Výborn? na?tené vypráv?ní o nestv?rách z hlubokého vesmíru

Recenze audioknihy Vet?elec – Probuzení od Tima Lebbona.

general-affiliate-banner-728x90-1437632164.jpg

Tentokrát jsem se pustila do pro m? pom?rn? neobvyklého žánru. Recenzi na sci-fi namíchané s hororem tady snad ješt? nemám.

A sama bych asi po takové knize nikdy nesáhla. Jenomže nás ?ekalo n?kolik dlouhých cest za krásami jižní Anglie a Miloš si shodou okolností v nabídce Audiotéky všiml knižního zpracování Vet?elce. Prý je to hned po Indiana Jonesovi jeho nejoblíben?jší film z d?tství.

Já jsem naopak Vet?elce nikdy nevid?la. Ale pro? si jízdu do Cambridge nebo st?edov?kého Welsu neukrátit krvela?nými p?íšerami z kosmu.

Knižní Vet?elec je vlastn? trilogií, kterou se Tim Lebbon rozhodl umístit do okamžik? mezi jednotlivými filmy. První díl trilogie Vet?elec – Probuzení se tak odehrává mezi prvním a druhým vet?eleckým filmem. Probouzí se zde jak Ellen Ripleyová z hibernace, tak i zlí vet?elci na nehostinné planet? LV178.

Protože jsem filmového Vet?elce nevid?la, tak nedokáži ?íct, jak moc kniha na filmový originál navazuje. Nedokáži ocenit narážky na film ani to, zda se atmosféra v knize podobá té ve filmech. Jsem vet?elci prost? nepolíbená.

Jako absolutnímu vet?el?ímu nová?kovi se mn? ale tenhle sv?t plný nestv?r, kterým v žilách místo krve koluje kyselina, pom?rn? líbil. Asi to není druh literatury, který bych cht?la ?íst každodenn?, ale tak jednou za p?l roku, si to dokáži i užít. Navíc, Vet?elec mn? hodn? p?ipomínal m?j oblíbený seriál Star Trek. Jenom tady bylo o dost víc krve a kyseliny. Ale atmosféru lodí plujících hlubokým vesmírem mám prost? ráda.

Jediné, co m? na knize trápilo, byla pom?rná rozvleklost d?je. Byly místa, kdy autor vše popisoval do detail? a kdy by se toho mohlo dít hrozn? moc, ale vlastn? se nic zásadního nestalo.

Tahle rozvleklost je ale docela fajn, když si chcete jako spolujezdec v aut? u poslechu trošku zd?ímnout. V?bec nevadilo, že mn? britské dálnice na p?l hodiny ukolébaly ke spánku. Když jsem se probudila, s klidem jsem zjistila, že hrdinové jsou po?ád ješt? uv?zn?ni ve výtahu a mohla jsem se tak tvá?it, že jsem vlastn? poslední kapitolu v?bec neprospala.

Audio verze Vet?elce má dvanáct a p?l hodiny. Kdyby Tim Lebbon sv?j rukopis trochu proškrtal a nahrávka byla t?eba o t?etinu kratší, myslím, že by se v?bec nic nestalo. On je d?j vlastn? pom?rn? jednoduchý a v?tšinu knihy se bu?to ?e?ní o zlovolnosti vet?elc? nebo se popisují brutální souboje s t?mito monstry.

A? ale k obsahu knihy nejsem jenom kritická… Hodn? obdivuji to, že se autorovi poda?ilo vdechnout každé z postav vlastní duši a jedine?nou povahu. Každý z hrdin? byl jiný a každého trápily jiné slabosti a pohán?ly jiné schopnosti.

Opravdovou sílu této audioknihy ale vidím (nebo spíš slyším) v jejím zvukovém zpracování. Vet?elce na?etl Pavel Rímský. Ano, to je ten pán, který k vám promlouvá z každého dokumentu o starov?kém Egypt? nebo antickém ?ecku. Kdo by tenhle monumentáln? zn?jící hlas nezbož?oval. Hodn? historických dokument? jsem sledovala hlavn? proto, že jim Pavel Rímský dodal ten správný mysteriózní šmrnc. A stejn? úchvatn? se mu poda?ilo pojmout i Vet?elce. Hned první vte?iny nahrávky m? p?esv?d?ily o tom, že i kdyby po d?jové stránce m?l být Vet?elec to nejhorší, co jsem kdy ?etla, bude m? tahle knížka rozhodn? bavit.

Asi bych Vet?elce nedokázala ?íst jako oby?ejnou e-knihu, kterou mn? p?ed?ítá elektronický hlas z iPhonu. Díky strhujícímu hlasu Pavla Rímského mn? ale tahle audiokniha uvízla na hodn? dlouho v uších. Nemusíte mít strach, že byste celých dvanáct hodin m?li pocit, že posloucháte dokumentární film o starém Egypt?. Po pompézním za?átku, který vás vtáhne do d?je, se Pavel Rímský stává pouhým vyprav??em a asociace s Egyptem vymizí. I tak je ale jeho p?ednes perfektní.

Krom? samotného interpreta ale z Vet?elce d?lají dokonalou audioknihu i další v?ci. Tak nap?íklad se mn? hodn? líbí to, že každou opakující se ?ást textu doprovází stejný zvukový efekt. Zprávy zlého androida uvádí hlasitý gong a když Ripleyovou trápí no?ní m?ry, tak to hned poznáte podle zvláštn? se tetelící hudby.

Osobn? Vet?elce považuji za tu nejlépe zpracovanou audioknihu, která se mn? kdy do mého telefonu dostala a v budoucnu se pravd?podobn? neubráním tomu, abych s ním nesrovnávala každou další nahrávku, kterou uslyším. Myslím, že Baronet zde odvedl vynikající práci a m? jenom mrzí, že jsem v Audiotéce od tohoto vydavatelství nenašla víc audioknih.

Up?imn? ale doufám, že se zvukového zpracování do?kají i další díly knižního Vet?elce a že je op?t na?te Pavel Rímský.

Díky tomu, jak dob?e je tato kniha na?tená a jak dob?e jsou zde využity další doprovodné zvuky, ji hodnotím i navzdory zdlouhavému d?ji pom?rn? vysoko. Tady je aspo? vid?t, jak velký vliv na vnímání celé knihy má zvuková stránka nahrávky. Kdyby byl vet?elec na?ten mén? zdatným interpretem a kdyby se jednalo pouze o namluvený text bez jakékoliv hudby a doprovodných zvuk?, m?j zážitek by byl úpln? n?kde jinde.

Tim Lebbon. Vet?elec – Probuzení. Baronet 2016.

Mlo?í hodnocení: 80 %

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..