O Einsteinov? genialit? i jeho slabostech

Recenze audioknihy Einstein – Jeho život a vesmír od Waltera Isaacsona.
audiotekaCZ-copy

O Einsteinovi jsem vždycky v?d?la jenom to, že vymyslel obecnou teorii relativity, hrál na housle a n?jaký ?as žil v Praze. Nadšen? jsem proto zajásala, když jsem zjistila, že Audiotéka vydala další z knih mého oblíbeného autora Waltera Isaacsona.

Díky Isaacsonovi jsem pochopila, jak fungují polovodi?e a mikroprocesory, za?ala jsem zbož?ovat Apple a te? jsem v??ila tomu, že mn? Isaacson vysv?tlí i teorii relativity.

Pravda, Isaacson se snažil hodn?, ale sv?telné paprsky procházející rychle jedoucími vlaky jsou prost? nad moje chápání. Z nejv?tšího Einsteinova objevu si tak p?edevším odnáším pou?ku, že ?as b?ží pomaleji v letadle než na zemi. Kone?n? mn? n?kdo vysv?tlil pro? mn? vždycky let Londýn – Brno p?ipadá tak nekone?n? dlouhý.

Dobrá, obecnou teorii relativity jsem nepochopila, ale jinak musím ?íct, že jsem se u Isaacsonova Einsteina rozhodn? nenudila.

Isaacson si je dob?e v?domý toho, že všichni jeho ?tená?i nejsou teoreti?tí fyzici, takže je tuto ?ástí Einsteinova života zat?žuje jenom p?im??en?. Samoz?ejm?, že vše, co Einstein vymyslel a na co navazoval je v knize podrobn? vysv?tleno. Zárove? ale Isaacson v textu šikovn? st?ídá kapitoly o teoretické fyzice s pasážemi více zam??enými na Einstein?v osobní život.

V pr?b?hu tém?? p?tadvaceti hodin ?etby se tak poslucha? dozví o t?ch dobrých i horších stránkách Einsteinovy osobnosti. ?eknu vám, s Einsteinem bych žít necht?la ani za nic. Ke své první žen? se choval nesnesiteln? a ta druhá, kterou neustále podvád?l, to s ním taky práv? nevyhrála. Ale prý byl Einstein dobrým spole?níkem pro intelektuální hovory…

Jsem moc ráda, že Audiotéka p?evádí Isaacsonovy knihy do audio podoby. ?íst Einsteina robotickým hlasem z mého iPhonu by se mn? asi vážn? necht?lo. Ale nechat si vypráv?t o obecné teorii relativity p?íjemným lidským hlasem je n?co trochu jiného.

Mrzí m? ale, že audiokniha p?sobí tak, jako kdyby si její režisér ?ekl: “Na Einsteinovi a teoretické fyzice toho není moc co vymyslet,” a tak se žádným vymýšlením rad?ji nezabýval.

Audiokniha obsahuje pouze mluvené slovo. Žádné hudební p?ed?ly, žádná hra se zvukem, žádný nápad. Nechápu nap?íklad, pro? jednotlivé kapitoly od sebe odd?luje nep?íjemné ticho. Vždy? mnohem atraktivn?ji by zn?lo, kdyby kapitolu uvád?lo n?kolik tón? zahraných na Einsteinovy oblíbené housle nebo krátký úryvek hudby pocházející z doby, ve které se daná ?ást knihy odehrává. Vážn? si nemyslím, že by literatura fakt? m?la být ochuzená o jakékoliv kreativní nápady.

Na záv?r ale musím ?íct, že p?tadvacet hodin strávených poslechem Einsteinova životopisu rozhodn? nepovažuji za promarn?ný ?as. Einstein je tak významná osobnost, že stojí zato o n?m v?d?t n?co víc než jenom to, že hrál na housle. Navíc, celá kniha je napsaná tak, že si jí dokáží užít i lidé s humanitním vzd?láním, kte?í ve fyzice skon?ili n?kde u stavebnice elektrického obvodu. Einstein – Jeho život a vesmír je monumentální dílo, které nevypráví jenom o monumentální osobnosti, ale také o celé první polovin? dvacátého století. A práv? proto, se této audioknize vyplatí v?novat pozornost.

Walter Isaacson. Einstein – Jeho život a vesmír. Audiotéka 2016.

Mlo?í hodnocení: 85 %

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..