Virtuální romantika

Recenze audioknihy Dobrý proti severáku od Daniela Glattauera.
audiotekaCZ-copy

Tato audiokniha u m? vyvolávala zvláštní efekt. Když jsem ji poslouchala, šli mn? její hrdinové docela na nervy. Nemohla jsem vystát, jak se v jedné chvíli cht?jí hrozn? moc potkat a za minutu už zase ne. Leo mn? p?išel neuv??iteln? p?ecitliv?lý a Emmi m? štvala tím, jak kašlala na svého manžela a rodinu. Jenomže, až knížka skon?ila, zjistila jsem, že m? tyto dv? postavy najednou jaksi chybí a za?alo mn? být po Leovi i Emmi smutno. Vlastn? jsem se cítila jako samotní hrdinové, kte?í nev?d?li, co k sob? vlastn? mají cítit, ale po?ád na sebe navzájem museli myslet. A tak, i když moje prožívání knihy Dobrý proti severáku bylo chvílemi rozpa?ité, nakonec se ukázalo, že mn? tenhle p?íb?h uvízl pod k?ži víc, než jsem p?vodn? o?ekávala.

Dobrý proti severáku je totiž p?íb?h vyjíme?ný hned v n?kolika ohledech.

Celý d?j se odehrává jenom v hranicích mailové korespondence. Nikdo s nikým nemluví na p?ímo, nikde k vám nepromlouvá nezaujatý vyprav??. Vše vidíte jenom perspektivou samotných aktér?, kte?í jsou v celé knize všeho všudy jenom t?i. A to ten t?etí se tam navíc jenom tak mihne, že ho skoro ani nezaznamenáte.

Ovšem ze všeho nejzajímav?jší m? p?išlo, jak se kniha snaží vyrovnat s takovými pojmy jako je láska, nev?ra nebo p?itažlivost. Kde za?íná nev?ra, koho je možné milovat a jak moc d?ležitý je vn?jší vzhled jsou otázky, které si hrdinové knihy neustále kladou a o kterých ?tená? zjiš?uje, že v?bec nejsou tak snadné, jak by se mohlo na první pohled zdát.

Tohle neustálé redefinování základních romantických pojm? m? na Dobrý proti severáku asi bavilo ze všeho nejvíc.

Krom? zajímavého nápadu, kterým Dobrý proti severáku bezpochyby je, m? ale také hodn? zaujalo zpracování samotné audioknihy.

Tak stejn? jako v p?ípad? nedávno recenzovaných Divokých labutí, i zde za nahrávkou stojí Radioservis, který op?t odvedl perfektní práci.

Audiokniha má dohromady hned ?ty?i interprety. Každý hlas pro jednu postavu a k tomu ješt? jeden herec, který p?ed?ítá hlavi?ky všech e-mail?.

Pocit doru?ovaných a odesílaných mail? také navozují dva charakteristické zvuky, které v nahrávce zazní vždy, na za?átku nového mailu. E-mail od Emmi má jiný zvukový signál než mail od Lea, což je nenápadná mali?kost, která ale výrazn? usnad?uje poslech.

Nahrávkou se také prolíná p?íjemná hudba, která zaznívá vždy, když si hrdinové i ?tená? pot?ebují vydechnout od citového p?ep?tí.

Jediné, co jsem tak úpln? nepochopila je rozdíl mezi “odpov?dí” a “reakcí”. N?kdy se od hlasu p?ed?ítajícího údaje o daném mailu dozvíme, že se jedná o odpov?? a jindy že to je reakce. Jaký je mezi t?mito dv?ma pojmy rozdíl m? trápilo úpln? stejn? jako jestli Emmi podvádí svého manžela nebo ne.

Taková drobná nejasnost je ale v jinak naprosto perfektním zvukovém provedení skoro nepost?ehnutelná.

Dobrý proti severáku není práv? ta nejodpo?inkov?jší kniha na sv?t?. Ale práv? proto se jí vyplatí si poslechnout. P?edkládá otázky, na které se mnozí z nás bojí hledat odpov??. Ale pozor, romantickým duším m?že docela nep?íjemn? zamotat hlavu.

Daniel Glattauer. Dobrý proti severáku. Radioservis 2016.

Mlo?í hodnocení: 95 %

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..