Šenkapounuv Web copywriting je pro každou lamu

Recenze audioknihy Web copywriting pro samouky od Pavla Šenkapouna.

general-affiliate-banner-728x90-1437632164.jpg

Nikdy jsem nep?e?etla žádnou knihu, která by mn? radila, jak mám být lepší ve svém život? nebo jak mám zlepšit svoji práci. Jsem dokonale imunní v??i všem time management?m, GTD technikám a seberozvojovým návod?m. Jsem chaotik, který se rád nechává unášet na vln? fantazie. Jakmile kniha nemá p?íb?h a zápletku, stává se pro m? nezajímavou. Web copywriting pro samouky od Pavla Šenkapouna jsem si ale nemohla nechat ujít.

Už t?eba jenom proto, že Pavla Šenkapouna jsem kdysi dávno slyšela zpívat na jednom lehce punkovém festivalu. Tehdy m? jeho tém?? umrl?í p?ednes mile šokoval a už asi na vždy vryl do pam?ti.

A samoz?ejm? jsem se také cht?la dozv?d?t, co mám ud?lat pro to, aby m?j web obsazoval p?ední p?í?ky vyhledáva??.

Pavel Šenkapoun hned v úvodu knihy tvrdí, že jeho text je pro každou internetovou i marketingovou lamu. O internetu n?co málo vím. Marketingovou lamou ale budu i kdybych vzd?lávacích knih na toto téma p?e?etla deset tisíc.

Ale i navzdory této mé nevzd?latelnosti mn? Šenkapounova kniha otev?ela do té doby pro m? nevídané obzory.

Nejv?tší p?edností Web copywritingu pro samouky je jeho srozumitelnost. V celé knize jsem nenarazila na jedinou pasáž, kde bych se ztrácela; nev?d?la o ?em je ?e? nebo m?la pocit, že na to moje mozková kapacita nesta?í. Vše je vysv?tleno na jasných a konkrétních p?íkladech. Když autor o n??em píše, ?tená? si možná v prvním okamžiku ?ekne: A jak to mám ud?lat? Hned vzáp?tí ale na svoji otázku dostane názornou odpov?? v podob? p?íkladu z praxe.

T?eba já jsem nikdy nechápala, pro? bych m?la používat k optimalizaci textu nástroje jako je Analyzátor klí?ových slov od Googlu. Ve všech ?láncích zam??ených na SEO se píše, že to je nutnost. Ale až te? jsem kone?n? porozum?la tomu, jak bych si s tímto nástrojem m?la poradit. Pomohl mn? k tomu srozumitelný p?íklad ukazující, že prodejce domácích spot?ebi?? nemá na svém webu používat klí?ové slovo chladni?ky ale rad?ji lednice. I když je ta první možnost oficiáln? správn?, lidé ve skute?nosti na webu nehledají chladni?ky ale lednice.

A takto srozumitelných p?íklad? je Web copywriting plný.

Jak už název knihy napovídá, nemusí se jí obávat ani copywritingový amatér. Pavel Šenkapoun text píše tak, jako kdyby promlouval k majiteli firmy, který se snaží prorazit na internetu.

Osobn? si ale myslím, že Web copywriting pro samouky dokáže obohatit i ?tená?e, kte?í práv? nerozjížd?jí sv?j byznys ani se necht?jí živit jako copywrite?i. Každý, kdo cokoliv píše nebo žije na sociálních sítích, si zde rozhodn? najde n?co zajímavého a p?ínosného. Ony rady o tom, jak zaujmout svým textem, jsou docela univerzální a použitelné i mimo sv?t internetových vyhledáva??.

Snad jedinou výhradu mám ke struktu?e textu. Knihu jsem poslouchala v audio verzi. P?i poslechu nahrávky ale ?lov?k nemá moc p?ehled o tom, v jaké ?ásti, kapitole nebo podkapitole se práv? nachází. P?i poslechu audioknihy jsem tak v?bec nev?d?la, jakou ?ást textu práv? poslouchám. Hodn? by mn? proto pomohlo, kdyby každý nadpis byl dopln?n ?ísly ozna?ujícími kapitoly a podkapitoly. Mn? by takové ozna?ení ve stylu 1.5.3 dost usnadnilo p?edstavu o tom, k jakému tématu se práv? poslouchaný text vztahuje. I navzdory tomuto mírnému chaosu mn? ale obsah nahrávky po?ád dával smysl.

Musím ovšem p?iznat, že na hlas Gustava Bubníka jsem si pár minut poslechu musela zvykat. Jak už jsem napsala, motiva?ní a jinak rozvojová literatura m? obchází velkým obloukem. M?li jsme ale spolubydlícího, který si takto zam??ená videa poušt?l i u smažení steak?. On totiž jedl paleo, protože to tehdy doporu?ovali ve všech motiva?ních videích na Youtube. No a Gustav Bubník má p?esn? tu stejnou kadenci p?ednesu, jako ti moud?í pánové, co ke mn? minulý rok promlouvali z notebooku našeho spolubydlícího. P?ehnaný d?raz na n?která slova a výrazné mezery za podstatnými slovy mn? ze za?átku zp?sobovali lehký úsm?šek na rtech. Po pár hodinách nahrávky jsem si ale na tento styl ?etby zvykla. Dokonce musím ?íct, že to má n?co do sebe. Podstatné pasáže se ?lov?ku tak n?jak líp vrývají do pam?ti. Ale to je asi všem p?íznivc?m seberozvojové literatury už dávno jasné, co.

A te? koukám, že v audiotéce je ješt? kniha Pište jako copywriter od dalšího ?eského copywritingového mága. A také ji na?etl Gustav Bubník. Myslím, že už vím, po ?em v nabídce Audiotéky brzy sáhnu.

Pavel Šenkapoun. Web copywriting pro samouky. Progres Guru 2017.

Mlo?í hodnocení: 95 %

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..