Sonda do sb?ratelovy duše

Recenze audioknihy Sb?ratel od Johna Fowlese.

general-affiliate-banner-728x90-1437632164.jpg

P?i p?emýšlení nad touto audioknihou se nem?žu ubránit srovnání s románem Ty od Caroline Kepnes, který jsem zde p?ed n?jakým ?asem také recenzovala.

Nám?t je naprosto shodný. Neatraktivní a neúsp?šný muž se zamiluje do krásné dívky. N?jaký ?as ji sleduje a potom se ji rozhodne unést a mít ji jenom pro sebe. Narazili jste už n?kdy na knížku, kde by žena unesla muže?

Zpracování t?chto dvou na první pohled podobných knih je ale dost odlišné. Ty je celé upatlané spermatem a v ?lov?ku probouzí pouze hnus a opovržení. Sb?ratel naopak nutí ?lov?ka neustále ?íst dál, protože ?tená? doufá, že se kone?n? dozví odpov?? na svoji otázku, zda má hlavním hrdinou opovrhovat nebo zda ho má snad litovat.

Sb?ratel se narozdíl od vulgárního Ty drží pouze v platonické rovin?. Náš hrdina Frederick Clegge je vášnivým sb?ratelem motýl?. Když zázra?n? zbohatne, zjistí, že si m?že koupit víc než jenom sí?ku na motýly a rozhodne se ulovit i svoji vysn?nou dívku. Netouží po ni?em víc než ji vlastnit a n?kam si ji zav?ít, tak stejn? jako to d?lá se svými krásnými motýly.

Sb?ratel má velkou výhodu v tom, že poprvé vyšel už v polovin? šedesátých let. John Fowles se tak nemusí snažit zaujmout záplavou sexu a násilím otup?lé ?tená?e vymýšlením nových šokujících scén. Jeho hrdina dokonce sex odmítá.

Díky tomu má John Fowles ?as zam??it se p?edevším na myšlenkové pochody svých hrdin?. Sb?ratel tak narozdíl od Ty dává ?tená?i šanci porozum?t motivaci únosce i tomu, co prožívá uv?zn?ná ob??.

Sb?ratel je kra?ou?ká knížka. Vystupují v ní všeho všudy dv? postavy a z devadesáti procent se odehrává v jednom jediném dom?. Asi už tušíte, že tento text si p?ímo ?íká o dramatizaci.

Živé dialogy a st?ídání hlas? podle toho, ?í myšlenky práv? sledujeme, Sb?rateli prost? moc sluší. Však také tato audiokniha získala ocen?ní v sout?ži Audiokniha roku za nejlepší dramatizovanou ?etbu.

Na perfektním zvukovém zpracování Sb?ratele se mn? asi úpln? ze všeho nejvíc líbí to, že jednotlivé rozhovory opravdu obsahují prostor a pohyb. Interpreti text pouze ne?tou, ale p?ímo hrají. V jejich dialozích je tak slyšet, že jsou skute?n? v n?jakém prostoru, ve kterém spolu interagují. Je to jako poslouchat záznam divadelního p?edstavení.

Hodn? zajímavá je také hudba. Ona to vlastn? není hudba, co p?ed?luje jednotlivé kapitoly. Je to spíše mix r?zných zvuk?, které vytvá?ejí nep?íjemn? tísnivý pocit. Tikot hodin, zavírání dve?í a šelest motýlích k?ídel v jednom je docela strašidelná kombinace.

I když téma únosu a v?zn?ní mn? osobn? není moc sympatické, jsem mile p?ekvapená, že se jej poda?ilo Johnovi Fowlesovi zpracovat velmi citliv? a zam??il se p?edevším na sondu do duše neš?astného ?lov?ka, které dává p?ednost p?ed detailním popisem samotného procesu v?zn?ní. Ovšem ze všeho nejlepší je na Sb?rateli jeho zvuková stránka. Celý p?íb?h výborn? oživuje a já chci, aby takových audioknih vznikalo co nejvíce.

John Fowles. Sb?ratel. OneHotBook 2015.

Mlo?í hodnocení: 90 %

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..