Není truhla jako truhla

Recenze audioknihy Zav?ená truhla od Sophie Hannah.


Na Silvestra 2014 jsem spo?ítala, že jsem za celý rok p?e?etla 114 knih. Myslím, že letos to ?íslo bude dost podobné. V??ím proto, že ke mn? budete shovívaví, když se vám p?iznám, že si obsah mnoha knížek prost? v?bec nepamatuji. N?které knihy m? zasáhnou jako blesk a já je ješt? dlouho nosím v hlav? a jiné se mn? z ní vypa?í, sotva je vrátím zp?t do své virtuální knihovni?ky.

Bohužel, do té druhé kategorie pat?í i novodobý Hercule Poirot a jeho Vraždy s monogramem. Te? jsem si p?e?etla svoji více než rok starou recenzi na tuto audioknihu a vím tedy, že p?íb?h i zpracování se mn? líbilo. Kdo a pro? vraždil už si ale v?bec nevzpomínám.

Vzhledem k této d?ravosti své hlavy tak nem?žu porovnat druhý p?ípad Hercule Poirota od Sophie Hannah s jejím prvním po?inem. Budu se proto držet jenom toho, jak na m? p?sobila Zav?ená truhla jako samostatné dílo bez ohledu na to, jak moc nebo málo se vyvedla ve srovnání s Vraždami s monogramem.

Sophie Hannah se zde držela známého a osv?d?eného triku Agathy Christie a všechny své postavy uzav?ela se všemi jejich podez?eními a pochybnostmi do jedné budovy. Místní komisa? všem p?ikázal neopoušt?t panské sídlo, kde se vražda stala. Možná je to už trochu klišé, ale po?ád to dob?e funguje.

Až na pár vzpomínek se tak celá kniha odehrává mezi ?ty?mi zdmi. Akce a pohyb zde nejsou v?bec d?ležité. V Zav?ené truhle jde p?edevším o to, co kdo ?íká a pro? to ?íká. Jsou zde dlouhé monology. Vlastn? p?íb?h a celou zápletku v Zav?ené truhle nevypráví vyprav??, kterým je zde inspektor Catchpoole ale jednotlivé postavy.

Každý z hrdin? knihy vypráví kousek p?íb?hu a Hercule Poirot jenom tyto dílky skláda?ky spojuje do obrazu odhalujícího motivace vraha i ob?ti.

Myslím, že Zav?ená truhla by byla skv?lou p?edlohou pro divadelní p?edstavení. Kulisy se skoro nemusejí m?nit a herci hlavn? mluví a mluví. Takové hry jsem m?la vždycky nejrad?ji.

P?kn? ale mluví i Martin Hruška, který Zav?enou truhlu na?etl. Snad bych mu jenom trochu vytkla jak moc p?ehrával Hercule Poirota. Chvílemi to docela tahá za uši. Na druhou stranu ale zase musím ?íct, že moje p?edstava Hercule Poirota jako malého, plešatého a až p?íliš vlezlého muží?ka byla docela intenzivní.

Každou kapitolu uvádí krátký hudební p?ed?l. A tak to má být. Z nahrávky tak není jednolitá nudle ale poslucha? ví, kdy si má vydechnout, protože za?ne další kapitola. Kéž by to tak bylo u všech audioknih.

Zav?ená truhla není nic p?evratného. Je to ale p?íjemná detektivka, která pot?ší každého milovníka starých ?as? a zašlé britské elegance. A já v??ím, že až vyjde t?etí díl, budu si na Zav?enou truhlu pamatovat líp než na Vraždy s monogramem.

Sophie Hannah. Zav?ená truhla. Tympanum 2016.

Mlo?í hodnocení: 95 %

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..