Francouzská cibula?ka

Po té, co jsme v Alsasku strávili celé jedno dopoledne nákupem francouzských absint? a likér?, zjistili jsme, že musíme p?ehodnotit náš plán ohledn? výšlapu za alsaskými z?íceninami, protože se spustil takový déš?, který rozhodn? nevypadal na to, že by cht?l b?hem chvilky skon?it. Rozhodli jsme se proto, že budeme obdivovat krásy historického m?sta Colmar, které v tom neustávajícím dešti v?bec nebyly krásné. Snad jedinou zajímavou v?cí byly chrli?e na gotické basilice, které dostály svému názvu a chrlily hektolitry deš?ové vody. Není se proto co divit, že když jsme si nic netušíc stoupli p?íliš blízko chrli??, jedinou v?cí, po které jsme up?imn? toužili, byla po?ádn? teplá polívka.

A protože je dneska úpln? stejn? deštivo a pošmourno jako tehdy v Colmaru, je ten správný ?as si uva?it francouzskou cibula?ku, která nás tehdy zah?ála a ukázala nám tu hez?í a teplejší stránku Colmaru.

Ingredience

4 cibule

25 g másla

250 ml ?erveného vína

3 lžíce hladké mouky

1 l zeleninového vývaru

tymián

bobkový list

s?l a pep?

1 menší bageta

200 g sýra gruyere

Postup

Cibuli nakrájíme na tenké plátky a spole?n? s tymiánem a bobkovým listem smažíme na rozeh?átém másle p?ibližn? 25 minut.

Až je cibule správn? zkaramelizovaná, tak ji zalijeme vínem a to necháme odpa?it.

Do hrnce p?idáme mouku a za stálého míchání ji opražíme, až za?ne o?íškov? von?t.

Do hrnce p?ilijeme vývar a polívku p?ivedeme k varu. Va?íme p?ibližn? 10 minut a po té cibula?ku dochutíme solí a pep?em.

P?ed tím, než chceme cibula?ku podávat, p?ipravíme si sýrové toustíky. A máme tu hned dv? možnosti, jak je p?ipravit. Pokud máte vlastnosti blízké Burinadovu oslíkovi (stejn? jako já), tak se možná k podávání cibula?ky ani nedostanete, protože ob? dv? varianty jsou skv?lé. Tou první je varianta, kdy se cibula?ka ve žáruvzdorných talí?ích ?i miskách (v rozhodování vám pom?že, když takovým nádobím nedisponujete) zape?e v troub?. Plátky bagety se položí na hladinu, hust? posypou nastrouhaným sýrem a vše se to dá pod gril v troub?. Druhou možností je, p?ipravit si toustíky p?edem tak, že plátky bagety op?t posypete d?kladn? sýrem a dáte to zapéct do trouby, dokud se sýr krásn? nerozpustí. Takhle p?ipravené toustíky naaranžujeme do talí?e s horkou cibula?kou. Já jsem vyzkoušela ob? dv? p?ípravy a stále nevím, která se mi víc líbí.

Originál receptu najdete na stránce foodnetwork.com. M?žeme se ale ptát, zda taková klasika, jako je francouzská cibula?ka, má v?bec n?jaký originální recept?

Alsaský tarte flambe

Od té doby, co jsme na p?elomu kv?tna a ?ervna byli v Alsasku, jsem tenhle francouzský kolá? zvládla ud?lat už tolikrát, že si od n?j te? budu muset dát n?kolik m?síc? pokoj. Nemluv? o tom, že den p?ed Street Food Festivalem jsem z trouby vytáhla p?esn? osm tarte flambe a ješt? te? se mi v noci zdají sny hrani?ící s no?ní m?rou  o tom, jak na rozválené t?sto kladu slaninu a cibuli. 

V Alsasku mi nejvíc chutnala varianta tarte flambe s tamním krásn? smradlavým sýrem munstrem, jehož dokonalou v?ni jsme po celou cestu nebyli schopni vypudit z našeho nádherného (a bohužel pouze vyp?j?eného) Audi. Tady v zemi, kde nejv?tším sýrovým odvazem jsou tvar?žky, se ovšem munster shání dost špatn? a tak jsem se jej rozhodla nahradit ?eským romad?rem, který se intenzitou v?n? munstru tém?? vyrovná. Samoz?ejm? ale, že na t?sto m?žete klást i jakýkoliv jiný sýr, ale je jasné, že ?ím víc smradlavý, tím víc se budete cítit jako ve Francii.

