Antický p?íb?h lásky

Recenze audioknihy Achilleova píse? od Madeline Millerové.

general-affiliate-banner-728x90-1437632164.jpg

Vždycky m? baví knížky, které n?jak vybo?ují z ?ady. Nap?íklad m? už moc nenadchnou severské detektivky, protože mám pocit, že ve Stockholmu a za polárním kruhem jsem jako doma. s nadšením si ale p?e?tu každou detektivku odehrávající se v neobvyklé zemi nebo netradi?ním prost?edí. A tak to mám i s ostatními žánry. Každá zm?na lokality, ?asu nebo postav m? pot?ší. S chutí jsem si proto odsko?ila z jednadvacátého století do starého ?ecka.

Náboženství antického ?ecka byl na bakalá?ském studiu jeden z mých nejoblíben?jších kurz?. Bavily m? všechny ty olympské pletichy a lechtivé p?íb?hy, které dokáží z míry vyvést i moderního ?lov?ka. V literatu?e se ale s tímto obdobím moc ?asto nesetkáme. Když nepo?ítám povinnou literaturu do zmín?ného kurzu, tak naposledy jsem se s p?íb?hy ze starého ?ecka asi setkala v Petiškových bájích a pov?stech. Neváhala jsem proto ani chvíli, když jsem v novinkách Audiotéky uvid?la Achilleovu píse?. Radost mn? jenom trochu kazil strach, že celých ?trnáct hodin bude p?esycených krvela?nou ?ežbou mezi ?eky a Trójany.

Našt?stí jsem se v tomhle svém p?edsudku spletla. Na Trójskou válku dojde asi až tak v poslední t?etin? knihy. Zbytek p?íb?hu je v?nován patroklovu vypráv?ní o jeho život? a život? jeho p?ítele Achillea.

Madeline Millerová Patroklovi prop?j?ila výborný vyprav??ský talent, takže si od prvních minut poslechu budete p?ipadat, jako byste byli p?ímo v centru d?ní. Obklopí vás nádvo?í plná královského ruchu, olivové háje i šum mo?e.

Mile m? také pot?šilo, že se zde ani chvíli neuvažuje nad existencí boh? a dalších bytostí mimo lidskou ?íši. Od knihy psané v jednadvacátém století, která se vysloven? nehlásí k žánru fantasy, bych p?irozen? o?ekávala n?jaké to zaváhání nebo snahu o racionální pojetí podstaty nymf a kentaur?. Nic takového se ale v Achilleov? písni ned?je. Do d?je zde bez sebemenšího údivu vstupuje Apollón, Cheirón se svým ko?ským t?lem i zlá nymfa Thetis.

Radost nejv?tší ze všech mn? ale ud?lala samotná Audiotéka. Už n?kolikrát jsem si zde na?íkala nad tím, jak mn? v audioknihách z dílny Audiotéky chybí jakýkoliv hudební doprovod. Tak snad kone?n? byly mé ná?ky vyslyšeny. V Achilleov? písni totiž na každého poslucha?e ?eká p?ekvapení v podob? výborných p?ed?l? mezi kapitolami a dokonce i jednoho zvukového efektu v samotném textu. Vybraná hudba se výborn? hodí k p?edstav? o antickém ?ecku a u každé kapitoly ?lov?ka ješt? víc vtáhne do nahrávky.

Ne úpln? mn? sedl hlas Jakuba Saice. Na mnoha místech jsem m?la pocit, že ?te zbyte?n? pomalu a Achilleova píse? m? poprvé v život? p?ivedla na kací?skou myšlenku, že bych mohla zkusit zvýšit rychlost nahrávky. Vzhledem k tomu, jakou radost jsem m?la z hudebních p?ed?l?, tomuhle drobnému nepohodlí ale nep?ikládám žádný v?tší význam.

Jo a jestli máte doma puber?áka, který má odpor k d?jepisu a klasickým literárním díl?m, tak myslím, že Achilleova píse? je ta správná volba. P?edpokládám, že milostné radovánky mezi Achilleem a Patroklem ur?it? p?esv?d?í pár vše odmítajících st?edoškolák?, že staré ?asy nebyly zase tak moc nudné.

Madeline Millerová. Achilleova píse?. Audiotéka 2016.

Mlo?í hodnocení: 95 %

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..