Chytrý román plný smrti

Recenze audioknihy Petera Swansona Na zabití.
audiotekaCZ-copy

Recenze na tuto knihu se mn? píše velmi t?žko. Detektivní román Na zabití je p?edevším o zamotaném d?ji a tak, a? napíšu cokoliv víc, než co prozrazuje oficiální anotace, zp?sobím, že vám omylem prozradím kousí?ek d?je a p?ekvapení už nebude takové, jaké by m?lo být.

Tak stejn? jako text anotace i já tedy mohu jenom ?íct, že multimilioná? Ted se v londýnském letištním baru setká s krásnou zrzkou Lily a sv??í se jí se svými manželskými starostmi. A potom už se to celé neuv??iteln? zamotá a ?ty?i hlavní hrdinové knihy si jdou vzájemn? po krku a vy chvílemi nevíte, kdo koho chce vlastn? zabít a kdo s kým táhne za jeden provaz.

A te? už jsem vám toho taky prozradila p?íliš moc. Te? už totiž víte, že na tuhle knížku si musíte dávat pozor a že musíte mít neustále na pam?ti, že nic není tak, jak se to na první pohled m?že zdát. Dokážete si te? Na zabití v?bec ješt? užít?

Já myslím, že ano. Na zabití totiž od ?tená?e vyžaduje neustálou pozornost a nep?etržité p?emýšlení nad tím, co má která scéna nazna?ovat a co se asi stane v p?íští kapitole. M?žu vám zaru?it, že od téhle knihy se budete jenom t?žko odtrhávat. Za polovinou p?íb?hu už pravd?podobn? odhalíte n?které z autorových her a už asi také budete ob?as tušit, kdo koho má zabít. To ale rozhodn? v ni?em nebrání tomu, abyste si tenhle zašmodrchaný p?íb?h ?ádn? nevychutnali.

I když Peter Swanson touto knihou údajn? vzdává hold románu a filmu Cizinci ve vlaku, mn? osobn? Na zabití hodn? p?ipomínalo m?j oblíbený film Na sever severozápadní linkou, což bude pravd?podobn? zp?sobené tím, že Cizince ve vlaku jsem zatím ješt? nevid?la. Pravda, v Na zabití nevystupují žádní mafiáni, ale jinak je to podobn? zb?sile vypráv?ný p?íb?h, kde se kladní hrdinové b?hem pár sekund m?ní na záporáky a potom zase zp?t na hodné hrdiny, kterým máme fandit.

Krom? chytlav? vypráv?ného d?je má ale Na zabití ješt? jednu p?íjemnou výhodu. Je to p?esn? ta kniha, která je jako zrozená k tomu, aby byla zpracována do audio podoby.

D?j je vypráv?n ?ty?mi hlavními hrdiny, kte?í do p?íb?hu postupn? p?icházejí, ve vypráv?ní se st?ídají a n?kdy z d?je také odcházejí do ústraní. N?kdy tak vidíte p?íb?h z pohledu Lily, jindy z pohledu Teda a jindy.. A další aktéry téhle zabijácké šlamastiky vám už rad?ji neprozradím.

Ale musíte uznat, že kdyby tenhle rok v ?R m?la být nahrána jediná audiokniha, tak by to rozhodn? muselo být Na zabití. Málo která kniha se totiž pro audioknihu hodí tak dob?e jako tento román.

Na zabití je prost? radost poslouchat a já tuto audioknihu m?žu doporu?it každému jako inteligentní zp?sob, jak prázdninov? lenošit. Krom? toho, že si poslechnete vynikající p?íb?h, ješt? trochu potrápíte své mozkové závity p?i p?emýšlení nad tím, jak to vlastn? celé ve skute?nosti je.

Peter Swanson. Na zabití. Audiotéka 2016.

Mlo?í hodnocení: 100 %

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..