Den díkuvzdání a rychlá krémová kuku?ice

Tak jak si v?tšina d?tí p?ivlastnila Halloween a v?tšina zamilovaných slaví Sv. Valentýna, já jsem si oblíbila Den díkuvzdání. A m?žete se mi divit? Vždy? každý, kdo se zajímá o kulturu stravování v jednotlivýchzemích a kdo miluje stvár?ování klasických recept?, se musí zákonit? zajímat i o kontext, ve kterém jsou jednotlivé pokrmy vytvá?eny. A takovým kontextem je pro kr?tu nebo kuku?ici samoz?ejm? i Den díkuvzdání. Tak to bychom m?li trochu religionistické metodologie adaptované na kuliná?ství. A potom, že je to obor k ni?emu…

Continue reading

Polské pirožky

Když se ?ekne Krakov, vybaví se mi plyšoví draci, nekone?ná cesta k leteckému muzeu s plyšovým drakem v náru?í (samoz?ejm? mi bylo šest a ne dvacetšest) a všudyp?ítomné pirožky. Vlastn? ani nevím, jestli jsem v Krakov? ochutnala n?co jiného než pirožky. Myslím, že ne. Pirožky byly totiž boží.

Úpln? ty nejlepší pirožky ovšem m?li v malé pirožkárn? na okraji židovské ?tvrti Kazimierz. Na neustále otev?ených dve?ích byly vyv?šeny papíry s dlouhým seznamem p?íchutí pirožk?, k pití jste si mohli vybrat jable?ný mošt nebo podmáslí, na pirožky jste mohli dostat cibulku nebo smetanu, ale tou klí?ovou v?cí bylo zvolit si tu nejlepší nápl?. Já jsem se pokaždé, když jsme tam zavítali, nemohla rozhodnout, zda chci ochutnat n?co tak zt?ešt?ného, jako jsou t?eba pirožky s malinami a tvarohem a nebo zda zustat u nikdy neselhávající klasiky zvané ruské pirožky. Mám pocit, že jsem si vždycky vybrala ty ruské.

A protože polské ruské pirožky jsou nejlepší a protože a? hledáte, jak hledáte, nikdy je v ?eském supermarketu (narozdíl od toho polského) nenajdete, tady je recept. podmáslí k zapíjení je nutností.

Ingredience

450 g brambor

2 vejce

2 cibule

50 g másla

110 g ?erstvého sýra

115 g sýra Philadelphie

225 g hladké mouky

paprika

s?l

Postup

Brambory uva?íme ve slupce, necháme vychladnout, oloupeme a nastrouháme.

Cibuli nakrájíme najemno a na másle osmažíme dozlatova a k?upava.

V míse si smícháme brambory, jedno vají?ko, osmaženou cibuli a nadrobený ?erstvý sýr. Vše dochutíme solí a paprikou a máme hotovou skv?le chutnající nápl?.

Z mouky, zbývajícího vají?ka, Philadelphie, dvou lžic teplé vody a špetky soli ve food procesoru vypracujeme t?sto, které bude pravd?podobn? lepit a nebude moc kompaktní. Proto si jej p?endáme na linku a za pomoci hromádky mouky a p?ekládání t?sta a ru?ního zpracovávání (jako když se d?lá t?sto na t?stoviny) vytvo?íme m?kké t?sto, které by už ale nem?lo moc lepit. T?sto dáme minimáln? na dv? hodiny do ledni?ky.

Z odpo?inutého t?sta si vyválíme tenký plát, ze kterého vykrajujeme kole?ka (velikost b?žného hrnku je ideální).

Na prost?edek každého kole?ka naneseme lži?ku až dv? nápln? a okraje t?stového kole?ka p?iložíme k sob? tak, abychom vytvo?ili tašti?ku o tvaru p?lkruhu.

Pirožky va?íme ve vroucí osolené vod? dokud nevyplavou ke hladin? (trvá to p?ibližn? ?ty?i minuty).

Teplé pirožky podáváme posypané osmaženou cibulkou.

A? se snažím, jak se snažím, beztak moje domácí pirožky nikdy nebudou tak dobré jako ty v Krakov?.

Pe?ené rýžové rolky se špenátovohoubovou náplní

Na po?átku byla chu? n?co zabalit a bezmasá nápl? do wonton knedlí?ek z kucha?ky The Chinese Takeout Cookbook. Na konci byly k?upavé rolky z rýžového papíru s vynikající vegetariánskou náplní. Mezi tím byla ovšem ješt? otázka: Jak expandovat nápl?, která dokáže vyplnit t?eba i 50 malinkých wonton knedlí?ek, ale nevysta?í ani na ?ty?i rýžové papíry? Na pomoc mi našt?stí p?išel sýr Philadelphie, osmažená cibulka a moje oblíbená hojsin omá?ka.

A tak jak dávám p?ednost v p?ípad? wonton knedlí?ek zvaných potstickers p?ed smažením pe?ení, i výtvory z rýžového papíru rad?ji pe?u než smažím. Benefity jsou naprosto jasné – 1) díky absenci vysoké vrstvy oleje je jídlo zdrav?jší a 2) mn? nehrozí usmažení prst? spole?n? s jarními rolkami.

Ingredience

200 g ?erstvých špenátových list?

20 ?ínských sušených hub nebo sušených shiitake

2 cibule

1 balení sýra Philadelphie

2 lžíce sojové omá?ky

2 lžíce hojsin omá?ky

1 lžíce sezamového oleje

olej nebo máslo na osmažení cibule

8 až 10 rýžových papír?

Postup

Houby si namo?íme cca na hodinu do teplé vody a po té je nakrájíme na drobno.

Špenát omyjeme a pova?íme ve vroucí vod? p?ibližn? jednu minutu. Špenát propláchneme studenou vodou, vyma?káme z n?j p?ebyte?nou tekutinu a nakrájíme na drobno.

Najemno nakrájenou cibuli osmažíme do zlatova na rozpáleném oleji nebo másle.

V míse smícháme houby, špenát, cibuli, sýr, sojovou omá?ku, hojsin omá?ku a sezamový olej.

Rýžový papír si pot?eme vodou tak, až se z tvrdého papíru stane vlá?ný a ohebný obal. Na spodní p?lku papíru naklademe p?ibližn? dv? lžíce nápln? a p?ekryjeme ji z obou dvou stran bo?ními ?ástmi rýžového papíru. Po té p?ekryjeme nápl? spodní stranou papíru a zabalíme do rolky. Popis vypadá složit?, ale jde o to nápl? zabalit tak, aby nikde nevy?uhovala. Stejn? balím i mexické tortily.

Rýžové rolky pe?eme v troub? rozeh?áté na 200°C 10 minut.