Brn?nské váno?ní trhy

Co m? baví a co m? mrzí na letošních váno?ních trzích v Brn?.

Lo?ské Vánoce se nesly ve znamení Londýna. Obešla jsem tém?? všechny váno?ní trhy v anglické metropoli a dokonce jsem si nenechala ujít údajn? ani ty nejlepší váno?ní trhy v celém širém Hampshiru, které se odehrávají ve stínu winchesterské katedrály.

Letos jsem si to za?ídila tak, abych co nejvíce p?edváno?ního ?asu strávila v Brn?. Sva?ené víno za šest liber a anglická parodie na bratwurst mn? jednou v život? sta?ila. Víc mých úvah na téma Vánoce po anglicku si m?žete p?e?íst zde.

Te? už ale ani slovo o Londýn? a poj?me rad?ji chválit to, co máme v Brn?. Nejd?ív ale za?nu tím, co se mn? na letošních trzích nelíbí. A? tu chválu trochu vyvážím…

Co se mn? nelíbí

 • Nevhodná hudba – Byla první adventní ned?le odpoledne. N?jaké dít? na pódiu na Svobo?áku zpívalo váno?ní koledu. Zpívalo bez hudebního doprovodu. Jeho hlásek se vznášel nad poloprázdným nám?stím. Byl to úžasný okamžik a mn? srdce zjihlo z celé té p?edváno?ní atmosféry. Mé nenasytné já ale cht?lo víc a tak jsme se vydali na Zel?ák. ?ekala jsem, že tam dostanu ješt? v?tší dávku váno?ní pohody.

  Z reproduktor? to tam ale práv? rozjížd?l Maxim Turbulenc s Jede, jede mašinka a dalšími svými peckami. M?la jsem pocit, že si ze mn? n?kdo d?lá ošklivou srandu.

  Všude ?tu, jak se mají trhy na Zelném trhu nést v duchu tradic a organizáto?i dovolí, aby na adventní ned?li lidé místo váno?ních koled poslouchali nejupadlejší výtvor ?eského show businessu.

  Bohužel, tenhle hrozný p?ešlap se nestal jenom jednou a já, vždycky, když se blížíme k Zel?áku, trnu hr?zou, jaký konzumní rambajs tentokrát zase uslyšíme.

 • Vegetariánova no?ní m?ra – Vím, m?žu si dát pe?ený kaštany, trdelník a grilovaný ošt?pek. P?esto jsem ale od prodejc? v roce 2016 o?ekávala trochu víc invence, ve které by taky mysleli na vegetariány. Co takhle staro?eský kuba, zeleninové polévky nebo propracovan?jší sýrové tousty než jenom p?edražený ošt?pek s um?lohmotnou brusinkovou omá?kou?

  Pravda, na Zel?áku jsem si dala úžasné lokše s brynzou. Ale t?eba na Dominikánském nám?stí jsem krom? wasabi hranolek nenašla nic, co by neobsahovalo maso. A hranolky taky práv? nejsou to, co by mn? p?ipomn?lo, že žijeme v jednadvacátém století a že život vegetariána urazil už p?kný kus pry? od smaženého sýra.

Co se mn? líbí

 • Kelímky – Váno?ní kelímky s Ježíškem považuji za nejv?tší vynález letošních trh?. Dost dob?e si pamatuji sv?j smutek z toho, jak p?ed pár roky lidé nechávali stát papírové kelímky od sva?ák? na stolcích, aby je po chvíli vítr shodil na zem a rozfoukal po celém nám?stí. Tenhle obrázek našt?stí je už minulostí a mn? se hrozn? líbí pít z Ježíškových kelímk?.
 • Moravák – Nejnápadit?ji pojatý váno?ní trh, který jsem kdy vid?la. Myšlenka schovat stánky do velkých šapitó je dost netradi?ní, ale díky ní se poda?ilo celý prostor zajímav? ozvláštnit.
 • Adventní stezka – Moravák má krom? velkých šapitó ješt? jednu úžasnou v?c. Najd?te si chvilku a projd?te se po d?ev?ném chodní?ku ke zvonici. Dozvíte se n?co málo o adventních ned?lích i váno?ních tradicích. Tenhle adventní chodní?ek je p?íjemným zastavením a p?ipomínkou toho, o ?em p?edváno?ní ?as vlastn? je.
 • Dominikánské nám?stí – co je malé, to je milé. A trhy na Dominikánském nám?stí to jenom potvrzují. Pár stánk? brn?nských restaurací, žádná hudba a sva?ák do vratných kelímk?. Je to p?íjemný únik od p?epln?ného a hlu?ného Zel?áku. Jenom škoda, že se tady moc nenajím.
 • Levandulový švihák – Pán s fialovým baretem na Zel?áku nabízí úžasné levandulové pusinky, výborný levandulový pun? a po?ádnou dávku levandulové v?n?. Za m? je vo?avé víno se snítkou levandule jedním z nejv?tších objev? letošního roku.
 • Betlém – V Londýn? na váno?ních trzích jesli?ky nenajdete. A já jsem hrozn? ráda, že v Brn? tuhle tradici po?ád dodržujeme a že se vy?ezávaný betlém na Svobo?áku tak p?kn? rozr?stá.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..