Vegetariánský tažín s dýní a batáty

Na n?koho to p?ijde až po Vánocích, n?kdo to pot?ebuje už p?ed nimi. D?ív nebo pozd?ji to ale potká každého. Pot?eba zdravého, lehkého a na p?ípravu nenáro?ného jídla je kolem váno?ních svátk? akutn?jší, než kdykoliv jindy.

Zeleninový tažín s dýní a batáty

Zeleninový tažín s dýní a batáty


Continue reading

Kokosovosýrové bezlepkové sušenky

Bezlepkové slané krekry a sušenky – to je výzva!!!

Není problém najít recepty na sladké cookies a podobné sladkosti a i v obchodech se setkáte s bezlepkovými variantami kde ?eho sladkého, ale se slaným sortimentem je to horší. A jak je n?co výzva, tak to znamená, že se do toho Mlok pouští!

Takže tu máme první recept na bezlepkové sýrové sušenky, který pochází z knihy Coconut Flour: 47 Irresistible Recipes for Baking with Coconut Flour. 

Ingredience

200 g ?edaru

80 g mandlové mouky (na jemno namleté mandle)

60 g kokosové mouky

2 vejce

65 ml olivového oleje

mletá paprika

Postup

V míse rozmícháme vejce, olej a mandlovou mouku. P?isypeme kokosovou mouku a nastrouhaný sýr a vše dob?e promícháme. T?sto dochutíme paprikou. 

Z t?sta tvarujeme na plech vyložený pe?ícím papírem placi?ky takové velikosti, jak velké budeme chtít budoucí sušenky.

Sušenky pe?eme v troub? rozeh?áté na 170°C 15 minut.

Marinované mandle

Tak nevím, jestli tímhle receptem t?eba neporušuji n?jaká autorská práva nebo duševní vlastnictví firmy Life Food. Osobn? si ale myslím, že se žádného kriminálního ?inu nedopouštím, protože jsem nikomu nic neukradla ani to z n?j podloudn? nevyloudila. Jenom jsem se pokusila napodobit to, co mi šílen? chutná a abych byla dokonale spokojená, musela bych si t?ikrát týdn? u firmy Life Food objednávat balíky plné téhle dobroty. A v?bec, z brouzdání na amerických webech usuzuji, že tzv. copycat recepty za velkou louží práv? hýbou sv?tem. Takže jsem vlastn? jenom sv?taznalá a jdu s dobou.

Krom? toho jsem taky in, protože tyhle mandle (když jim práv? moc nezatopíte v troub?) jsou i raw a to te? p?ece šílen? fr?í.

Ingredience

100 g mandlí

marináda dle vlastního vkusu

Postup

Výhodou tohodle receptu je, že se na n?j dají zpracovat všelijaké omá?ky, marinády a ko?ení, které vám doma p?ebývají, v ledni?ce místo zabírají a je vám na 90% jasné, že už je nikdy do ni?eho nepoužijete. Takže barbecue omá?ka, sójová omá?ka, teriaki marináda je p?esn? to, po ?em vaše mandle touží.

Já jsem nap?íklad d?lala mandle v mexickém duchu tak, že jsme si smíchala sojovou omá?ku se zbytkem taco ko?ení a m?amka byla na sv?t?. Už jsem ale vyzkoušela i teriaki nebo barbecue

Základem je ovšem vždycky mandle d?kladn? obalit a nechat uležet ve zvolené marinád?.

Potom už jenom mandle na t?sno vyskládáte na plech s pe?ícím papírem, troubu si rozeh?ejete (pokud chcete být raw, tak ne na víc než na 42°C)a hned vypnete. Do takhle vyh?áté trouby dáte mandle sušit (trvá to n?kolik hodin) a vždycky, když máte pocit, že by mandlím mohla být zima, tak jim zase trochu p?itopíte. D?ležité ovšem je nekoukat každých deset minut do trouby (tak jak to d?lám já) a ned?lat tak mandlím zbyte?ný pr?van.

Tak prosté a tak dobré…

Datlovo-mandlové kuli?ky s fleur de sel

M?j nejoblíben?jší strom je baobab

Když jsem byla malá, zaujal m? jeho vzhled v dokumentech z africké p?írody (na kterých jsem asi jako každé dít? ujížd?la). Pozd?ji jsem se n?kde do?etla o legend? vypráv?jící, pro? baobab vypadá tak jak vypadá a zalíbila se mi p?edstava toho, jak afri?tí bohové vztekle mrskají baobaby o zem a ty potom rostou ko?eny vzh?ru (legend je mnoho, v každé je jiný d?vod, pro? b?h baobab vyrval ze zem?, takže se dá p?edpokládat, že hodn? baobab? naštvalo hodn? boh? – a? žije religionistika). 

