Tak trochu jiná detektivka z Blízkého východu

Recenze audioknihy P?ípad poh?ešovaného od Dror Mišaniho.

general-affiliate-banner-728x90-1437632164.jpg

Jestli máte pocit, že v Izraeli se detektivní romány nepíší, protože jste ješt? nikdy ne?etli žádnou detektivku od izraelského autora, tak rozhodn? nejste daleko od pravdy. Tímto faktem vlastn? za?íná i samotný detektivní p?íb?h P?ípad poh?ešovaného od izraelského spisovatele Dror Mišaniho. Jeho hlavní hrdina policejní vyšet?ovatel Avraham Avraham hned v úvodu knihy vyd?šené matce, která poh?ešuje svého syna, vysv?tluje, že ztracený Ofer Šarabi se ur?it? za den dva vrátí dom?, protože v Izraeli se žádné krvavé zlo?iny ned?jí a tedy ani není o ?em psát detektivky.

Jenomže poh?ešovaný Ofer se dom? nevrátí ani po dvou týdnech a tak je všem jasné, že tenhle p?ípad poh?ešovaného nedopadne úpln? dob?e. Navíc, do vyšet?ování se neustále plete trochu slizký u?itel angli?tiny Zeev Avni, jehož role v celé záhad? po dlouhou dobu není moc jasná vyšet?ovatel?m ani ?tená??m, ale všichni ho podezírají z n??eho dost nep?kného.

P?ípad poh?ešovaného m? bavil hned ze dvou d?vod?. Izrael je mojí silnou srde?ní záležitostí. Tam totiž už více než p?ed dvaceti lety vznikla moje láska k cestování a fascinace cizími kulturami. Takže, cokoliv je jakkoliv spojeno s Izraelem, tak si m? bezpodmíne?n? získá.

Krom? tohoto iracionálního d?vodu m? ale P?ípad poh?ešovaného zaujal i proto, že to je tak trochu jiná detektivka. Za celou knihu se zde nesetkáte ani s jednou mrtvolou. Po té, co jsem ve ?tvrté ob?ti Petera Maye musela p?eskakovat strany a strany popisující pitvu spáleného t?la, si vážím každé detektivky, která se nesnaží šokovat zr?dností vyšet?ovaného zlo?inu, ale dokáže zaujmout jinými zp?soby.

A to se Dror Mišanimu, myslím, da?í dost dob?e. Vždycky jsem ráda, když ?tu detektivku, která m? dokáže p?ekvapit a ve které nedokáži p?edvídat vývoj d?je. V tomhle sm?ru je P?ípad poh?ešovaného dost tvrdým o?íškem i pro ty nejzkušen?jší detektivkové ?tená?e. V této knize je totiž úpln? všechno tak n?jak jinak. Vyšet?ovatelé zde nezatýkají jednoho podez?elého za druhým, není zde záke?ný zlo?inec zt?les?ující ?isté zlo a dokonce zde vyšet?ovatelé nenacházejí ani žádné symbolické vzkazy, které by jim p?ípadný vrah zanechával a hrál si s nimi tak na ko?ku a myš. Snad jenom Avraham Avraham je stejn? osam?lý a depresivní jako jeho severští kolegové.

Jediné, co bych P?ípadu poh?ešovaného vytkla, je p?ílišná rozvleklost. Obzvláš? kapitoly v?nované u?iteli Zeevovi Avnimu by si zasloužily zkrácení. Tato postava mn? byla abnormáln? nesympatická a tak jsem nebyla dvakrát nadšená z toho, že snad padesát procent knihy je v?novaných rozboru Zeevových chorobných myšlenek.

Pokud jde o zvukovou stránku audioknihy, tak Audiotéka má ode m? zase obrovskou pochvalu za to, že kniha není ochuzená o zvukové p?ed?ly. Po té, co jsem poslechla pár knih z dílny Audiotéky skládající se ?ist? z mluveného slova, jsem moc ráda, že se za?alo nahrávat i s hudbou. Tak jako tišt?ná kniha má n?jakou grafiku a snaží se ?tená?e zaujmout i vizuáln?, tak i audiokniha by se m?la snažit zaujmout n??ím víc než jenom samotným obsahem audioknihy. Kdybych si m?la vizuáln? p?edstavit knihy nahrané p?ímo Audiotékou, tak do nedávna to byly pouze stohy list? popsané tím nejoby?ejn?jším písmem, jakým se vyzna?ují staré psací stroje. Te? ale kone?n? tituly, pod kterými je audiotéka podepsaná, dostávají n?jaký konkrétní vzhled a já z toho mám velkou radost.

Dror Mišani. P?ípad poh?ešovaného. Audiotéka 2017.

Mlo?í hodnocení: 90 %

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..