Když si myslíte, že o svých blízkých víte úpln? všechno

Recenze audioknihy Zabij m? znovu od Rachel Abbottové.
audiotekaCZ-copy

?eknu vám, už dlouho jsem se tak nebála jako p?i poslechu téhle audio detektivky. Mé hr?ze asi hodn? napomohlo to, že stejn? jako hlavní hrdinové a ob?ti z této knihy, se i já momentáln? nacházím v Anglii a že mn? už pár dní po?ádnou hr?zu nahání náš tajuplný soused, který do svého bytu p?ichází jenom proto, aby tam za zataženými záv?sy cosi kutil s vrta?kou, pilou a kladivem. Pochybuju, že tenhle divný pán vyrábí pro svoji manželku váno?ní dárek. Spíš se bojím, že staví klec, do které následn? bude chytat bezbranné dívky z východní Evropy.

A v téhle atmosfé?e já jsem se pustila do poslechu knihy, kde se v?tšina d?je odehrává po nocích, kde hust? sn?ží, kde hrdinové nacházejí v poštovních schránkách fotografie neznámých mrtvých žen a kde nem?žete v??it ani vlastnímu manželovi (natož sousedovi).

No, uznejte, není to dost hororová kombinace?

Za úpln? nejd?siv?jší ale považuji myšlenku, se kterou si Rachel Abbottová pohrává v pr?b?hu celé knihy a kterou je otázka, kolik toho vlastn? víme o svých blízkých. Hlavní hrdinka Maggie byla deset let p?esv?d?ená, že o svém manželovi ví úpln? všechno. Myslela si, že zná jeho minulost i jeho povahu. A potom sta?il jeden ve?er k tomu, aby za?ala pochybovat o tom, že skute?n? ví, s kým má své dv? d?ti a s kým celou dobu žila.

P?íjemné na Zabij m? znovu také je, že autorka ani její hrdinové hned neodhalují všechny svoje karty. D?j se tak stále víc zamotává a u žádné postavy si nem?žete být jistí, zda pat?í do kategorie kla?ák? nebo se hlásí k t?m zlým.

Jediné, co m? na audioknize Zabij m? znovu mrzí, je zvukové zpracování. Za nahrávkou op?t stojí Audiotéka. Asi už bych si prost? m?la zvyknout na to, že nahrávky z dílny Audiotéky nepat?í k t?m nejnápadit?jším. Problém je tu zase stejný jako v p?ípad? Einsteina. Jak kdyby šlo jenom o to, knihu p?evést do audio podoby a tv?rci se už v?bec nezamýšleli nad tím, co by mohlo poslech knihy zp?íjemnit.

Našt?stí ale je kniha výborn? na?tená. ?etby se ujala Simona Postlerová, která sv?j hlas prop?j?ila už nap?íklad knize Všude kolem ?erný les, kde m? její p?ednes zase tolik nezaujal. Narozdíl od toho mám ale pocit, že Zabij m? znovu Simon? Postlerové sedlo mnohem víc. P?i poslechu si budete uv?domovat, že Simona Postlerová prožívá d?j knihy stejn? jako vy nebo jako hlavní hrdinové. Tam, kde se budete divit, co se to d?je, budete cítit tenhle údiv i z hlasu Simony Postlerové a tam, kde bude Maggie prožívat strach, bude úzkostn? znít i Simona Postlerová.

Takže, pokud máte pocit, že Halloween ješt? neskon?il a chcete se ješt? bát, tak si ur?it? poslechn?te Zabij m? znovu.

Rachel Abbottová. Zabij m? znovu. Audiotéka 2016.

Mlo?í hodnocení: 85 %

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..