Jo a z mého kváskového receptu možná budou kváskoví odborníci vyskakovat z k?že, ale m? se tyhle pom?ry osv?d?ily a vždycky skv?le zafungovali, takže je p?edávám dál…

Ingredience

90 g žitného kvásku

350 g pšeni?né mouky

1 kelímek smetany ke šlehání

2 lžíce podmáslí

1 cibule

200 g (opravdu dobré!) anglické slaniny

200 g romad?ru

s?l a pep?

Postup

24 hodin p?ed pe?ením tarte flambe si ve sklenici promícháme smetanu ke šlehání a 2 lžíce podmáslí a necháme vlastnímu osudu. Vznikne nám n?co jako creme fraiche, ale mnohem lepší.

12 hodin p?ed pe?ením si  v míse smícháme kvásek, 100 g pšeni?né mouky a 100 g vlažné vody. Mísu zakryjeme potravinovou fólií a také ponecháme vlastnímu osudu.

Druhý den k p?ipravenému základu t?sta p?idáme 250 g pšeni?né mouky, špetku soli a cca 3/4 hrnku vody a vše dob?e uhn?teme. V robotu t?sto hn?tu cca deset minut. Samoz?ejmostí je t?sto b?hem hn?tení ošahávat a p?ípadn? p?isypávat mouku nebo p?ilévat vodu. T?sto by m?lo být hladké, pružné a ne moc tuhé (vlastn? by spíš nem?lo být v?bec tuhé).

T?sto necháme v míse p?ikryté ut?rkou kynout cca 2 hodiny.

Cibuli si nakrájíme na hodn? tenká kole?ka a romad?r na tenké plátky. Vzniklé creme fraiche osolíme a opep?íme.

Až je t?sto vykynuté, rozd?líme jej na dv? p?esné poloviny a každou ?ást t?sta vyválíme na opravdu tenkou placku.

T?sto pot?eme vzniklou napodobeninou creme fraiche, poklademe cibulí, plátky slaniny a sýrem.. 

Tarte flambe pe?eme v troub? vyh?áté na 200°C 10 minut, p?i?emž prvních p?t minut máme plech na nejnižší p?í?ce a dalších p?t minut na vrchní p?í?ce. P?edpokládám, že ten, kdo má troubu s grilem, m?že na posledních p?t minut do hry zapojit i gril, ale moje sta?i?ká trouba takovýmahle vymoženostma nedisponuje a tak si jenom mohu p?edstavovat, jak by takový tarte flambe chutnal po p?timinutovém slun?ní se pod grilem.

Nezapome?te, že k tarte flambe se zásadn? musí popíjet bílé alsaské víno a nic jiného!

Bezlepkový quiche s hráškem a kozím sýrem

Další variace na francouzský kolá? v bezlepkovém provedení. Tentokrát jsem zvolila variantu s t?stem a výsledek je takový, že celiaci rozhodn? nemusí neceliak?m závid?t jejich pšeni?nou variantu. N?které bezlepkové pokusy o vytvo?ení toho, co b?žn? známe a milujeme s pšeni?nou moukou, jsou k breku, ale k?ehké bezlepkové t?sto na kolá? do téhle skupiny rozhodn? nepat?í.

D?lala jsem t?sto jak s bezlepkovou moukou ze zdravé výživy za cca 150 K?, tak i s Jizerkou a t?sto bylo o fous chutn?jší z Jizerky za polovi?ní cenu. Na druhou stranu dražší mouka m?la zase hez?í složení. Tak te? si každý musí vybrat, jakým hodnotám v p?ípad? quiche dává p?ednost. Cena, složení nebo snad chu??

Ingredience

250 g bezlepkové mouky

140 g másla

300 g zeleného hrášku

hrst máty

3 lžíce olivového oleje

1 svazek jarní cibulky

250 ml smetany ke šlehání

2 vejce

200 g kozího sýra

s?l a pep?

<

Do mouky promíchané se špetkou soli a pep?e prsty rozdrobíme zm?klé máslo a promícháme tak, aby kousky másla byly dob?e obalené moukou.

Do sm?si mouky a másla za?neme p?ilívat ledovou vodu. Ledovou vodou mám na mysli vodu, kterou zchladíme p?idáním kostek ledu. Za?ínám s p?ilitím p?l hrnku vody a po té p?ilívám po troškách tolik vody, aby všechna mouka šla zpracovat v t?sto.

