Kv?ták bang bang

V?d?li jste, že správn? rozd?lené kv?tákové r?ži?ky jsou skoro k nerozeznání od ku?ecích k?idýlek?

Ani nevím pro?, ale s kv?tákem moc ?asto neva?ím. Asi proto jsem si nikdy nevšimla toho, že jeho r?ži?ky tak trochu p?ipomínají ku?ecí k?idýlka po té, co se rozd?lí v kloubu na dv? ?ásti a vytvo?í tak malé pali?ky.

Díky tomuhle triku kv?ták p?edstavuje výborný zp?sob, jak ukojit chu? na ku?ecí k?idýlka i navzdory tomu, že ?lov?k z hlavy nedokáže vyhnat myšlenku na to, jak ti nebozí tvore?kové žili p?ed tím, než se prom?nili v anonymní hromádku osmažených kousk? masa.

Já jsem kv?tákové ku?e zkusila p?ipravit po vzoru bang bang chicken. V masové verzi to jsou ku?ecí kousky (n?kdy i krevety) obalené v panko strouhánce, osmažené na oleji a promíchané s ostrou majonézovou omá?kou.

Když jsem se pustila do p?ípravy kv?tákové verze, došlo mn?, že je to asi poprvé, co n?co obaluji jako že v trojobalu.

Nedávno jsem spot?ebovala p?lkilové balení mouky, které jsem koupila víc než p?ed rokem a protože další takhle dlouhý ?as ve své nyn?jší kuchyni rozhodn? neplánuji strávit, necht?lo se mn? kupovat novou mouku, kterou bych rozhodn? nestihla spot?ebovat. Z trojobalu jsem se proto rozhodla ud?lat dvojobal a kv?ták obalit pouze ve vají?ku a strouhance panko. Pokud doma máte mouku nebo pokud se nebráníte jejímu nákupu, zkuste ji do obalování taky zapojit. S velkou pravd?podobností dosáhnete ješt? líp obaleného kv?táku, než jaký jsem m?la já.

Krok s vynecháním mouky asi nebyl ten nejchyt?ejší. Co si ale nem?žu vynachválit je rozhodnutí kv?ták nesmažit ale upéct. Ono to ani není tak rozhodnutí z vlastní v?le jako spíš nutnost, protože m?j handicap si s pánví plnou rozpáleného oleje moc dob?e nerozumí.

Nahradit smažení troubou má navíc tu výhodu, že ?lov?ku ubude dost práce a výsledek je výrazn? zdrav?jší.

Aby iluze ku?ecích k?idýlek byla co nejv?rn?jší, je nutné r?ži?ky kv?táku rozd?lit na co nejmenší kousky. Takže, když si vezmete tu r?ži?ku, která se b?žn? obaluje a smaží, tak jí rozd?lte ješt? na t?i až ?ty?i ?ásti a m?lo by to být ono. Výsledkem by m?la být malá r?ži?ka s jedním tenkým koncem a menší kv?tákovou chocholkou na druhé stran?.

Chápu, že místo tohoto krkolomného popisu by rozhodn? bylo lepší p?iložit n?jakou fotku. Jenomže po vytažení z trouby to vypadalo tak lákav? a já m?la takový strach, že nám to vychladne, že na focení se n?jak nedostalo. Tak t?eba p?íšt?. Myslím, že kv?táková k?idýlka jsem ned?lala naposledy, takže ur?it? ješt? n?jaká p?íležitost k focení bude.

Ingredience

 • 1 kv?ták (cca 1 kg)
 • 3 vejce
 • 150 g panko strouhánky
 • 1/2 hrnku majonézy (já jsem použila veganskou a zjistila jsem, že to je první majonéza, která mn? vážn? chutná)
 • 4 lžíce srirachy
 • 1 lžíce javorového sirupu
 • 2 lži?ky vinného octa
 • s?l a pep?

Jak p?ipravit bang bang kv?ták

 1. Kv?ták rozd?líme na r?ži?ky tak, aby co nejvíce p?ipomínaly tvar ku?ecích k?idýlek.
 2. V misce rozkvedláme všechna vejce se špetkou soli a pep?e. Do druhé misky nasypeme panko. Nesypeme do misky hned celé množství strouhánky, ale nejd?ív t?eba jenom t?etinu a postupn? dosypáváme podle toho, jakou máme spot?ebu. Pokud chceme, aby nám obal na kv?táku líp držel do obalování zapojíme i mouku. Jde to ale i bez ní.
 3. R?ži?ky kv?táku obalujeme postupn? ve vejci a potom v panku (p?ípadn? po vejci je p?ed pankem ješt? obalíme v mouce). Aby panko na kv?táku dob?e drželo, snažíme se jej p?imá?knout prsty.
 4. Obalený kv?ták vyskládáme na plech vyložený pe?ícím papírem a v troub? rozeh?áté na 200 °C pe?eme 25 minut.
 5. Mezi tím si p?ipravíme omá?ku. V misce smícháme majonézu, srirachu, javorový sirup a ocet. Všechno d?kladn? promícháme, aby se majonéza dob?e propojila s ostatními ingrediencemi.
 6. Upe?ený kv?ták polijeme p?ipravenou omá?kou a klidn? jíme p?ímo z talí?e rukama. Za to, že jsme ušet?ili armádu ku?at si ten jeden malý h?ích u stolování m?žeme dop?át.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..