíme, spevníme a horní stranu sýru necháme volnou.

6. Sýry Pe?eme na vrchní m?ížce trouby na 220°C cca 10 minut.