Zimní koktejl

Nedávno jsme byli v Baru, který neexistuje. Miloš mi cht?l p?e?íst nápojový lístek a první co uvid?l byl nadpis Letní nabídka.

“Aha, tak tohle ne,” prohlásil a jal se hledat zimní nabídku.

Po p?íchodu ?íšníka se ukázalo, že zimní nabídka se p?ipravuje a bude za pár týdn?. Jo vážn?, a nebude tou dobou náhodou už zase jaro?

Continue reading