Jamajský kokosový chléb

Na Jamajce je b?žným zvykem si do kokosového chleba nacpat (samo o sob? skv?lé) jamajské patty. Já, protože jsem v?ci neznalý evropan, téhle kombinaci v?bec neholduji a spíš ji považuji za znehodnocení dvou v?cí, které jsou samostatn? skv?lé a nepot?ebují se vzájemn? p?ebíjet. Patty si proto rad?ji užívám jen tak teplé z trouby a jediné, co mi u n?j chybí k dokonalosti je po?ádn? vychlazené pivo Red STripe. A kokosový chleba považuji za skv?lé pe?ivo, jak stvo?ené k náplním všeho druhu (jenom ne patty). Protože z n?j sou?ástky nápln? nevypadávají tak snadno jako t?eba z baget, už se t?ším, až se mi n?kdy poda?í skloubit pe?ení kokosového chleba s výletem a já s pomocí dobrého sýra, salátu a t?eba n?jaké sušené klobásky vytvo?ím nejlepší výletnický sendvi? na sv?t?.

Ingredience

620 g hladké mouky

1 plechovka kokosového mléka

50 g rozpušt?ného másla

2 lžíce cukru

1 lžíce soli

5 g sušených kvasnic

Postup

V míse smícháme mouku, cukr, s?l a kvasnice.

Mléko si oh?ejeme tak, aby bylo vlažné a rozpustíme v n?m 20 g másla.

Mléko s máslem p?ilijeme k mouce a vypracujeme hladké a pružné t?sto (v robotu hn?teme cca 10 minut).

T?sto necháme na teplém míst? vykynout, až zdvojnásobí sv?j objem.

T?sto si rozd?líme na n?kolik menších ?ástí (každá ?ást na jeden samostatný chleba). Já jsem si t?sto rozd?lila na kuli?ky o váze 100 g. Z takhle velkých kuli?ek ale neud?láte chleba, do kterého by šlo vložit patty a pokud jsem vám tedy nerozmluvila jamajský zvyk, tak si chleby ur?it? ud?lejte v?tší.

Každou kuli?ku rozválíme na kruh o tlouš?ce 3 mm a povrch pot?eme rozpušt?ným máslem. Kruh p?eložíme a p?eneseme na plech vyložený pe?ícím papírem. Pokud chcete mít krásné p?lkruhy, upravte si tvar chleba za pomoci vhodného talí?e nebo nádoby tak, jak to radí originální recept.

Chleby necháme kynout ješt? 10 minut a mezi tím je z vrchu pot?eme rozpušt?ným máslem.

Pe?eme v troub? p?edeh?áté na 190°C 15 až 20 minut.

Chleby jsou skv?lé teplé /vysoké riziko p?ežrání), ale i druhý ?i t?etí den napln?né š?avnatým sýrem rozhodn? nikoho neurazí.

Hov?zí vindaloo

V Indii jsem nikdy nebyla a myslím, že se tam ani nepodívám. Mám pocit, že už jsem tak n?jak p?eklenula tu v?kovou hranici, kdy jsem byla ochotná spát n?kolik nocí ve spacáku a toaletu hledat na t?ch nejpodivn?jších místech.

Indii si tak aspo? ob?as p?ivolám tamními jídly, která pat?í mezi má nejoblíben?jší.

Krom? toho, že vindaloo skv?le chutná, má ješt? jednu obrovskou výhodu. V?ci se nahází b?hem pár minut do pánvi?ky a potom se už jenom hodinu dusí a kucha? si tak m?že hodit nohy na st?l – prost? dokonalé jídlo na p?ípravu.

 

Ingredience

500 g hov?zího masa

Olej na smažení

1 cibule

6 stroužk? ?esneku

1 až 2  lžíce hrubozrnné ho??ice

1/2 lžíce vinného octa

1 lžíce mletého ?ímského kmínu

1/4 lžíce kurkumy

1/4 lžíce chilli (množství podle záliby v pálivém)

S?l a pep?

1 plechovka kokosového mléka

250 ml vody

 

Postup

Dohromady smícháme ho??ici, ?ímský kmín, kurkumu, chili, vinný ocet, s?l a pep?.

Maso nakrájíme na menší kostky, cibuli na tenká p?lkole?ka a ?esnek rozma?káme.

V pánvi (p?ípadn? hrnci) sp?níme na rozeh?átém oleji cibuli a p?idáme ?esnek, který smažíme jenom p?l minuty, aby nezho?kl. P?idáme p?ipravenou sm?s ko?ení a smažíme minutu. P?idáme maso a smažíme p?ibližn? 3 minuty.

Vše v pánvi zalijeme kokosovým mlékem a vodou a pod pokli?kou dusíme hodinu, až je maso p?kn? m?kké.

Vindaloo servírujeme nejlépe s rýží, ale i indický chléb nic nezkazí.