Jak Mlok na Chillibraní dorazil

Navnad?ná Street Food Festivalem, p?emluvila jsem Miloše, abychom se šli podívat tento víkend na Chillibraní.

Hned ze za?átku podotýkám, že toto léto se z nás stali turisti?tí nadšenci, takže a? se d?je co se d?je, musíme do každého víkendu narvat p?ší výlet nad 15 km. Protože na ned?li jsme už dlouho m?li domluvenou menší oslavu k Mlo?ím narozeninám, rozhodli jsme se skloubit Chillibraní s naší výletovou povinností. Na Riviéru jsme tak dorazili p?esn? v šest hodin a je tak dost možné, že b?hem dne celá akce vypadala úpln? jinak, než jak jsme ji my zažili my na sklonku dne.

Hned po té, co jsme z Ostrova?ic absolvovali tém?? dvaceti kilometrovou trasu p?es Helen?inu studánku, Žeb?tín a Jundrov dorazili na Riviéru, museli jsme absolvovat pro nás již tradi?ní hru s názvem Sem pes nem?že > to je vodící pes > sem opravdu pes nem?že > tak zavolejte vašemu šéfovi, protože tohle je vodící pes > tak to se vám omlouváme a užijte si to tady /s ho?kým podtónem v hlase). Dál už našt?stí vše probíhalo bez problém? a ukázalo se, že první a jediný pes na festivalu je jak pro prodejce, tak i pro návšt?vníky menší atrakcí.

Asi nikoho nep?ekvapí, že po 20 km v nohách, první stánek ke kterému jsme zamí?ili byl stánek s nápisem ?erná hora. Naopak kelímky na sob? m?li nápis Lobkowicz a ceník hlásal Pivo Klášter, takže nám do te? není jasné, jaké pivo jsme to vlastn? pili. 

Když jsme se ovšem vydali na obhlídku dalších stánk? a jejich nabídky, za?ali jsme být trochu zklamaní. Já jsem tak n?jak o?ekávala spoustu jídelních stánk? s netradi?ním využitím chilli (n?jakou kombinaci, se kterou jsem se do dnes nesetkala – n?co jako chilli ?aj nebo chilli chléb nebo prost? n?co, co si m?j mozek ani neumí p?edstavit) a tak m? trochu p?ekvapil obligátní trdelník a grilované cigáro. O kapku zajímav?jší byl stánek se suši a také nabídka ku?ecího v indické úprav?, ale stále to nebylo to, na co bych m?la chu?. Skon?ili jsme tak u World of Chilli a jejich hamburgeru. Nezlobte se na m?, ale na m? tenhle hamburger v poma?kané housce byl p?íliš chudý a tak jsme si šli zpravit chu? k poslednímu námi neprozkoumanému stánku Black Dog a jejich v?tšímu a dražšímu hamburgeru. Ten na m? byl ale zase málo pálivý.

V??ím tomu, že kdybychom se vyprdli na výlet a na festival zamí?ili t?eba ve t?i odpoledne nabídka jídla by byla dost možná pest?ejší. I když na druhou stranu to nevypadalo, že by n?kde byla udusaná tráva po n?jakém už sbaleném stánku. Tak mi, prosím vás, vy co jste na Chillibraní byli b?hem dne, napište, jak to tam vypadalo p?ed šestou hodinou a o co všechno jsem p?išla. 

A nebo je to možná tak, že kdybychom týden p?ed tím nebyli na SFF, kde jsme si užívali rakouských škvark?, kváskového chleba, veganských jednohubek a nebo francouzských gougéres, byla bych z Chillibraní nadšená a tenhle ?lánek by vypadal úpln? jinak?

Takhle to nejzajímav?jší, co jsem na chilli festivalu zažila, byla hol?i?ka, která o mém psovi prohlásila, že to je policejní pes a stánek firmy My chilli, kde nám pán navzdory dav?m, které jeho pevnost obléhaly, všechny chilli omá?ky d?kladn? popsal a nechal ochutnat. Tropická meru?ka od My chilli nám tak dnes d?lala p?íjemn? pikantního spole?níka u snídan?.

A naopak m? zklamal vedlejší stánek také s chilli omá?kami, kde jsme vid?li stejnou omá?ku jako na Hollywood Farmers Market. A já jsem si v Hollywoodu myslela, že se jedná o n?jakou místní omá?ku od lokálních výrobc?. A tak stejn? jsem na Chillibraní o?ekávala n?jaké místní omá?ky od lokálních výrobc?. Tak aspo? My chilli m? nezklamalo.

A ješt? jeden zajímavý post?eh jsem si z Chillibraní (nebo spíš až z cesty z Chillibraní) odnesla. Když jsme jeli z Riviéry p?es Mendlák, bylo vid?t, že pivovar praská ve švech pod náporem lidí a decibel? díky tamnímu dni otev?ených dve?í a když jsme dojeli dom?, otev?eným oknem k nám doléhala n?jaká další hlu?ná hudba z n?jaké další hlu?né akce. Vypadá to, že tenhle víkend byl na festivaly a radovánky abnormáln? bohatý. A tak jsem si vzpomn?la na to, jak ve?er na jamajské Treasure Beach na m? p?sobil jako jedna velká párty a ?íkala jsem si, zda na potenciálního jamajského turistu sobota 6. zá?í v Brn? p?sobí úpln? stejn? a zda si takový turista nemyslí n?co ve smyslu: “P?íšt? to musíme na Jamajce mnohem víc rozto?it, a? se umíme bavit jako br?áci.”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..