Big Yogs Fruit & Veg Jogurts

Dýn?, mrkev, sladká brambora a ?ervená ?epa jsou ty správné ingredience do jogurtu.

Po roce obnovuji rubriku Mlok na nákupech, která umlkla z nedostatku mého ?asu. Ne, že bych te? ?asu m?la víc. Po?ád ale narážím na zajímavé kousky, které si krom? sn?dení také zaslouží pár slov a tak jsem si ?ekla, že aspo? ob?as do tohoto šuplí?ku musím n??ím drobným p?isp?t.

Nap?íklad jogurty, o kterých se chystám dneska psát, si rozhodn? zaslouží mojí i vaší pozornost.

No, ?ekn?te sami… Slyšeli jste už n?kdy o zeleninových jogurtech?

Já teda ne a až do nedávna pro m? kombinace zeleniny a jogurtu byla n??ím, co si m?j mozek nedokázal vybájit ani v t?ch nejdivo?ejších p?edstavách.

Našt?stí, ne všichni lidé mají tak omezenou fantazii jako já a ve skandinávské mlékárn? Arla vymysleli hned ?ty?i zeleninové jogurty.

Kolekce se prodává pod ozna?ením Big Yogs Fruit & Veg Yogurt ve dvou r?zných baleních. Vybrat si tak m?žete bu?to kombinaci malinového jogurtu s ?ervenou ?epou (Rascal Raspberry & Bold Beetroot) a mangového jogurtu se sladkou bramborou (Mischievous Mango & Smashing Sweet Potato) nebo kombinaci bor?vkového jogurtu s dýní (Bashful Blueberry & Playful Pumpkin) a jahodového jogurtu s mrkví (Super Strawberry & Cheeky Carrot). Každé balení obsahuje ?ty?i sto deseti gramové kelímky.

Pokud vaše jazykové schopnosti zvládají taková sloví?ka jako mischievous (nezbedný) nebo pokud si dáte tu práci a všechna neznámá podstatná a p?ídavná jména si p?eložíte, hned vám dojde, že Arla t?mito jogurty mí?í p?edevším na rodi?e a jejich vybíravé d?ti, do kterých není možné dostat žádným p?irozeným zp?sobem ani kousek zeleniny.

Jogurty nejsou nijak doslazovány a protože jsou ur?ené pro pobledlé anglické d?ti žijící v nedostatku slune?ního svitu, obsahují p?idaný vitamín D3. Pokud jde o jejich složení, tak krom? kuku?i?ného škrobu neobsahují nic, co by ?lov?ku mohlo zkazit radost ze zdravého jogurtu. A bez kuku?i?ného škrobu by jogurty asi nebyly tak husté a tím pádem d?tmi mén? milované. Navíc, když se podíváte na složení t?eba jahodové Activie, tak vám kuku?i?ný škrob bude p?ipadat ješt? jako ten nejmenší problém, na který m?žete v jogurtu narazit.

Musím p?iznat, že kombinace manga a sladké brambory dokáže vyd?sit i pom?rn? otrlého dosp?lého. Chu? je ale p?ekvapiv? p?íjemná a rozhodn? není p?ehnan? zeleninová. Za nejv?tší plus považuji nízký obsah cukru. Jogurty jsou slazené pouze p?idaným ovocem a zeleninou a neobsahují žádný dodate?ný cukr.

Pokud mn? v kyberprostoru n?co neuniklo, tak Arla je na evropském trhu se svými zeleninovými jogurty pom?rn? revolu?ní. Jediné další jogurty se zeleninou byly na trh uvedeny v roce 2015 až v daleké Austrálii.

I když doma nemáme žádné dít?, do kterého bychom pot?ebovali dostat ždibec ?ervené ?epy, ur?it? tyhle jogurty budu ?asto kupovat a budu radostí skákat, až se jednou t?eba taky dostanou do ?R. Netradi?ní kombinace zeleniny je totiž pro m? p?íjemným zpest?ením a nízký obsah cukru je taky jejich velkým plusem.

Název: Big Yogs Fruit & Veg Yogurts

Výrobce: Arla

Zem? p?vodu: Švédsko

Hmotnost: 4 x 110 g

Cena: 1.50 GBP

Mlo?í hodnocení: 100 %

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..