Veganský festival v Brightonu

Veganství není jenom o náhražkách sýr? a uzenin. Je to p?edevším hledání cest, jak d?lat v?ci jinak a líp. Suši s batáty, likér ze špan?lského šáchorového mléka nebo zeleninové krekry jsou toho dobrým p?íkladem.

Brighton v noci

Brighton v noci

O londýnském VegFestu jsem na podzim psala na Vitalii a tak jsem si tentokrát ?ekla, že n?jaký ten report o aktuálním fes?áku v Brightonu by si pro zm?nu zasloužil Mlo?í blog.

Nejsem vegan a vegetarián jsem jenom tak asi z 90 %. Zbož?uji ale veganský festival VegFest.

Veganství je pro m? totiž dobrou ukázkou toho, že handicap jakéhokoliv druhu nutí lidi d?lat b?žné v?ci jinak a že z toho jiného ?asto m?že vzniknout hodn? dobrého i pro nehandicapované okolí.

Takže tady je p?ehled toho, co výborného britští vegani vymysleli a ?eho jsem se na brightonském festivalu nemohla nabažit.

Happy Maki

Do maki wrap? jsem se zamilovala už na londýnském VegFestu.

Happy Maki je p?esn? tím p?íkladem ukazujícím, že sta?í známé v?ci posunout jenom do jiné roviny a hned je z toho geniální objev.

Happy Maki Wrap

Happy Maki Wrap

Maki wrap je vlastn? k?íženec mezi maki suši a ob?dovým wrapem. Zarolované maki se nerozkrájí ale místo toho ukusuje jako klasický wrap umotaný z tortilly.

Nejd?ležit?jší na Happy Maki wrapech je ale to, že p?i jejich p?íprav? nezem?el ani jeden losos, ani jedna kreveta a i všichni ostatní vodní tvore?kové byli ušet?eni. Díky Happy Maki tak nejsou š?astní jenom vegani, ale p?edevším jsou happy oceány a živo?ichové v nich.

Kéž by se tímto veganským fastfoodem inspirovali i mainstreamoví výrobci suši. Mnohem víc m? totiž baví nápln? ze sladkých brambor, kokosu, sójové hoisin kachny a avokáda než mrtvý losos nebo smažená kreveta.

Cool Jerk Vegan Pies a Mr Nice Pie

Na Novém Zélandu jsem se zamilovala do slaných kolá??. Krom? masových verzí jsem tam také ochutnala hodn? zeleninových náplní. Potom jsem víc než rok a p?l marn? hledala v kolébce tohoto jídla stejn? dobrý kolá?, až jsem se od rodilého Novozélan?ana dozv?d?la, že novozélandské a anglické kolá?e jsou dv? naprosto odlišné v?ci, i když na první pohled vypadají úpln? stejn?.

M?j život by po tomto zjišt?ní zasáhla beznad?j, kdybych na veganském fes?áku neobjevila tyto dva výrobce veganských kolá??. Zajímavé je, že Mr Nice Pie je z Walesu a Cool Jerk Vegan Pies ze Skotska. V Anglii dobré kolá?e asi vážn? neumí.

Zatímco klasické britské kolá?e jsou plné tu?ného mletého masa a t?sto provází nezam?nitelný pach hov?zího loje, veganské kolá?e jsou p?ecpané r?znorodou zeleninou, o?íšky, ko?ením a buja?e hý?í nápadem. Ani nevím, jestli mn? víc chutná pulled jackfruit ze Skotska nebo marocká nápl? z Walesu. Oba dva výrobci mají úžasné kolá?e, kterých bych cht?la mít plnou ledni?ku. Sen spln?n… Kolá?e budeme jíst týden…

Besos de Oro

Celý život jsem žila v domn?ní, že mn? chutná Baileys. Nedávno jsem si tento ne práv? levný likér koupila a s hr?zou jsem zjistila, že to vlastn? není v?bec dobré pití.

Veganská variace na téma Bailes m? ale nadchla. Je to likér vyrobený smícháním špan?lské brandy a šáchorového mléka zvaného chorchata, které také pochází ze Špan?lska.

A p?esn? takhle to má být… Vezmou se suroviny, které tady už dávno existují a p?etvo?í se do n??eho nového, co chutná líp než originál a kv?li ?emu navíc žádná kráva netrp?la.

Innate Food

Do t?chto zeleninových ?tvere?k? jsem se zamilovala a hrozn? lituji, že jsem si je nekoupila dom?.

Jsou to krekry z kokosu, mandlí a hlavní roli v nich hraje bu?to ?ervená ?epa, špenát nebo dýn?. Doufám, že až si jednou koupím svoji vysn?nou suši?ku potravin, poda?í se mn? v ní vyráb?t n?co podobn? úžasného.

Další post?ehy

  • Nikdy bych tomu nev??ila, ale vážn? se dá p?i výrob? ?okolády nahradit kravské mléko ovesným a výsledek je od klasické ?okolády tém?? k nerozeznání.
  • Máslo si na chleba nemažu. Kdybych si ho ale mazala, ur?it? bych si koupila kokosové máslo od Koko Dairy Free.
  • Slanina z batát? by dokázala oklamat i zap?ísáhlého masožrouta. D?kazem je, že z ní byla nadšená i Safina a to je velký slaninový odborník.
  • Stánek s raw ?okoládou m? nep?ekvapil jenom výbornou kombinací ho?ké ?okolády a sušených plod? physalis, ale také tím, že v n?m prodávala paní z ?eska.
  • Stánky s náhražkami sýr? a uzenin byly ve výrazné menšin?. A to je dob?e. Je moc fajn, že dobré veganské jídlo se dá p?irozen? vykouzlit i z rýže, brambor, lušt?nin a zeleniny.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..