Holandská ho??i?ná polévka

Já vím, ho??i?ná polívka – zní to dost divn?. Ale ona je vážn? dobrá. I když je pravda, že když jsem si v Zaanse Schansenu k ve?e?i objednala menu, kde byla zahrnutá práv? i tahle polívka, tak jsem ji do té doby, než jsem jí ochutnala, považovala za nutné zlo nezbytné k tomu, abych se prokousala k hlavnímu chodu a dezertu. Jenomže je to už tém?? rok, co jsme se z Holandska vrátili a já jsem ho??i?nou polívku doma už n?kolikrát va?ila. Je prost? dobrá…

Ale aby byla vážn? tak dobrá jako v Zaanse Schansenu, tak je nutné použít chu?ov? dobrou a kvalitní ho??ici. Ho??ice, která vám nechutná k párku, vám dvojnásobn? nebude chutnat v polívce. Samoz?ejm?, že nejideáln?jší by bylo použít ho??ici p?ímo ze Zaanse Schansenu, kterou tam i dnes mele (bohužel už jenom jeden) v?trný mlýn. Jenomže ta je u nás jaksi nedostupná, takže doporu?uji sáhnout po Maille nebo jiné dobré ho??ici.

 

Ingredience

50 g másla

50 g mouky

1 l ku?ecího ?i zeleninového vývaru

1 lžíce hrubozrné ho??ice

1 lžíce klasické ho??ice

150 g zakysané smetany

100 g slaniny

S?l a pep?

 

Postup

V hrnci rozpustíme máslo a p?ibližn? dv? minuty na n?m opražíme mouku.

Po té do hrnce po sb?ra?ce ?i dvou p?iléváme horký vývar a mícháme dokud se všechna tekutina  do mouky neabsorbuje. Potom p?ilejeme další vývar a takhle pokra?ujeme dokud nespot?ebujeme všechen vývar.

Do polívky p?idáme ho??ici a promícháme.

Na záv?r p?idáme smetanu a polívku ješt? krátce p?ivedeme k varu.

Ho??i?nou polévku servírujeme posypanou slaninovými kosti?kami ope?enými do k?upava.

 

Recept pochází z tohodle blogu a je za pomoci pár dalších ho??i?nopolévkových recept? p?iveden k obrazu mému.

Hov?zí vindaloo

V Indii jsem nikdy nebyla a myslím, že se tam ani nepodívám. Mám pocit, že už jsem tak n?jak p?eklenula tu v?kovou hranici, kdy jsem byla ochotná spát n?kolik nocí ve spacáku a toaletu hledat na t?ch nejpodivn?jších místech.

Indii si tak aspo? ob?as p?ivolám tamními jídly, která pat?í mezi má nejoblíben?jší.

Krom? toho, že vindaloo skv?le chutná, má ješt? jednu obrovskou výhodu. V?ci se nahází b?hem pár minut do pánvi?ky a potom se už jenom hodinu dusí a kucha? si tak m?že hodit nohy na st?l – prost? dokonalé jídlo na p?ípravu.

 

Ingredience

500 g hov?zího masa

Olej na smažení

1 cibule

6 stroužk? ?esneku

1 až 2  lžíce hrubozrnné ho??ice

1/2 lžíce vinného octa

1 lžíce mletého ?ímského kmínu

1/4 lžíce kurkumy

1/4 lžíce chilli (množství podle záliby v pálivém)

S?l a pep?

1 plechovka kokosového mléka

250 ml vody

 

Postup

Dohromady smícháme ho??ici, ?ímský kmín, kurkumu, chili, vinný ocet, s?l a pep?.

Maso nakrájíme na menší kostky, cibuli na tenká p?lkole?ka a ?esnek rozma?káme.

V pánvi (p?ípadn? hrnci) sp?níme na rozeh?átém oleji cibuli a p?idáme ?esnek, který smažíme jenom p?l minuty, aby nezho?kl. P?idáme p?ipravenou sm?s ko?ení a smažíme minutu. P?idáme maso a smažíme p?ibližn? 3 minuty.

Vše v pánvi zalijeme kokosovým mlékem a vodou a pod pokli?kou dusíme hodinu, až je maso p?kn? m?kké.

Vindaloo servírujeme nejlépe s rýží, ale i indický chléb nic nezkazí.