Bezlepkový mexický kolá?

Na tenhle kolá? jsem se chystala už hodn? dlouho a po?ád jsem p?emýšlela, jak to zaona?it, aby byl bezlepkový. A náhoda tomu cht?la, že p?edev?írem p?išla zaje?í krabice, ze které na m? vykoukl maniokový škrob. Hned mn? bylo jasné, jak ho využiji a jak ten kolá? prom?ním na bezlepkový. Trochu jsem se bála, když jsem místo po pšeni?né mouce sáhla po škrobu, ale výsledek je myslím víc než zda?ilý.

Continue reading

Empanadas ze Sydney nebo brn?nské pirožky?

Kdysi dávno (t?eba tak p?ed patnácti lety) p?inesl ta?ka dom? z jedné sešlosti u jednoho svého známého (?íkejme mu t?eba pan Hrab?) recept na podivné tašti?ky pln?né mletým masem, rozinkami, olivami a dalšími k sob? nepadnoucími surovinami, které na onu sešlost upekla manželka pana Hrab?te (?íkejme jí t?eba paní Hrab?nka).

O mnoho let pozd?ji a o mnoho sn?zených pirožk? podle paní Hrab?nky (jak jsme onen podivný recept za?ali nazývat) pozd?ji jsem si koupila kucha?ku Bourke Street Bakery. Anotace ?íká n?co v tom smyslu, že slavné peka?ství ze Sydney p?edstavuje své oblíbené recepty. Jaké bylo moje p?ekvapení, když jsem se rozhodla jako první recept ze všech ud?lat Beef Empanadas. ?tu si seznam surovin poprvé a ?íkám si: “Vždy? tohle nemá s empanadas v?bec nic spole?ného.” ?tu si recept podruhé a ?íkám si: “Tohle mi n?co p?ipomíná.” A až si to p?e?tu pot?etí, tak mi to kone?n? dochází! Tohle jsou p?ece naše pirožky podle paní Hrab?nky. Oni nám (nebo spíš paní Hrab?nce) ukradli pirožky! A nebo Hrab?nka ukradla hov?zí empanadas slavnému peka?ství ze Sydney!? Vzhledem k tomu, že pan Hrab? je velký cestovatel, n?co mi ?íká, že ta druhá možnost se víc blíží realit?.

Tak to vypadá, že nejsem první, kdo se rozhodl napodobovat vše jedlé, co na svých cestách potkal. Už p?ed patnácti lety tu malému nic netušícímu Mlokovi vyrostla t?žká konkurence…

Ingredience

450 g hladké mouky

4 vají?ka

100 g sádla

220 ml ledové vody

450 g mletého hov?zího masa

1 cibule

2 stroužky ?esneku

100 g oliv

100 g rozinek spa?ených v?elou vodou a okapaných

chilli vlo?ky

uzená paprika

oregano

s?l

Postup

Z mouky, vody, jednoho vají?ka, 50 g sádla a soli si ru?n? nebo v robotu vypracujeme pružné a nelepivé t?sto, které dáme minimáln? na dv? hodiny vychladit do ledni?ky.

V pánvi si rozeh?ejeme zbylé sádlo a sp?níme na n?m cibuli s ?esnekem (obojí najemno nasekané). P?idáme mleté maso, smažíme a lžící nebo va?e?kou rozbíjíme velké hrudky masa.

Asi tak po p?ti minutách, až máme maso hezky osmažené, p?idáme chilli, papriku, oregano, s?l, rozinky a najemno nasekané olivy. Vše dob?e promícháme a ješt? krátce osmažíme. Nakonec do sm?si p?idáme natvrdo uva?ená dv? vají?ka, která s pomocí kráje?e na vají?ka rozd?líme na co nejmenší kousky.

T?sto si vyválíme a s pomocí hrnku nebo talí?e (to podle toho, jak moc velké chceme mít výsledné pirožkoempanadas) vykrajujeme kole?ka. Zbylé t?sto vždy znovu vyválíme a zase vykrajujeme kole?ka a to až do té chvíle, než se zbavíme úpln? všeho t?sta.

