Rekapitulace Mlo?ího cestovní?ku 2016

Stru?ný p?ehled tém?? všeho, kde Mlok letos byl. V??ím, že n?kte?í si se mnou rádi zavzpomínáte a jiné t?eba inspiruji k objevování zapadlých kout? Anglie.

Norsko

Mlok na sn?hu

Portsmouth – Lodní radovánky pro každého. Je libo ponorku, lo? z bitvy o Trafalgar nebo snad vrak lodi z 16. století? Tady si každý najde to své. A pokud by vážn? n?koho lod? nebavily, tak m?že po?kat v p?íjemn? vyh?áté viktoriánské kavárn?.

Windsor

Tady bydlí královna

Windsor – Tomu se ?íká pech… Jste královnou a oni vám p?ímo nad vaším stovky let starým domem naplánují letovou dráhu nejv?tšího londýnského letišt?.

New Forest poníci

Ko?ské osazenstvo New Forestu

New Forest – Když uvidíte prvního, druhého a t?etího divokého poníka, budete u vytržení. Až potkáte t?etí stádo divokých poník?, nebudete toužit po ni?em jiném než si vyfotit pár ovcí nebo krav.

Maják na Isle of Portland

Jeden ze t?í portlandských maják?

Isle of Portland – Ostrov, který se dá v pohod? obejít b?hem jednoho dne a u toho se ješt? t?ikrát ztratit.
The Vyne – Mají zde ty nejusm?vav?jší dobrovolníky a také ?ervený ru?ník pro každého nevidomého, aby mu nikdo nebránil v ochmatávání soch.

Prasátka v Quarr Abbey

Klášterní prasátka

Isle of Wight – Za lístek na trajekt dáte sto liber, ale sotva p?istanete u b?eh? ostrova, nebudete té ceny litovat a hlavn? nebudete v?d?t, kam d?ív sko?it. Na hrad? tu žijí oslíci, v klášterní zahrad? zase ?uníci. Každý povinn? musí podniknout výšlap k útes?m Needles a ten, kdo to odflákne a sveze se komer?ní lanovkou dostane za trest napít zdejšího vína.

Norsko jezero

Norská krása

Norsko – Odskok ze severu ješt? na v?tší sever a zjišt?ní, že tohle je zem?, kde bych rozhodn? nikdy necht?la žít, ale kam bych se ráda vrátila na road trip od nejjižn?jšího cípu až za polární kruh.

Cornwall Konec sv?ta

Na konci sv?ta

Cornwall – Absolutn? nejzapadlejší kout Anglie. Možná práv? proto tady tak dob?e va?í.

Avebury

Krvela?né krávy

Avebury – Stonehenge je pro turisty, zato Avebury pro skute?né dobrodruhy. Krávy tu jsou zhypnotizované magií starých druid? a když uvidí ?ernou bestii, stávají se z nich krvela?ná monstra.

Whitstable pláž

Kone?n? v mo?i

Whitstable – M?sto úst?ic, kde mn? kone?n? bylo teplo a jak na potvoru jsem si nevzala plavky.

Opatství sv. Augustina v Canterbury

Canterburská katedrála i opatství

Canterbury – Religionistovo srdce zde zajásá. Zdejší katedrála je super, ale ješt? v?tší poklad se skrývá za hradbami v podob? kláštera sv. Augustina. Dodnes nechápu, že jsme tam byli jediní návšt?vníci.
Oxford – Myslím, že se zde všichni tak dob?e u?í, protože tady jinak není žádná sranda. Pokud se chcete jo hodn? odvázat, tak se m?žete jít projít do zdejšího parku a pozorovat labut?.

Seven Sisters

Nejproslulejší anglické útesy

Brighton – Naopak tady to žije. D?tské duše pot?ší molo plné pou?ových atrakcí, hedonisté se zase vrhnou do víru zdejších bar?. Jen milovníci p?írody sednou do auta a vyrazí na Seven Sisters, kde budou rozjímat nad mocnou sílou p?írody a nevyzpytatelností zdejšího po?así.

Ovce ve Walesu

Walesu vládnou ovce

Wales – Pozor, tady už nejste v Anglii. Tohle je zem? ovcí. To kv?li nim tady všude jsou syt? zelené pastviny a ne pro pot?chu vašeho oka, jak byste si náhodou mohli myslet.

Caldey Island

Zvláštní doprava na ostrov Caldey

Caldey Island – Moje srde?ní záležitost s v?ní levandule a chutí ?okolády. Až budu chtít vstoupit do kláštera, nechám se p?e operovat na kluka a p?jdu sem.

Rimske lazn? Bath

Antická plovárna

Bath – Tady se koupali už sta?í ?ímané. Dnes se zde koupou p?edevším honosné domy v záplav? turist?. Ale i tak je to rozkošné m?ste?ko plné lákavých kaváren.

Glastonbury

Ezoterická tvá? Glastonbury

Glastonbury – Ezoterické centrum Anglie. ?lov?k neví, jestli tu mystickou atmosféru zp?sobil hrob krále Artuše, temná v?ž ty?ící se nad m?stem nebo poz?statky každoro?ního fes?áku.

Katedrála v St Albans

Katedrála v St Albans

St Albans – V Bathu se ?ímané koupali, sem chodili do divadla. Úpln? nejlepší ale je, když na hlavní t?íd? ne?ekan? narazíte na místní food festival.

Peak District

Všudyp?ítomná mlha

Peak District – Nenechte se zmást. Tohle území není pojmenované podle vrcholk? ale podle jména kmene p?vodních obyvatel. Ale vrcholk? ztrácejících se v mlze tady mají taky hodn?.

Clevedon pier

Váno?ní


Clevedon – Další moje srde?ní záležitost. Mají zde to nejkrásn?jší molo v celé Anglii na kterém p?ipravují ty nejlepší srdcovky v celé Anglii.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..