Norské post?ehy

V Norsku víc než kde jinde platí, že i cesta je cíl. Kde jinde se vám stane, že jedete a vlastn? nevíte kam, ale ve?er usínáte plní dojm? a s p?esv?d?ením, že po?ád ješt? slyšíte burácející vodopády.
Ja_a_napis_Mlok

V letošním roce titul Nejoblíben?jší Mlo?í vesni?ka získává Undredal na b?ehu Naroyfjordu. Místní kozí sýry a piknik na molu p?ímo nad vodou rozkošnost tohodle místa jenom podtrhává.
Fjord_Undredal
Nutno si ale zapamatovat, že undredalské kozy nejsou rozhodn? tak mírumilovné, jak se na první pohled tvá?í. Sotva vystoupíte z auta, za?nou vám zu?iv? okusovat boty, kalhoty a nepom?že ani út?k do auta. Kozy si nelámou hlavu s tím, že by vám mohly svýma kopýtkama poškrábat vyp?j?ené auto a tak jim nic nebrání v tom, aby na vás ud?laly kuk do okýnka.
Ja_ziva_koza
S vodopády v Norsku se to má stejn?, jako s mangrovy na Florid?. Kv?li tomu prvnímu jste ochotní jet sv?ta kraj. Druhý, t?etí a dokonce i ?tvrtý si po?ád ješt? nadšen? fotíte. Když ale projíždíte kolem stého, už se vám ani nechce vystupovat z auta.
Vodopad_vodni_trist_v_udoli
Kde si ale rozhodn? p?ejete vystoupit a nem?žete, je kruhový objezd uprost?ed tunelu. Tady se permoníci teda vy?ádili.
Objezd_tunel_lepsi_pohled
Norské turistické cesty rozhodn? nejsou blind friendly. A se svým chabým zna?ením vlastn? friendly nejsou pro nikoho. Nebo to, že vám v p?lce trasy z rozcestník? zmizí cíl vaší cesty, je jenom takové neškodné zpest?ení výšlapu?

No vlastn? vid?t v Norsku rozcestník, je už zázrak sám o sob?.

Není všechno karamel, co se tak tvá?í. Ob?as to m?že být i norský hn?dý sýr. Nikdo ho ale z kamufláže nem?že podezírat. On vážn? dost chutná jako karamel.
Hnedy_syr
Velrybí maso ur?it? není n?co, kv?li ?emu by m?la být ohrožená populace t?chto mo?ských savc?. Jenom doufám, že jsme t?mi dv? st? gramy, koupenými na rybím trhu v Bergenu, nezp?sobili ekologickou katastrofu.
Velrybi_maso
A? mn? ješt? n?kdy n?kdo vykládá, že v Norsku je ošklivo a že Bergen je nejdeštiv?jší m?sto Evropy. My jsme m?li dvacet šest stup?? a clear blue sky.

A když už jsme u toho ski. V?d?li jste, že v Norsku se lyžuje i bez sn?hu? B?žka?e, co nás neustále p?edjížd?l v serpentinách v tisíci metrech nad mo?em podezírám, že m?l beztak obojživelné lyže a že s nimi ze silnice p?ímo hupsnul do sn?hu.
Lyzar_zasnezeny_kopec
Neznám lepší pocit, než se vracet za sv?tla o p?lnoci z výletu.

Možná ješt? lepší pocit, než se vracet za sv?tla o p?lnoci z výletu je kochat se v ?ervnu metry a metry sn?hu a v?d?t, že tohle není váš problém.
Ja_snih_Ulriken
Problém ale rozhodn? máte, pokud si budete chtít vypít pivo na ve?ejném míst? – t?eba v lese v pr?b?hu výletu nebo na pláži u grilování. A chra? b?h, aby vás náhodou nenapadlo si pivo p?enést z hospody p?es silnici na hospodskou zahrádku!
Zakaz_noseni_piva_naulic
Kdo by si ale kazil náladu n?jakými protialkoholickými zákony. Když už sami sebe p?esv?d?íte o tom, že si vážn? chcete dát pivo za 240 K?, tak jakýkoliv stres musí jít stranou. Takové nejdražší pivo na sv?t? se prost? musí um?t vychutnat.

Když vás horké norské slunce nenechává klidnými, máte dv? možnosti – zaplavat si ve fjordu nebo koupit jednorázový gril a uspo?ádat barbecue na pláži. Já osobn? dávám p?ednost druhé variant?. I když ve?erní p?íliv se usilovn? snažil o to, abych se ani té vod? nevyhnula.
Ja_Milos_u_vodopadu_sprchuje_nas_to
Nejv?tší odvaz ze všeho ale beztak je, koupit si krabici zmrzlinových kornout? a sníst je p?ed ve?e?í na b?ehu burácející ?eky nebo ve vrcholcích zasn?žených hor.
Fjord_z_vyhlidky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..