Nápl? klademe do st?edu kole?ek a p?etažením jedné strany t?sta p?es nápl? vytvo?íme tašti?ku ve tvar? p?lkruhu.

Pirožkoempanadas klademe na plech vyložený pe?ícím papírem, potíráme rozkvedlaným vají?kem a pe?eme v troub? vyh?áté na 230°C p?ibližn? 15 až 20 minut.

Pirožky podle paní Hrab?nky jsem schváln? pekla naprosto p?esn? podle receptu z kucha?ky Bourke Street Bakery, abych vid?la ten rozdíl. Ovšem nevid?la jsem žádný rozdíl. Ty dva recepty a výsledné produkty jsou k nerozeznání stejné. Snad jediný rozdíl je v tom, že paní Hrab?nka používá na své pirožky listové t?sto a v Sydney si p?ipravují své vlastní t?sto, tak jak je popsáno výše. Až na tenhle drobný detail tyhle dva recepty ale p?sobí, jako kdyby si z oka vypadly. Je krásné, jak n?co dokáže putovat p?es celou zem?kouli, aby se to tam stalo sou?ástí rodinného folkloru. A? žije globalizace!

Jamajské hov?zí patty

Recept na hv?zdu našeho minimalistického stánku na Street Food festivalu. V sobotu jsem jich upekla p?esn? 60 kus?, p?e?etla jsem u toho dva díly Vesmírné odysey a když jsem v ned?li ve?er po SFF usínala, uv?domila jsem si, že místo po?ítání ove?ek m?j polomrtvý mozek od?íkává: “Toto jsou jamajské masové tašti?ky. Na Jamajce je najdete na každém rohu a jamaj?ané je rádi jí jak ke snídani, tak i k ve?e?i a k ob?du.”

Vážn?, na Jamajce máte dv? neot?esitelné jistoty a to, že a? jste kdekoliv, do p?ti minut vám n?kdo nabídne marihuanu a do deseti minut narazíte na stánek s patty.

Jamaj?ané jí patty nejrad?ji s vychlazeným pivem Red Stripe – užívají si kombinaci teplých tašti?ek a studeného piva. A když mají velký hlad a hluboko do kapsy, vytvo?í si levnou a sytou ve?e?i tak, že jedno paty nacpou mezi dva velké kusy kokosového chleba – hodn? muziky za málo jamajských dolar?. My jsme si taky jednou omylem koupili k patty kokosový chléb a protože jsme v?ci neznalí evropané, spo?ádali jsme ho druhý den ke snídani s místním ?edarem (jediný sýr, který na Jamajce seženete). 

Patty se dá plnit kde jakou masovou i nemasovou náplní. Že se nacházíte v království patty, poznáte na Jamajce tak, že podnik, ve kterém se nalézáte, nabízí i tak sofistikované nápln? jako jsou krevety nebo zelenina. Všude tam, kde ale natrefíte na patty, rozhodn? natrefíte na hov?zí nápl? a když malinký stánek na pláži prodává jenom jeden druh patty, bude to zaru?en? hov?zí patty. Takže i na Street Food Festival jsem upekla patty s bio hov?zím a spot?ebovala jsem u toho kilo a p?l masa ze š?astných kravi?ek.,

Ingredience

600 g hladké pšeni?né mouky

250 g másla

500 g mletého hov?zího masa

1 cibule

3 stroužky ?esneku

1 hrnek zeleninového nebo i jiného vývaru

3 lžíce ke?upu

1 svazek jarní cibulky

kokosový olej 

1 vejce

ledová voda

chilli 

tymián

kurkuma

s?l a pep?

Postup

V míse promícháme mouku se solí a lži?kou kurkumy. 

Do mouky nakrájíme na menší kousky máslo a p?ipravíme si ledovou vodu. Ta se nejlíp vyrábí tak, že do hrnku s vodou p?idáte n?kolik kostek ledu a po?káte, až se voda dostate?n? ochladí.

Te? rukama promícháme mouku s máslem tak, aby v nám mouce z?stali nerozm?ln?né kousky másla. Všechno máslo ale musí být moukou dostate?n? obalené. 

