Život Alana Turinga s p?esahem do dnešních dn?

Recenze audioknihy P?iznání Alana Turinga od Davida Lagercrantze a ješt? n?co málo navíc k jinakosti v 21. století.

general-affiliate-banner-728x90-1437632164.jpg

P?íb?h Alana Turinga je snad tím nejdojemn?jším, s ?ím se v historii informatiky m?žete setkat. Vypráv?ní o geniálním matematikovi, který rozkódováním n?mecké Enigmy pomohl vyhrát 2. sv?tovou válku a kterému se Britové odvd??ili tak, že ho z jeho homosexuality lé?ili estrogenem tak dlouho, až ho dohnali k sebevražd?, si p?ímo ?íká o to, aby byl filmov? nebo literárn? zpracován. Pokud jde o filmová plátna, tak v roce 2014 vznikl film Kód Enigma, což bude s nejv?tší pravd?podobností m?j silvestrovský plán.

A nyní si na poli literatury tento životní p?íb?h jako p?edlohu k tém?? detektivnímu vypráv?ní vybral i autor ?tvrtého dílu populárního Milénia David Lagercrantz.

P?iznání Alana Turinga je totiž tak trochu detektivka. Životem znud?ný manchesterský policista Leonard Corell je p?ivolán do domu práv? zem?elého matematika. Vše nasv?d?uje tomu, že Turing spáchal sebevraždu. Corellovi se toto vysv?tlení moc nezdá a tak se vydává proti proudu ?asu a snaží se o mrtvém zjistit co nejvíc.

Škoda, že p?íb?h nakonec nemá n?jaké dramati?t?jší rozuzlení. Ale historii prost? neporu?íte. I když je pravda, že se i dnes m?žeme ptát, jestli Turing vážn? spáchal sebevraždu nebo jestli to náhodou nebylo trochu jinak.

David Lagercrantz si populární žánr detektivky vybral p?edevším k tomu, aby do n?j lákav? zabalil Turing?v životopis. Policista Corell se v pr?b?hu knihy setkává s matematikovými kolegy a známými a místo motivu smrti, což je v ostatních detektivkách zvykem, odhaluje p?edevším fascinující životní osud ?lov?ka, který sm??oval d?jiny dvacátého století tím správným sm?rem.

Jsem moc ráda, že se Audiotéka do zpracování této knihy pustila.

Krom? toho, že P?iznání Alana Turinga p?edstavuje život ?lov?ka, bez kterého bychom dost možná nem?li žádné chytré telefony, na kterých si dnes p?ehráváme audioknihy, se v této knize také významn? ?eší téma homosexuality a jinakosti.

Je ostudné, že ješt? v padesátých letech se v Británii po?ádaly hony na ?arod?jnice, jejichž ob?tí byli lidé, kte?í se neprovinili ni?ím horším, než že nezapadali do p?edstavy správného anglického chlapáka. Na druhou stranu bychom se ale t?m p?ízemním Angli?an?m nem?li zase tak moc smát. I když homosexuály (skoro nikdo) už nepronásleduje, po?ád je tu ješt? dost témat, ke kterým se pr?m?rný obyvatel jednadvacátého století staví úpln? stejn? jako pr?m?rný Angli?an padesátých let k homosexuál?m.

Takže, až budete ?íst nebo poslouchat P?iznání Alana Turinga a pohoršovat se nad povrchností tehdejší Británie, tak si za slovo homosexuál dosa?te cokoliv, co nás dnes pobu?uje a zamyslete se nad památnou v?tou Corellovi tety Wiky o tom, že kdo je jiný, tak jinak myslí a že taková pestrost žene spole?nost vp?ed. Pro m? je tak nejv?tším poselstvím celé knihy to, že pronásledovat kohokoliv za jeho odlišnost je velká ostuda v padesátých letech dvacátého století, ale ješt? víc bychom se za to m?li styd?t o p?tašedesát let pozd?ji.

A jestli se mnou nesouhlasíte, tak mn? to klidn? napište do komentá??. Ráda se nechám vytrhnout ze své bubliny a poslechnu si odlišné názory. A pokud se mnou náhodu souhlasíte nebo jestli jste P?iznání Alana Turinga ?etli a líbilo se vám stejn? jako mn?, tak mn? to sem taky napište. Pozitivních slov není nikdy dost.

David Lagercrantz. P?iznání Alana Turinga. Audiotéka 2016.

Mlo?í hodnocení audioknihy P?iznání Alana Turinga: 95 %

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..