Na Florid? ve m?st? Homestead v botanické zahrad? plné užitkových rostlin, ke?? a strom? se mi splnil m?j d?tský sen a já jsem uvid?la baobab na vlastní o?i (nebo spíš vlastní ruce). Takže, když v ?ervencové zaje?í krabici p?išel i baobab prášek, byla jsem nadšená, že mám kousek svého oblíbeného stromu v kuchyni. Mimo to se také vysv?tlila záhada, pro? si na Florid? baobab rostl mezi banány, cukrovou t?tinou, klobásovníkem (takový strom vážn? existuje), avokádem a dalšími jedlými stromy. P?iznávám, do p?íchodu ?ervencových zajíc? m? n?jak nenapadlo, že i baobab má plody, které se jí a tak jsem jeho roli ve Fruit and Spice Parku spat?ovala hlavn? v okrasné úloze, protože baobab je tak super, že by m?l r?st úpln? všude (v?etn? naší zahrádky). 

Po té, co jsem zjistila, že rozhodn? není dobrý nápad p?idávat baobab prášek do domácích jogurt?, rozhodla jsem se ud?lat domácí ?okoládové ty?inky s baobabem podle blogu Kašul?in švyhíc

P?i procesu výroby jsem se ale v souvislosti s baobab práškem nechala tak unést vzpomínkami na Floridu, že mi n?jak ujela ruka a z ty?inek byly kuli?ky podobné t?m, které v Miami na ?okoládovém festivalu vyráb?la paní z Whole Foods Marketu, aby ameri?an?m ukázala, že se dá jíst i zdrav?. A aby podoba byla dokonalá, rozhodla jsem se (po té, co jsem se smí?ila s tím, že ty?inky vážn? mít nebudu), kuli?ky obalit ve sm?si kakaa a fleur de sel (jemná vlo?ková s?l). Pravda, v Miami kuli?ky balily do uzené soli, ale vzhledem k tomu, že samotná fleur de sel je v Brn? skoro jako s?l nad zlato (musím být ráda i za ty dv? piksli?ky, které jsem si dovezla z Alsaska) a nevymýšlet si takové speciality jako je uzená s?l. 

Pokud vás ale neláká kombinace kakaa a soli, zkuste obalit kuli?ky do strouhaného kokosu nebo opražených o?íšk?.

Ingredience

130 g mandlí

130 g sušených datlí

40 g slune?nicových semínek

20 g kakaa

15 g rozpušt?ného kokosového oleje

1 lžíce baobab prášku (nemusí být, pokud nemáte, ale celé v?ci dodá vydatnou dávku vitamín? a minerál?)

50 g sušeného ovoce (já jsem zkusila sušené moruše, ale myslím, že p?íšt? rad?ji sáhnu po sušených višních).

n?kolik špetek fleur de sel ale kakao na obalování

Postup

Mandle si nejlépe p?es noc namo?íme (krásn? zk?ehnou a lépe se mixují).

Mandle slijeme, osušíme a rozmixujeme v mixéru nebo food procesoru. 

K mandlím p?idáme datle a vše op?t rozmixujeme, až se sm?s mandlí a datlí za?ne spojovat.

P?idáme slune?nicová semínka a vše zase dob?e rozmixujeme.

Do sm?si p?idáme kakao, kokosový olej a p?ípadn? baobab prášek a sm?s naposledy po?ádn? rozmixujeme.

Do sm?si p?idáme na drobné kousky nakrájené ovoce a za?neme tvo?it kuli?ky velikosti sousta, které obalujeme ve sm?si kakaa a fleur de sel (pokud jsme odvážní) a nebo ve strouhaném kokosu (pokud odvážní nejsme).

T?sn? p?ed tím, než do sm?si p?idáme sušené ovoce sm?s m?žeme ješt? promixovat s malým množstvím vody. Hmota je potom mén? lepkavá, ale na kuli?ky zase h??e chytá kakao a s?l. Takže je to v?c osobního vkusu a preferencí.

Bezlepkový quiche s fetou a bor?vkami

Tenhle jednoduchý a bleskov? rychlý recept pochází z kucha?ky 50 Decadent Quiche Recipes a je to zajímavá varianta na p?irozen? bezlepkový slaný kolá? – takže žádná bezlepková mouka s podivným složením, ani t?sto z pohanky ?i kuku?ice, u kterého se tvá?íme, že je to skoro stejn? dobré jako klasické t?sto. Tady prost? t?sto není.

Ingredience

8 vají?ek

125 ml mléka

125 ml zakysané smetany

100 g nasekaných mandlí

200 g fety

200 g bor?vek

lístky bazalky

s?l a pep?

Postup

V míse rozmícháme vejce, p?idáme mléko a sm?tanu a vše dob?e promícháme.

Do sm?si nadrobíme sýr a p?imícháme mandle a bor?vky. Vše dochutíme solí, pep?em a bazalkou ?i jinou bylinkou.

Sm?s nalijeme do dob?e vymazané formy na quiche a pe?eme v troub? rozeh?áté na 180°C cca 30 minut.