Šest jídel, která mn? v Anglii chybí

P?ekvapiv? to není chleba ani knedlíky.

Jednou nastane ?as, kdy sem za?nu psát o tom, co všechno v Brn? postrádám z nabídky britských supermarket? a restaurací. Zatím jsme ale po?ád ješt? v Anglii a tak jsem se rozhodla sepsat to, co všechno z ?eské kuchyn? mn? tady chybí. Jsou to takové ty drobnosti, které ?lov?k v Sainsbury`s ani Tescu nenajde a které skoro p?i každé cest? z Brna do Anglie p?ibalím do kufru. Tenhle seznam píšu hlavn? proto, že až mn? jednou bude smutno po ?okoládové p?n? After Eight a pravé anglické slanin?, tak si otev?u tenhle ?lánek a hned si vzpomenu, jaké skv?lé v?ci máme v ?esku.

Roztíratelné sýry

Jsem zvyklá snídat chleba namazaný sýrem. Nemyslím tavený sýr, ale roztíratelné sýry typu Gervais nebo Lu?ina.

V Anglii z této kategorie ?lov?k sežene pouze Philadelphii. Nevím, co do tohodle sýru dávají, ale já se na n?j po roce v Anglii nem?žu už ani podívat. Rad?ji si na chleba mažu humus a t?ším se do Brna, až si zase koupím Président Rondelé s vlašskými o?echy.

Sušené klobásky

Nikdy nebudu 100 % vegetariánem, protože se nedokáži vzdát klobásek jako je ?abajka nebo dunajská klobása.

Když jsme chodili na výšlapy kolem Brna, vždycky jsem se hrozn? t?šila na okamžik, až si n?kde u cesty sedneme na pa?ez, vytáhneme cider, kus chleba a zakousneme se do dunajské klobásy.

Tak tenhle slastný moment je mn? v Anglii odep?en.

Anglické klobásky jsou n?co úpln? jiného než to, ?emu my ?íkáme klobásky. Pod pojmem sausages se v Anglii prodává ochucené ale syrové mleté maso ve st?ívku. Takové klobásky je pot?eba upéct, osmažit nebo ogrilovat.

Ve skute?nosti nemám nic proti tomuhle výrobku. Neznám rychlejší a hédonisti?t?jší ve?e?i než si upéct farmá?ské klobásky dochucené brusinkami nebo ciderem. Tyhle sausages si ale na výlet prost? nevezmete a ani si je nenakrájíte ve?er k vínu.

Špeká?ky a ošt?pek

Anglickým sausages gril moc sluší. Kdo ale vyrostl na špeká?cích a kdo se v dosp?losti zamiloval do ošt?pku bude v Anglii b?hem léta vždycky trp?t. Od dubna až do zá?í se tak na trase Brno – Londýn prolet?lo po?ádné množství špeká?k? a ošt?pk? na gril.

Uzené tofu

V anglických supermarketech je ohromný výb?r vegetariánských náhražek masa. Není problém sehnat bezmasé mleté maso, bezmasé klobásky, ku?ecí kousky bez ku?ete nebo slaninu, která v?bec nechutná jako slanina.

Sehnat ale uzené tofu je neuv??itelný problém. Zatím jsem na tenhle skvost vegetariánské kuchyn? nenarazila v žádném obchod?.

V Anglii se ke mn? uzené tofu dostalo pouze jednou jako sou?ást zásilky od food delivery služby Hello Fresh, kde bylo základem pro vegetariánský burger. Že bych si ale koupila uzené tofu a ud?lala z n?j pomazánku nebo jej p?ihodila k smaženým nudlím je v Anglii nemyslitelné.

S takovou docela i rozumím t?m osv?tovým ?lánk?m na anglických receptových webech, které mají lidi p?esv?d?it o tom, že mají zkusit dát tofu aspo? jednu šanci. Kdyby v Anglii tofu vyudili, ur?it? by jim šlo hnedlíp na odbyt.

Ochucené ?aje

Anglie je prý zemí milovník? ?aje. Nevím, zda se láska k ?aji vyjad?uje tím, že jej ?lov?k na?edí studeným mlíkem, ale pro? ne, jestli to Angli?an?m chutná…

Když pominu ?aj s mlékem, nejvíc m? v Anglii asi p?ekvapilo to, jak je obtížné koupit n?jaký ochucený ?aj. Earl Grey a Lady Grey jsou pochopiteln? samoz?ejmostí. Potom ale už na ?lov?ka zhý?kaného nabídkou ?aj? Dilmah ?eká jenom odvaz v podob? naší masaly prodávané pod matoucím názvem chai.

T?ším se na ten pocit, až si zase nebudu moct vybrat, jestli chci ?aj s višní a mandlí, broskví a li?i nebo jestli z?stanu u mé zbož?ované opuncie.

Banánky v ?okolád? a spol

Tyhle sladkosti jsem nikdy cílen? nevyhledávala. Ale po roce v Anglii jsem dostala nezvladatelnou chu? na banánek v ?okolád?, Kofilu a Milenu.

Nedám dopustit na ?okoládu Cadbury. Kdybych si ale m?la vybrat jedinou sladkost, kterou si s sebou zabalím na opušt?ný ostrov, tak to rozhodn? bude ?eský banánek.

P.S.

Vždycky když letím do Anglie, p?edstavuji si, že na konci sm?ny se sejdou zam?stnanci od bezpe?nostních skener? a vykládají si o tom, co ten den vtipného objevili v kufrech a batozích.

Ten pán, co kontroluje moje zavazadla má myslím vždycky dost kvalitní úlovky. Zajímalo by m?, jestli cenu o nejabsurdn?jší v?c v zavazadle vyhrává kilo krupice, ošt?pky na gril nebo ta dv? ob?í ?okoládová vají?ka, která jsem nedávno koupila v ?okoládovn? Cadbury a zabírala mn? celé p?íru?ní zavazadlo.

5 thoughts on “Šest jídel, která mn? v Anglii chybí

  1. Tohle jsou dost zajímavá zjišt?ní. M? t?eba v N?mecku scházel dobrý chleba, kofola, Lu?ina a Bohemia bramb?rky, a to jsem tam nepobývala moc dlouho. Ale v??ím, že by postupn? došlo i na ty banány v ?okolád? a t?eba na paprikáše a oštiepok od Liptova.

    • Tak to mn? naopak zase budou chyb?t v ?esku anglické bramb?rky. Rozhodn? ne ty octové. Mají ale obrovský výb?r r?zných zdrav?jších chips? jako t?eba ?o?kových nebo tapiokových. Tomu se Bohemia Chips budou t?žko vyrovnávat.

  2. Dan?a says:

    Žila jsem rok v Londýn?. Nejvíc mi chyb?l náš normální chleba. Moje rodina (d?lala jsem au-pair) kupovala jen ty toustové chleby, po m?síci jsem jich m?la plné zuby. A ze sladkostí sušenky jako Mila, Tatranky apod. Cookies jsem byla p?ejedená. Zato te? doma cookies pe?u podle anglických web? mraky a tatranky se nedotknu.

  3. Taky to tak rozhodn? budu mít, že co mn? te? chybí v Anglii v ?esku nakonec postrádat v?bec nbudu a bude mn? chyb?t t?eba Cadbury nebo cookies. Ale s toustovým chlebem je to jasný – ten mn? chyb?t nebude nikdy.

  4. Katerina says:

    Ziji uz 13 let v Holandsku. A tu dobu jsem tady nasla vsechno. Nebo si to sama delam doma. Co ale porad jeste „dovazim“ je nase horcice ??

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..