Anglická zima je prima

Anglická zima je prima. Zocelí i toho nejzhý?kan?jšího východoevropana z velkom?sta a ukáže mu, že teplá voda a ?isté boty nejsou pro miliony lidí na téhle planet? samoz?ejmostí.

Jsem d?v?e z m?sta. Po roce a p?l stráveném na anglické vesnici mám ale kone?n? pocit, že aspo? tak n?jak trochu za?ínám vnímat p?írodu a její rozmary. I když naše vesnice leží jenom kousek od jedné z nejv?tších sv?tových metropolí a i když by sta?ilo dát vedle sebe dvanáct takových anglických vesnic a vyjde z toho druhé nejv?tší ?eské m?sto, p?íroda je tady ?lov?ku tak n?jak blíž. Možná to bude tím, že p?íroda tady siln? promlouvá p?edevším skrze po?así. A obzvláš? v zim? jsou její projevy nejsiln?jší. Tady je proto pár mých post?eh? už z druhého pom?rn? intenzivního sledování anglické zimy.

Co padá z nebe

 • Když je jasno, mrzne a neprší. Prší, když je zataženo. Když je zataženo, teplota se pohybuje kolem 10 °C.
 • Tahle jednoduchá rovnice je d?vod, pro? v Anglii nikdy nebude sn?žit.
 • A p?ece nám tady jednou sn?žilo. Dokonce tak moc, že se dalo koulovat sn?hem, co z?stával na autech. Tím bahnem, které po téhle bílé nádhe?e z?stalo všude na zemi, by se ale nikdo koulovat necht?l.
 • Když prší, d?ev?né domovní dve?e se nasáknou vlhkostí a nejdou po?ádn? otev?ít. Když víc než týden neprší, dve?e vyschnou a už jdou zase snadno otev?ít.
 • Ano, vážn? se v Anglii m?že stát, že týden neprší. Je to skoro zázrak, ale tuhle zimu se už d?l n?kolikrát.

Logika bahna

 • Když mrzne, zamrzá bahno. To jsou ty nejradostn?jší dny, protože pes s sebou dom? nep?itáhne kilo anglického bláta.
 • Když je zataženo, prší a sv?t je plný bahna. To jsou ty nejkrušn?jší dny, protože ze psa se stává bahenní monstrum, kterému je dobré se na sto metr? vyhýbat.
 • Když prší a je bahno, žádné nohavice ani boty nez?stanou neposkvrn?né. Vyhrává ten, kdo má holinky nebo pohorky nad kotníky. Jenom tihle š?astlivci mají šanci, že jim bahno nesežere boty.
 • Mlask mlask, ?vacht ?vacht, je ikonický zvuk anglické zimy.

Anglická stavitelská tragédie

 • Odd?lené kohoutky na teplou a studenou vodu jsou dokonalým zt?lesn?ním pekla na zemi. Není nic horšího, než si pod jedním kohoutkem ruce opa?it a pod druhým si je chladit mrazivou vodou.
 • Topit elektrikou je to nejv?tší ekologické a ekonomické nešt?stí, které ?lov?ka m?že potkat. Výhodou ale zase je, že z nevytopené chodby se stává jedna velká ledni?ka, ve které se dají chladit anglická piva. Škoda jenom, že anglická piva se pijí nevychlazená.
 • Stav?t pod domy sklepy a stav?t domy z n??eho siln?jšího než je papír, dává docela smysl t?eba už jenom proto, že takové vymoženosti izolují od zimy.
 • Angli?ané se nás ptali, jak v ?esku m?žeme p?ežít mínus patnáct stup??. Snažili jsme se jim taktn? nazna?it, že kdyby Anglii zasáhly takové mrazy, všichni bychom v t?ch papírových dome?cích b?hem jedné noci umrzli. Nebo bychom zp?sobili ekologickou katastrofu tím, jak bychom všichni rozpálili svá elektrická kamínka.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..