Pro za?átek si do sm?si mouky a másla p?ilijeme p?l hrnku ledové vody a t?sto za?neme rukama rychle zpracovávat. Pokud se nám nespojila všechna mouka, postupn? p?iléváme tolik vody, až vytvo?íme kompaktní kouli t?sta. Pozor, nerozbijte si kousky másla v t?st? – hrají tam zásadní roli. T?sto dáme vychladit do ledni?ky.

Na nápl? si zp?níme na rozeh?átém kokosovém oleji na jemno nakrájenou cibuli a na poslední p?l minuty p?idáme nadrcený ?esnek.

Do pánve p?idáme namleté maso a lžící d?kladn? rozbijeme všechny hrudky. Maso osmažíme a zalijeme vývarem. Do sm?si p?idáme ke?up, chilli, tymián a vše dochutíme solí a pep?em.

Masovou sm?s va?íme tak dlouho, až máme omá?ku p?kn? hustou a jsme spokojeni jak s konzistencí, tak i s chutí. 

Na záv?r p?idáme do sm?si na jemno nakrájenou jarní cibulku a nápl? necháme d?kladn? vychladnout.

T?sto si rozd?líme na n?kolik díl? – záleží na tom, jak velké a jaký po?et patty chcete mít. Já tvo?ím z kousk? t?sta p?ibližn? o váze 40 až 50 g.

Každý kousek t?sta rozválíme na velmi jemnou kulatou placi?ku, do jejíhož st?edu naklademe nápl?. P?lku placi?ky p?etáhneme p?es nápl? a vytvo?íme tak p?lkruh a typický tvar pro patty. Okraje ozdobn? založíme, aby nám nápl? nevytékala.

Takhle p?ipravené patty dáme do ledni?ky ztuhnout. Pozor, patty se mohou trhat a proto doporu?uji je dávat na talí? vysypaný moukou.

P?ed pe?ením patty pot?eme vají?kem rozmíchaným v troše vody.

Patty pe?eme v troub? vyh?áté na 170°C 30 minut.

P?i pojídání teplých patty nezapome?te na vychlazené pivo, kokosové o?echy nad hlavou, t?tinová a marihuanová pole všude kolem vás a pravidlo: be happy, brothers and sisters!

Wonton polévka

Navzdory tomu, že jsem navštívila Peking, wonton knedlí?ky jsem poprvé ochutnala až v Los Angeles. B?hem návšt?vy ?íny jsem totiž prožívala své šestileté vegetariánské údobí a tak je dost možné, že se knedlí?ky p?i n?jakém jídle podávaly, ale já jsem se jich rozhodn? nedotkla, protože z nich vy?uhovalo maso a dál jsem si tak spokojen? jedla neidentifikovatelné listí a ?ínské houby.

A v Los Angeles jsem ty knedlí?ky vlastn? nem?la ani ochutnat, protože wonton polívku si objednal Miloš a já jsem se tvá?ila, že nic nechci, když jsme p?ece p?ed pár hodinami ob?dvali a potom jsem mu všechny ty knedlí?ky z polívky vyjedla. Se mnou je hold t?žké po?ízení v každém v?ku…

Našt?stí máme deset minut od domu vietnamskou tržnici a tak si wonton polívku poslední rok užívám vždycky, když na ni dostanu chu? a už ty malinkatý masový kuli?ky v lehce oslizlém t?stí?ku nemusím ani druhým lidem krást z talí?e nebo se nad nimi ošklíbat.

Úpln? v po?ádku to se mnou ale nebude i v sou?asnosti, protože teprve nedávno m? napadlo, poohlédnout se po wonton t?st? ve vietnamských obch?dkách v tržnici a zkusit svoji vlastní polívku.

Ingredience

2 l zeleninového vývaru

2 svazky jarní cibulky

100 g zázvoru (2/3 nakrájeného na tenké plátky a 1/3 nastrouhaného)

3 houby (100% našeho houba?ského snažení)

300 g namletého hov?zího masa (v?tšinou se wonton knedlí?ky d?lají s vep?ovým masem, ale to já nemám moc ráda a tak jsem navzdory wonton tradici použila hov?zí)

2 lžíce sójové omá?ky

2 lžíce sherry

2 lži?ky rostlinného oleje

špetka cukru

2 lži?ky kuku?i?ného škrobu

1 balení placi?ek wonton (recept na snadnou domácí p?ípravu wonton je zde)

2 hrsti špenátových list? natrhaných na menší kousky

s?l

Postup

Houby si nakrájíme na tenké plátky a p?t minut je pova?íme. Houby slijeme, propláchneme a spole?n? s nakrájenou cibulkou z celého jednoho svazku, se zázvorem nakrájeným na tenké plátky a se solí (množství podle chuti) p?idáme do vývaru.

