Den díkuvzdání a rychlá krémová kuku?ice

Tak jak si v?tšina d?tí p?ivlastnila Halloween a v?tšina zamilovaných slaví Sv. Valentýna, já jsem si oblíbila Den díkuvzdání. A m?žete se mi divit? Vždy? každý, kdo se zajímá o kulturu stravování v jednotlivýchzemích a kdo miluje stvár?ování klasických recept?, se musí zákonit? zajímat i o kontext, ve kterém jsou jednotlivé pokrmy vytvá?eny. A takovým kontextem je pro kr?tu nebo kuku?ici samoz?ejm? i Den díkuvzdání. Tak to bychom m?li trochu religionistické metodologie adaptované na kuliná?ství. A potom, že je to obor k ni?emu…

Continue reading