O Mlokovi

Mlok je zástupcem obojživelník? z ?eledi mlokovití. N?kte?í mloci jsou slepí, protože žijí v jeskyních, kde nepot?ebují o?i. Jiní mloci ovšem p?estali vid?t v pr?b?hu svého života. I tak se ale tito tvorové dokáží zdatn? pohybovat po sv?t? a na nastalou situaci se výborn? adaptovali.

Je jasné, že když jakýkoliv živo?ich ztratí jeden smysl, další smysly se mu zbyst?í. Pravda ovšem není, že se mu zbyst?í všechny smysly stejn?. Nap?íklad n?kterým slepým mlok?m se zlepšil hmat, ?ich a chu? a naopak sluch byl prudce zanedbán.

Není proto divu, že takový mlok propadne dobrému jídlu, kde dob?e uplatní své chu?ové bu?ky; cestování, kde (p?edevším ve vzdálených zemích) využije sv?j nadm?rn? vyvinutý ?ich a va?ení, p?i kterém mu p?ijdou vhod jeho citlivé tlapky (pokud je tedy práv? nestr?í do rozžhaveného oleje).

Už vám asi za?íná být jasné, že mlok m?že být dost zvláštní tvor. Není proto divu, že zvláštní tvor se rozhodne psát zvláštní foodblog. Hlavní pozoruhodností takového mlo?ího webu je, že postrádá podstatu všech foodblog?, kterou jsou fotky. Bystrému ?tená?i už asi dochází, pro? tomu tak je, ale p?esto Mlok doporu?uje p?e?íst si podrobn?jší pojednání o této zvláštnosti.

Druhou podivnou v?cí je, že mloci ob?as neradi dodržují konvence a proto se Mlok píšící tento web rozhodl své ?lánky ?adit do netradi?ních kategorií. Pokud proto hledáte rubriku v?novanou polévkám nebo dezert?m, asi moc neusp?jete.

Jak už bylo ?e?eno, náš Mlok rád cestuje a tak se rozhodl tvo?it takový cestopis chutí sv?ta. Zapome?te na tradi?ní škatulky jídel a hledejte proto rad?ji celé státy a jejich kuchyn?!

A to je asi vše, co byste pro za?átek m?li v?d?t o tomto podivném tvorovi na jehož stránky jste práv? dosurfovali.

N?kolik zásadních údaj? o Mlokovi

V?k: 3 roky (pokud se jeden mlo?í rok po?ítá jako deset let lidských)

Bydlišt?: Mlok má rád své m?sto, protože jeho jméno má stejný po?et písmen  jako Mlok sám.

Vzd?lání: Jednoho krásného dne se Mlok vloudil na obor, který byl stejn? podivný jako Mlok sám a prudce se mu tam zalíbilo, což je d?vod, pro? tam Mlok vydržel déle než jeden mlo?í rok.

Oblíbené zví?e: Savec, který je mnohem v?tší, chlupat?jší a ?asto i chyt?ejší než Mlok.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..