Kde jíst a pít v Brightonu

Londýn je fajn, ale Brighton je ješt? lepší.

Indický pavilón v Brightonu

Indický pavilón v Brightonu

Toto p?ímo?ské m?sto má všechno co Londýn a ješt? n?co navíc. Je tady mo?e, kejhající racci, malebné uzounké uli?ky a p?edevším mnohem nižší ceny než v Londýn?. Úpln? nejlepší ale je, že za ty nízké ceny se tady parádn? najíte i napijete a p?i p?esouvání se mezi podniky toho nenachodíte tolik jako v Londýn?. Brighton je prost? no. 1 mezi anglickými m?sty.

A kde se tam dob?e najíst? Jsem asi o pár kilo t?žší, ale odzkoušela jsem pro vás ty nejlepší podniky. Tohle je moje brightonská hitparáda.

BeFries

Když se ?ekne hranolky, tak si asi málo kdo p?edstaví gurmánský zážitek. A práv? to m? na BeFries nejvíc baví. Vždycky m? nadchne, jak se jim zde poda?ilo ud?lat ze zavrhovaného jídla takový skvost.

Kornout hranolek v BeFries

Kornout hranolek v BeFries

Jejich hranolky jsou dokonalé. Kouzlo jim ale dodává to vše okolo.

Hranolky zde dostanete do papírového kornoutu. Doporu?uji nebrat si hranolky s sebou, ale sníst si je p?ímo v hranolkárn?. Mají tady perfektní stoly p?izp?sobené na pojídání hranolek. P?ed každou židli?kou je totiž ve stole díra, kam odložíte sv?j kornout, abyste m?li volné ruce na namá?ení hranolek do omá?ek.

A omá?ky jsou zde kapitola sama pro sebe. Vybrat si m?žete asi tak z deseti druh? r?zných majonéz, ke?up? a jiných namá?ecích slastí. Já t?eba zbož?uji spicy tofu a peanut satay.

Pokud trpíte nerozhodností, nemusíte zoufat, že si z toho velkého množství omá?ek nedokážete vybrat. V cen? hranolek zkonzumovaných p?ímo v hranolkárn? je totiž celé degusta?ní omá?kové menu, takže do papírových kelímk? dostanete vše, co je práv? na omá?kovém ?epu.

Redroaster

Miloše tenhle podnik zaujal svým designem a m? jídelním lístkem. Specializují se zde p?edevším na snídan? a já jsem ješt? nikdy nevid?la tak nápadit? pojaté vegetariánské snídan?.

Vegetariánská snídan? v Redroaster

Vegetariánská snídan? v Redroaster

Když v brn?nských kavárnách ohrnuji nos nad míchanými vají?ky nebo kritizuji nevyda?ené tousty Ve 4 pokojích, tak je to proto, že vyžaduji p?esn? n?co tak kreativního, jako servírují v Redroasteru.

Masožroutská snídan? v Redroaster

Masožroutská snídan? v Redroaster

Já jsem t?eba m?la pomalu pe?enou dýni na topince, pošírované vejce zaprášené pylem, avokádový mouse a ješt? pár topinkových chips?. Všechno to bylo dochucené praženými dý?ovými semínky a k?upavými fazolkami tonka. Bylo to prost? dokonalé. A jídelní lístek byl plný podobných netradi?ních kreací.

Jo a celému tomuto snída?ovému království vládne michelinský kucha? Matt Gillan. V mém p?ípad? asi první michelinský kucha?, u kterého jsem jedla. Bohužel jsem zjistila, že už nechci jíst nikde jinde než u držitel? michelinských hv?zdi?ek.

Happy Maki Wrap

O Happy Maki jsem psala už v ?lánku o veganském festivalu. Jaké bylo moje p?ekvapení, když po té, co jsme se na festivalu nacpali veganskými wrapy, jsme zjistili, že Happy Maki má ?erstv? otev?ený podnik p?ímo v centru Brightonu. Samoz?ejm? jsme tam museli vyrazit a ochutnat ješt? pár wrap?.

Veganské suši

Veganské suši

Nabídka je zde široká. Krom? wrap? zde také nabízejí r?zné veganské a velmi lákav? zn?jící p?ílohy. Wrap vám zabalí s sebou nebo si jej m?žete sníst u stole?ku p?ímo na míst?.

Doufám, že Happy Maki se jednou stane tak slavným jako t?eba Yo Sushi a bude v Anglii na každém kroku a potom expandují i do Brna. Budu š?astná já i nevylovené oceány.

Úst?ice

Pokud s mo?skou hav?tí nemáte problém a? už z etických nebo estetických d?vod?, potom rozhodn? musíte zajít na brightonskou promenádu. Kousek od slavného mola p?ímo na pláži stojí n?kolik stánk? prodávajících mo?ské plody v?etn? úžasných úst?ic.