Základ polévky va?íme 10 minut.

Mleté maso promícháme s nakrájenou cibulkou z druhého svazku, s nastrouhaným zázvorem, sojovou omá?kou, sherry, cukrem a olejem.

Kuku?i?ný škrob promícháme s trochou vody.

P?ed sebe si vždy položíme jednu wonton placi?ku, doprost?ed ní dáme lži?ku ochuceného mletého masa a každý ze ?ty? roh? placi?ky prstem pot?eme rozmíchaným kuku?i?ným škrobem.

Placi?ku p?es nápl? p?ehneme diagonáln? a lehkým p?itla?ením vymá?kneme všechen p?ebyte?ný vzduch.

Prstem na vzniklé t?i rohy budoucího knedlí?ku rozet?eme op?t rozmíchaný kuku?i?ný škrob a p?ehneme p?es sebe dva vzdálené rohy a p?es n? lehce p?etáhneme prost?ední a nyní poslední roh knedlí?ku.

Už hotové knedlí?ky máme p?ekryté ut?rkou, aby nám zbyte?n? nevyschly.

Základ polévky p?ivedeme k varu a vložíme do n?j hotové knedlí?ky, které pova?íme 5 minut.

Na posledních t?icet sekund p?idáme do polívky špenátové listy a je hotovo.

Te? už si m?žete jenom pomlaskávat a ?ínsky si u toho ?íkat m?j d?tský pozdrav – ti?-?ank-lalí.

 

 

Další wonton recepty:

Black Bean Tacos ve wonton koší?kách

Pe?ené wonton tašti?ky s fazolí ?erné oko a tahini omá?kou

Lasagne ve wonton koší?kách

Hov?zí vindaloo

V Indii jsem nikdy nebyla a myslím, že se tam ani nepodívám. Mám pocit, že už jsem tak n?jak p?eklenula tu v?kovou hranici, kdy jsem byla ochotná spát n?kolik nocí ve spacáku a toaletu hledat na t?ch nejpodivn?jších místech.

Indii si tak aspo? ob?as p?ivolám tamními jídly, která pat?í mezi má nejoblíben?jší.

Krom? toho, že vindaloo skv?le chutná, má ješt? jednu obrovskou výhodu. V?ci se nahází b?hem pár minut do pánvi?ky a potom se už jenom hodinu dusí a kucha? si tak m?že hodit nohy na st?l – prost? dokonalé jídlo na p?ípravu.

 

Ingredience

500 g hov?zího masa

Olej na smažení

1 cibule

6 stroužk? ?esneku

1 až 2  lžíce hrubozrnné ho??ice

1/2 lžíce vinného octa

1 lžíce mletého ?ímského kmínu

1/4 lžíce kurkumy

1/4 lžíce chilli (množství podle záliby v pálivém)

S?l a pep?

1 plechovka kokosového mléka

250 ml vody

 

Postup

Dohromady smícháme ho??ici, ?ímský kmín, kurkumu, chili, vinný ocet, s?l a pep?.

Maso nakrájíme na menší kostky, cibuli na tenká p?lkole?ka a ?esnek rozma?káme.

V pánvi (p?ípadn? hrnci) sp?níme na rozeh?átém oleji cibuli a p?idáme ?esnek, který smažíme jenom p?l minuty, aby nezho?kl. P?idáme p?ipravenou sm?s ko?ení a smažíme minutu. P?idáme maso a smažíme p?ibližn? 3 minuty.

Vše v pánvi zalijeme kokosovým mlékem a vodou a pod pokli?kou dusíme hodinu, až je maso p?kn? m?kké.

Vindaloo servírujeme nejlépe s rýží, ale i indický chléb nic nezkazí.