P?ij?te na Street Food Festival Brno a uvidíte živého Mloka

Vždycky jsem si p?ála vyzkoušet, jaké to je va?it pro více lidí než je moje blízké okolí. Takže, když jsem všude na netu ?etla o pražském Street Food Festivalu, ?íkala jsem si, jak je ten sv?t hrozn? pragocentrický a jak všechno zajímavé se d?je jenom v tom cizím m?st?. Jaká radost to pro m? byla, když jsem zjistila, že se na konci srpna bude konat i brn?nský Street Food Festival. Neváhala jsem ani chvíli a hned jsem se p?ihlásila. 

No dobrá, p?iznávám se, váhala jsem chvíli, protože ve stejném víkendu je u Pardubic festival On The Road, kde hraje Vypsaná fixa (jediná moje oblíbená kapela). V mém osobním souboji fes?ák? to nakonec ale vyhrál ten, kde i já se m?žu stát ú?inkujícím a na Fixu se snad dostaneme na podzim v rámci jejich 20-letého výro?í. 

Takže, jestli ješt? nemáte plán na p?íští ned?li (31. srpna), tak ur?it? dojd?te do Industry  na Masné 9, kde mimo jiné m?žete spat?it i stánek Mloka cestovatele. Nutno ale podotknout, že nejd?ležit?jším ?lenem našeho týmu je m?j Milouš, který mi bude pomáhat jak p?i p?íprav?, tak i p?i samotném prodeji a bez kterého by se Mlok na takovou akci v?bec nemohl vydat.

A co že se bude servírovat? Menu jsem pojala jako momentky z mých letošních cest, takže vy co víte, kde jsem letos byla, už taky možná tušíte, na ?em si pochutnáte.

A zde je oficiální pozvánka po?adatele, se všemi d?ležitými údaji:

STREET FOOD FESTIVAL BRNO – Ulice jak ji neznáte!

Po STREET FOOD FESTIVALU HOLEŠOVICE, který se konal v kv?tnu a kam p?išlo více než p?t tisíc lidí, se v ned?li 31. srpna 2014 uskute?ní STREET FOOD FESTIVAL BRNO v prostorách Industry a areálu mrazíren (Masná 9, Brno).

Heslo festivalu se nám nem?ní „…každý sám za sebe a všichni pro vás…“. 

Festival bude op?t za ú?asti profesionálních i amatérských performer?, kte?í Vám p?ipraví to nejlepší ze street foodu, zajímavých lidí i projekt? na doprovodném programu a hudby, která vás nenechá chladnými.

Akce je pro všechny, kdo se cht?jí dob?e najíst, rádi zkouší nové chut?, v multikulturní prost?edí se cítí jako doma a baví je netradi?ní prostory, ale i pro další lidi, kte?í se cht?jí p?ijít prost? pobavit, poslechnout si dobrou hudební produkci a dozv?d?t se hodn? zajímavostí p?i doprovodném programu. 

Více informací i pr?b?žné dopl?ování konkrétních profík? i amatér?, kte?í nám p?edvedou skv?lou pouli?ní kuchyni, m?žete najít zde: 

Stránka: www.streetfoodfestival.cz

Událost: https://www.facebook.com/events/275648429226267/

Kontaktujte nás na emailu:  info@streetfoodfestival.cz ; brno@streetfoodfestival.cz nebo  MenhartovaZuzana@seznam.cz, a na telefonním ?ísle: +420 775 155 830

T?šíme se na Vás

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..