Z t?sta utvo?íme kouli a dáme minimáln? na 1 hodinu chladit do ledni?ky.

Troubu p?edeh?ejeme na 200°C a t?sto vtla?íme do kolá?ové formy. T?sto nejde moc dob?e rozválet, takže jej vále?kem spíš zploštíme na menší kruh a prsty roztla?íme do všech okraj? formy.

Na t?sto rozprost?eme pe?ící papír, zatížíme fazolemi, rýží nebo n??ím podobn? sypkým a t?žkým a pe?eme 20 minut. Po té z t?sta sejmeme pe?ící papír se zát?ží a ješt? pe?eme cca 5 minut.

Hrášek 3 minuty pova?íme a po té zchladíme v ledové vod?.

Uva?ený hrášek rozmixujeme v jemné pyré a p?idáme nasekané lístky máty a olivový olej.

Na p?edpe?ený korpus rozet?eme hrachové pyré, poklademe nakrájenou cibulkou a zalijeme sm?sí ze smetany, rozmíchaných vají?ek, špetky soli a pep?e. Nakonec celý povrch kolá?e posypeme nadrobeným kozím sýrem.

Kolá? pe?eme 30 minut na 200°C.

Bezlepkový quiche s fetou a bor?vkami

Tenhle jednoduchý a bleskov? rychlý recept pochází z kucha?ky 50 Decadent Quiche Recipes a je to zajímavá varianta na p?irozen? bezlepkový slaný kolá? – takže žádná bezlepková mouka s podivným složením, ani t?sto z pohanky ?i kuku?ice, u kterého se tvá?íme, že je to skoro stejn? dobré jako klasické t?sto. Tady prost? t?sto není.

Ingredience

8 vají?ek

125 ml mléka

125 ml zakysané smetany

100 g nasekaných mandlí

200 g fety

200 g bor?vek

lístky bazalky

s?l a pep?

Postup

V míse rozmícháme vejce, p?idáme mléko a sm?tanu a vše dob?e promícháme.

Do sm?si nadrobíme sýr a p?imícháme mandle a bor?vky. Vše dochutíme solí, pep?em a bazalkou ?i jinou bylinkou.

Sm?s nalijeme do dob?e vymazané formy na quiche a pe?eme v troub? rozeh?áté na 180°C cca 30 minut.

Alsaský cibulový kolá?

Recept na tenhle kolá? plný cibule pochází z útlé kucha?ky s tradi?ními alsaskými recepty, kterou jsme si koupili v informa?ním turistickém centru hned vedle štrasburské katedrály. Když nad tím tak p?emýšlím, je to poprvé, co jsem si koupila n?jakou knížku v turistických informacích a po hodn? dlouhé dob? také moment, kdy jsem si koupila n?jakou papírovou knížku. A ?eknu vám – má to svoje kouzlo. Teda myslím, koupit si knížku v informa?ním centru a ne koupit si papírovou knížku. Dav okolními krásami omámených turist? vás namá?kne na regál knih a sotva se stihnete po?ádn? rozmyslet, už jste i s knížkou odnášeni zase jinými v houfu se pohybujícími turisty k pokladn?. Tohle turistické kouzlo se rozplyne ale hned po té, co si hned za pokladnou uv?domíte, že tu knížku musíte nejd?ív naskenovat, abyste se mohli pokochat recepty.
Ale te? už k samotnému kolá?i..

Ingredience na t?sto
250 g hladké mouky
125 g másla
50 ml vody
s?l

 

Ingredience na nápl?
600 g cibule
75 g másla
60 g mouky
2 žloutky
115 ml šleha?ky
115 ml mléka
s?l
pep?
muškátový o?íšek

Postup
Ze surovin na t?sto vypracujeme hladké t?sto, které necháme v ledni?ce odpo?inout cca hodinu.
2. Cibuli nakrájíme na tenká p?lkole?ka a na rozpáleném másle osmažíme tak, aby cibule za?ala hn?dnout, ale nebyla ješt? úpln? osmažená.
3. T?sto vyválíme a p?eneseme do formy na quiche.
4. Na t?sto rozložíme cibuli a zalijeme sm?sí, kterou si vytvo?íme smícháním mléka, smetany, žloutk? a ko?ení.
5. Kolá? pe?eme v troub? rozeh?áté na 180°C cca 30 minut.