Hampshirské knižní typy

Povinná literatura pro každého, kdo se k nám chystá na návšt?vu a doporu?ená ?etba pro ty, které zajímá, kde to Mlok momentáln? žije.

Edward Rutherfurd: Hvozd

Edward Rutherfurd je mistrem beletristicky zpracovaných kronik míst. S pomocí n?kolika smyšlených rod?, jejichž osudy se neustále prolínají, provede ?tená?e klidn? i tisíciletou historií vybrané oblasti nebo metropole.
Ponik_blizko_New_Forest
A p?esn? tisíc let se Rutherfordovi poda?ilo vm?stnat do knihy Hvozd. Hvozdem se v tomto p?ípad? myslí oblast zvaná New Forest, která dokonale klame svým jménem.

I když se tento Hampshirský národní park opravdu jmenuje New Forest, ve skute?nosti to je nejstarší lovecký revír v Británii. Forest v angli?tin? totiž neznamená ani tak les jako spíš místo, které si král zabral pro své lovecké radovánky. A v tomhle p?ekrásném lese se lovilo už od roku 1079.
Keyhaven_zapad_slunce_labute
Hvozd vypráví jak o lidech žijících v New Forestu, tak i o významných hampshirských lokalitách jako jsou m?sta Portsmouth, Winchester a Southampton, vesni?ka Keyhaven nebo bývalý klášter v Beaulieu.

Rutherford ale samoz?ejm? nezapomn?l ani na nejv?tší turistické lákadlo New Forestu, kterým jsou divocí poníci. Ti spole?n? s da??í rodinou a ?arovným dubem tvo?í nem?nné kulisy nap?í? celou historií zachycenou v této p?ekvapiv? velmi ?tivé knize.

Charlotte Lyne: D?ti mo?e

O Portsmouthu je také kniha D?ti mo?e. Toto p?ístavní m?sto na pob?eží Hampshiru bylo v minulosti výjime?né nejstarším suchým dokem, kde se budovaly chlouby britského námo?nictva jako nap?íklad Mary Rose. Tato lo? byla nejoblíben?jší vále?nou lodí Jind?icha VIII. Bohužel se mu po p?tat?iceti letech služby potopila nedaleko portsmouthského b?ehu. Tam ležela až do 80. let 20. století, kdy byla vyzvednuta z podmo?ského dna a stala se jedním z významných exponát? zdejšího rozsáhlého námo?ního muzea.
Portsmouth_z_lodi
D?ti mo?e nejsou ale jenom o této lodi. Je to samoz?ejm? vypráv?ní o dob? Jind?icha VII., politických intrikách, lásce a mo?i. Prost? takový historický román se vším všudy, po jehož do?tení nebudete toužit po ni?em jiném než vid?t Portsmouth a Mary Rose.

Další literatura, kde se mihne Hampshire a okolí

Mark Hodder: Podivná záležitost se skákajícím Jackem a další tituly ze série
Dopravní labut? zde létají p?es Hampshire a v Aldershotu žije v?dec, který vynalezl oblek pro cestování ?asem. Výborná série pro všechny milovníky steam punku a britské historie.

Ruth Ware: Všude kolem ?erný les
Hlavní hrdinka téhle moderní detektivky ve stylu Agathy Christie v d?tství žila v Readingu, který je od nás co by kamenem dohodil a my jsme tam ješt? nebyli.

Tess Stimson: Hra na lež
Vyda?ený román pro ženy inspirovaný mimo jiné zám?nou d?tí v ?eském T?ebí?i, ve kterém hlavní hrdina nemá ani na cestu do Hampshiru, když jej v pr?b?hu návšt?vy Londýna opustí žena.

Jane Austen

A když už jsme v tom literárním p?ehledu, nelze zapomenout na Jane Austen, která se narodila v hampshirském Steventonu a je pochována v katedrále ve Winchesteru. Tato katedrála rozhodn? stojí za návšt?vu, i kdybyste práv? nezbož?ovaly knihy Jane Austen. A pokud se chcete procházet stejnými zahradami a stejnými komnatami jako Jane, tak potom musíte rozhodn? zamí?it do venkovského sídla The Vyne, které pat?ilo známým Austenovic rodiny a Jane tam byla ?astým hostem.
Winchester_katedrala

Dv? poznámky na záv?r

Samoz?ejm? zde nezmi?uji každou knížku odehrávající se v Londýn? a to i navzdory tomu, že Londýn máme blíž než t?eba Portsmouth nebo New Forest.
Tenhle seznam není kompletní. Mám neodbytný pocit, že jsem rozhodn? na n?jaké literární zmínky zapomn?la. Takže, jakmile si vzpomenu nebo hned jak narazím na n?jaké další známé místo, tenhle ?lánek doplním o další knižní tip.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..