V Brn? v okýnku koupíte párek v rohlíku a v Brightonu vám z okýnka prodají úst?ice. Našt?stí za okýnkovou cenu.

Jedna rock oyster zde stojí libru a úst?ice z Jersey maximáln? libru padesát.

Zajímavé je, že úst?ice zde chutnají líp než ve vyhlášeném brightonském úst?icovém baru. A navíc, úst?ice tady otevírají drs?áci, kte?í se toho nebojí a nepot?ebují žádnou ochranou rukavici.

Choccywoccydoodah

Zt?lesn?ní ráje i pekla na zemi.

V téhle ?okoládovn? m?žete klidn? zem?ít št?stím i na p?edávkování cukrem.

V p?ízemí je obch?dek s ?okoládou a vším, co z ?okolády jde vyrobit. Mnohem zajímav?jší je ale posezení v prvním pat?e, které je zárove? už i podkrovím.
[Tady se vám splní ty nejdivo?ejší d?tské sny.

Pokud se chcete chovat st?ídm?, objednáte si hrní?ek horké ?okolády. Vybírat si m?žete z bílé, mlé?né a ho?ké. Samoz?ejmostí je zde šleha?ka a p?edevším dv? obrovské ?okoládové ruli?ky, které se perfektn? hodí k nabírání šleha?ky. A aby toho nebylo málo, vždy k ?okolád? dostanete n?co malého k zakousnutí… T?eba zázvorovo-?okoládové bonbóny nebo ?okoládové peci?ky.

?okoládová radost v Choccywoccydoodah

?okoládová radost v Choccywoccydoodah

Pokud si ale chcete vyhodit z kopýtka, tak si objednáte ?okoládu na namá?ení a spoustu dobrot, které v ní m?žete namá?et. Tahle ?okoláda je mnohem hustší než ta na pití a namá?ecí dobroty zahrnují jak zdrav? vyhlížející jahody, tak i dekadentní brownies.

No a pokud jste hodn? odvážní, tak si objednáte namá?ecí i tekutou ?okoládu… Bu?te si ale jistí, že potom minimáln? p?l dne nebudete chtít vid?t nic sladkého.

Koktejly

Snad úpln? nejlepší na Brightonu jsou zdejší koktejly.

Když v Londýn? narazíte na koktejl za šestnáct liber, tak se up?imn? radujete, jak je to levné. Když si v Brightonu dáte koktejl za deset liber, tak už máte pocit, že jste si dop?áli po?ádný luxus, protože koktejly zde b?žn? stojí osm liber.

Fajn ale je, že i když je cena polovi?ní, tak kvalita a nápaditost koktejl? je naprosto srovnatelná s Londýnem.

M? asi nejvíc dostaly koktejly v baru The Cocktail Shack. M?la jsem zde úžasný paprikový koktejl, který byl podávaný s plátky papriky a tu správnou paprikovou chu? mu zajiš?oval paprikový gin. Dost t?žce mu ale na paty sahal koktejl Lucy in the Sky s opravdovým oblá?kem cukrové vaty a s meru?kovým saké.

Stejnou dávku koktejlové zábavy jsem si užila i v baru Oki-nami, kde mají koktejly práv? za t?ch h?íšných deset liber. M?j sko?icový koktejl opravdu dokázal budit vášn? a vyvolávat dost živé p?edstavy.

Pep?ový koktejl v Twisted Lemon

Pep?ový koktejl v Twisted Lemon

Hned vedle Oki-nami je bar Valentino. Oba dva bary se schovávají v prvním pat?e a oba dva se m?žou pochlubit výhledem p?ímo na indický pavilón. Zatímco ale interiér baru Oki-nami p?sobí velmi vzdušn? a p?íjemn?, Valentino bar vás udusí t?žkým nábytkem a p?ehnanou stylizací do dvacátých let. Jejich koktejl s Mozart likérem podávaný s kousky ho?ké ?okolády m? ale p?esv?d?il, že i tenhle bar stojí za zmínku.

A zapomenout nesmím ani na Twisted Lemon. I tenhle bar zaujme hned na první pohled. Abyste se k n?mu dostali, musíte projít uzoulinkou uli?kou, ve které se budete cítit úpln? jako vyma?kaný citrón. Koktejly zde mají taky moc fajn, i když m? neoslovilo nic tak zásadn? jako t?eba moje nejoblíben?jší papriková kreace. Pokud vás ale nebaví klasické nápojové lístky, m?žete si vybírat p?ímo ze st?n baru, kde mají názvy koktejl? p?evedené do obraz?.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..