Pod rouškou noci v Bostonu i na Florid?

Recenze audioknihy Pod rouškou noci od Dennise Lehaneho.

general-affiliate-banner-728x90-1437632164.jpg

Hodn? m? bavil gangsterský seriál Impérium – Mafie v Atlantic City. Když jsem se do?etla, že na tomto seriálu spolupracoval i Dennis Lehane, bylo mn? hned jasné, že si musím poslechnout jeho román Pod rouškou noci.

Jakým milým p?ekvapením pro m? bylo, když jsem zjistila, že na této audioknize není atraktivní jenom jméno samotného autora. Pod rouškou noci totiž nena?etl nikdo jiný než m?j nejoblíben?jší interpret Pavel Rímský.

Nahrávka celé knihy má délku tém?? devatenáct hodin. Po prvních n?kolika desítkách minut jsem si ?íkala, že mn? ?eká docela dost krušných devatenáct hodin.

P?íb?h je ze za?átku na útlocitnou dív?í duši?ku docela drsný. Však sta?í slyšet jenom první v?tu knihy a hned vám dojde, že v téhle knize se gangste?i s nikým mazlit nebudou. P?est?elky, loupeže ani drsné v?ze?ské podmínky m? ze za?átku nedokázaly n?jak vtáhnout do d?je.

Potom se ale najednou všechno zlomilo. Hlavní hrdina odjel z ponurého Bostonu na proslun?nou Floridu a já jsem se najednou od nahrávky nemohla odtrhnout.

T?žko ?íct, zda jsem jenom otup?la v??i násilí nebo zda m? tak nadchlo prost?edí doutníkových balíren, aligáto?ích mo?ál? a kubánské diaspory.

Navíc, s tím jak rostla moc a sláva hlavního hrdiny, m?la jsem pocit, že v knize stále víc rozpoznávám stopy mého oblíbeného mafiánského seriálu. Ten stereotyp úsp?šného gangstera s citlivou duší, který rozumí ženám a který s pé?í dbá o svoji rodinu m? prost? baví.

I když se v?tšina d?je odehrává na proslun?né Florid? a ob?as i na ješt? pestrobarevn?jší Kub?, je to temný p?íb?h plný zrady, krve a ned?v?ry. K této ponuré atmosfé?e se perfektn? hodí hluboký hlas Pavla Rímského. Ani chvíli nebudete mít pocit, že posloucháte nau?ný dokument o starov?kém Egypt?. Naopak k vám celou dobu bude promlouvat hlas životem prot?elého gangstera, který se ni?ím nenechá rozhodit a i tu nejhorší p?est?elku popisuje s naprostým klidem v hlase.

O to víc m? mrzela nevyda?ená technická stránka nahrávky. Dost ?asto hlas Pavla Rímského doprovázel nep?íjemný šelest. Kdybych se na to cht?la dívat hodn? optimisticky, ?ekla bych, že to zn?lo, jako kdyby se Pavel Rímský procházel spadaným podzimním listím. Jako punti?ká?ský realista ale ?íkám, že to zn?lo jako když s n?kým telefonujete p?es Skype a kvalita hovoru je hodn? špatná. V takovou chvíli s hlasem toho druhého také slyšíte takové to vlezlé šum?ní, které p?estane, když váš spole?ník domluví a sotva za?ne zase mluvit, vypukne op?t mu?ivé šust?ní. Tak p?esn? takto nep?íjemn? šum?la tém?? celá nahrávka.

Je to velká škoda, protože jinak je Pod rouškou noci výborná kniha, která dokáže bavit i toho, kdo b?žn? neholduje klu?i?ím p?est?elkám.

Dennis Lehane. Pod rouškou noci. Tympanum 2017.

Mlo?í hodnocení: 85 %

One thought on “Pod rouškou noci v Bostonu i na Florid?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..