Chipsy z bramborových slupek

Pe?ené bramborové slupky jsou jednoduchý zp?sob, jak redukovat kuchy?ský odpad a ješt? si skv?le pochutnat.

B?žn? brambory neloupu. Já v?bec málo va?ím z brambor. Když už se mn? ale n?jaká ta brambora dostane pod n?ž, ráda ji nechám ve slupce. T?eba když jednou za uherský rok d?lám hranolky v troub?, d?lám je z neoloupaných brambor.

Když jsem ale nedávno d?lala kaši na cottage pie, uznala jsem, že do jemného bramborového pyré se slupky p?ece jenom moc nehodí.

B?hem toho, co jsem brambory loupala mn? hlavou probleskla vzpomínka na k?ídou napsanou nabídku jedné welšské hospody. Zaujala m? tehdy položka Pe?ené bramborové slupky. Asi nebude náhodou, že na jídelním lístku tohoto podniku taky byl cottage pie.

Pro? to taky nezkusit, ?ekla jsem si a bramborové slupky jsem zkusila upéct s troškou oleje a kreolským ko?ením.

N?co tak dobrého a geniáln? jednoduchého už jsem dlouho nejedla.

Možná vám p?ijde divné jíst slupky, které pat?í do koše. I já tu rozporuplnost vnímám. V tažínu nebo š?ouchaných bramborách se slupkami problém nemám. Ale jak najednou leží na talí?i zbavené své brambory, pohlížím na n? najednou naprosto iracionáln? jako na odpad. Ty stejné slupky, ale dva odlišné kontexty a dva odlišné pohledy…

Když se ale p?enesete p?es toto nesmyslné vnímání bramborových slupek jako odpadu, získáte úžasn? k?upavé bramb?rky a ješt? lehce redukujete objem svého odpadu. Samoz?ejm? ale chipsy z bramborových slupek pe?te v rámci n?jakého v?tšího pe?ení. A? je to ješt? víc ekologické. Ideální p?íležitost t?eba je šupnout slupky do trouby po té, co upe?ete maso, ke kterému jste d?lali tu bramborovou kaši z oloupaných brambor. Nebo samoz?ejm? využijte pušt?nou troubu p?i pe?ení cottage pie.

Krom? bramborových slupek se dají úpln? stejn? využít i slupky z dalších druh? zeleniny. Já jsem zatím zkoušela mrkev a pastynák. Chipsy z bramborových slupek jsou asi nejlepší, ale upe?ená mrkev taky není úpln? k zahození.

A asi nemusím zd?raz?ovat, že pokud jsou slupky n?jaké blee, tak samoz?ejm? z nich chipsy není úpln? chytré d?lat. T?eba zelené bramborové slupky pat?í do koše a ne do trouby.

A jak jste na tom vy? Házíte do koše i ty hezké slupky nebo z nich už dávno pe?ete chipsy?

Ingredience

  • libovolné množství slupek z brambor nebo jiné zeleniny
  • oblíbené ko?ení nebo klidn? jenom s?l
  • rostlinný olej

Jak p?ipravit chipsy z bramborových slupek

  1. Slupky na plechu vyloženém pe?ícím papírem promícháme s trochou oleje a s libovolným ko?ením.
  2. Slupky na plechu rozprost?eme tak, aby byly v jedné vrstv? a nep?ekrývaly se.
  3. V troub? vyh?áté na 200 °C pe?eme 15 minut. B?hem pe?ení slupky ob?as zkontrolujeme, jestli nejsou rychleji, než jsme p?edpokládali. Slupky z mrkve a dalších druh? zeleniny je pot?eba hlídat pe?liv?ji. Mají v?tší sklon k spálení než bramborové slupky.
  4. Chipsy z bramborových slupek chutnají nejlíp hned po vytažení z trouby. Po?ád dobré jsou ale i vychladlé. Jako teplé se chipsy skv?le hodí t?eba jako p?edkrm a zábava p?i ?ekání, než dod?láte bramborovou kaši.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..