Vševyzrazující název vyda?ené detektivky

Recenze audioknihy Necht?ní od Kristiny Ohlssonové.
audiotekaCZ-copy

Pamatujete si, jak jsem v recenzi na audioknihu Krvavé zem? psala, že až p?íšt? pojedeme n?kam autem, musím pro poslech zvolit n?co výrazn? veselejšího? Na své p?edsevzetí jsem nezapomn?la a pro dlouhou cestu na sever Walesu jsem vybrala pom?rn? ?erstvou audio novinku Necht?ní.

No, nejsem si tak úpln? jistá, jestli se tahle kniha dá ozna?it za veselou. Únosy d?tí, pedofil a domácí násilí rozhodn? nep?edstavují témata, která by vám na rtech dokázala vykouzlit radostný úsm?v. Našt?stí je to ale jenom fikce a tak se celé to švédské nešt?stí poslouchá mnohem snázeji než temné kapitoly z historie dvacátého století.

Necht?ní jsou prost? takovou tou klasickou severskou detektivkou, která vás chytne a nechce pustit. Když jsme tak po tém?? p?ti hodinách jízdy dorazili do rozkošného velšského m?ste?ka Conwy, nejrad?ji bychom ješt? dalších osm hodin jezdili po Británii, abychom Necht?né hned doposlechli.

Tahle kniha má totiž všechno, co d?lá ze skandinávských detektivních román? bestsellery. Krom? samotného p?ípadu se zde ?eší i životy hlavních hrdin?; hranice dobra a zla nejsou z?eteln? ?itelné a každá z hlavních postav má n?jakou tu svoji slabost, která jí chrání od toho, aby se stala super hrdinou.

K velmi zda?ilé knize tak mám pouze dv? p?ipomínky.

Když si p?e?tete anotaci a podíváte se, jak se kniha jmenuje, hned vám bude jasné rozuzlení celého p?íb?hu. Název knihy v tomto p?ípad? pom?rn? necitliv? vyzrazuje celou zápletku. Myslím, že tak dob?e napsaná kniha by si zasloužila kvalitn?jší titulek.

Druhá má výtka sm??uje k volb? interpreta audioknihy. Proti hlasu Michala Gulyáše vlastn? v?bec nic nemám. Poslouchá se moc p?íjemn? a pot?ší také práce s hlasem a odd?lováním jednotlivých postav. Jenomže Necht?ní jsou podle m? velmi ženskou knihou. Hlavní postavou je zde Fredrika Bergmanová, která ?eší klasické ženské životní problémy a téma samotného p?ípadu se také pom?rn? blízce dotýká žen a mate?ství. Mnohem víc by se mn? proto k Necht?ným hodilo, kdyby p?íb?h ?etla ženská interpretka.

Protože stejn? d?ležitým hlavním hrdinou je ale i Fredri?in nad?ízený Alex Recht, p?kn? by vypadala i verze, kde by se st?ídal ženský a mužský hlas a ?ásti, ve kterých vystupuje Fredrika by ?etla žena. Myslím, že tv?rci audio Necht?ných si s nahrávkou prost? mohli mnohem víc vyhrát. Nap?íklad zde také chybí jakékoliv hudební p?ed?ly mezi jednotlivými kapitolami, což knihu d?lá mén? p?ehlednou.

Až na tyto drobné detaily je ale tato audiokniha jasnou volbou pro každého, kdo miluje severské detektivky a napínavé p?íb?hy. S Necht?nými vám žádná cesta nep?ijde dostate?n? dlouhá.

Kristina Ohlssonová. Necht?ní Audiotéka a Kniha Zlín 2016.

Mlo?í hodnocení: 90 %

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..