Životopisný trhák

Recenze audioknihy ?ecký poklad od Irvinga Stona.

Irving Stone - ?ecký poklad

V mládí, když ostatní mojí vrstevníci ujížd?li na Pánovi prsten? nebo dív?ích románcích, já jsem nejrad?ji ?etla životopisy významných historických osobností. S postupujícím v?kem a také s p?íchodem severských detektivek jsem bohužel na tento žánr trochu pozapomn?la. P?esto ale na biografii Vincenta van Gogha Žíze? po život? od Irvinga Stona vzpomínám jako na jednu z nejoblíben?jších knih své puberty.

Když se proto v Audiotéce nedávno od tohoto autora mezi novými nahrávkami objevil životopis Heinricha Schliemanna, bylo jasné, že tuto audioknihu si musím okamžit? poslechnout.

?ecký poklad, jak se biografie slavného objevitele Tróji jmenuje, má úctyhodných t?iadvacet hodin. P?iznávám, že takto dlouhé nahrávky m? trochu d?sí. Vždycky si ?íkám, co budu d?lat, když m? kniha nebude bavit nebo mn? celých dvacet hodin bude iritovat hlas interpreta. Nic z toho se v p?ípad? této nejdelší audioknihy, kterou jsem kdy v Audiotéce poslechla nestalo. Naopak jsem nervózn? sledovala ukazatel ub?hlých procent a doufala, že se nikdy nedostane k ?íslu devadesát a víc.

Pokud se aspo? trochu zajímáte o historii, slibuji, že vás Irving Stone nebude nudit. Autor má totiž velmi sympatický styl vypráv?ní. Místo toho, aby vše nudn? popisoval, zprost?edkovává ?tená?i d?j knihy skrze dialogy postav. Kniha tak není plná informací o tom, co a pro? se Heinrich Schliemann rozhodl ud?lat, ale samotný Heindrich Schliemann vysv?tluje své žen? ?i n?kterému ze svých spolupracovník?, jak bude v odkrývání vykopávek práv? te? postupovat.

Pravda, v reálném život? by n?které z t?chto rozhovor? vypadaly pon?kud úsm?vn?. Jako metoda, jak p?edat ?tená?i informace a neunudit ho zárove? k smrti, je to ale geniální nápad.

A pokud máte pocit, že historie antického ?ecka vás moc nebaví, zkuste se i tak do této knihy za?íst. ?ecký poklad je totiž zárove? i zajímavou zprávou o samotném ?ecku a tom, jak se v n?m i v celé Evrop? žilo na konci devatenáctého století.

Zajímavé nap?íklad je, že Irving Stone stránky své knihy plní tak detailními popisy ?eckých specialit, že kdybych nev?d?la, že životopis vydal ješt? dávno p?ed sou?asnou fascinací euro-amerického sv?ta veškerým jídlem, podezírala bych ho z toho, že jsou tyto jeho gurmánské odbo?ky pouze úlitbou sou?asnému foodie trendu.

Na knize je také velmi sympatické, že i když se na první pohled tvá?í jako životopis Heinricha Schliemanna, nejvíce prostoru je zde v?nováno jeho žen?. Sophia Schliemannová ve skute?nosti nikdy netoužila vykopat Tróju. Nakonec ale tomuto snu svého manžela také naprosto propadla a stala se Schliemannovou pravou rukou. Vypráv?ní z pohledu Sophie dodává knize osobní rozm?r a zárove? je to další geniální krok Irvinga Stona, jak z biografie ud?lat ?tivý román.

Audioknihu na?etl Martin Preiss. A i jeho dynamický p?ednes napomáhá tomu, že vypráv?ní ani na okamžik nesklouzává do rovin nezáživné literatury fakt?, ale neustále p?sobí jako napínavý román.

?ecký poklad je prost? perfektní kniha a já jsem moc ráda, že ji Audiotéka p?evedla do podoby velmi vyda?ené nahrávky.

Irving Stone. ?ecký poklad. Audiotéka 2017.

Mlo?í hodnocení: 100 %

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..