Brexit jako ztráta iluzí o normálnosti sv?ta

Vypadá to, že ?eši nejsou jediní, kte?í mají problém se svobodným rozhodováním a s výb?rem té správné strany sv?ta.

V lednu 2013 jsem se hned po p?íletu do San Francisca dozv?d?la, že ?esko ovládla Becherovka a jitrnice. Tehdy jsem m?la pocit, že je s ?eskou spole?ností n?co špatn? a p?ála jsem si v USA nebo v jakékoliv jiné normáln?jší zemi z?stat a nevracet se do toho bláznivého ?eského sv?ta. Normální lidé p?ece nemohou volit tak, jak volili ?eši, ?íkala jsem si.

Nakonec jsem si p?edsevzetí splnila a žiji v jiné zemi. Bohužel mám jenom tu sm?lu, že je to zase zem?, kde vít?zí ta horší polovina lidstva.

Do nedávna jsem byla p?esv?d?ená, že to vždycky jenom ?eši si vyberou tu horší variantu a nechají se p?esv?d?it argumenty plnými nenávisti a netolerance. Po tom všem, co jsem se od svých ?eských spoluob?an? v pr?b?hu posledních dvanácti m?síc? doslechla o uprchlících, styd?la jsem se za sv?j p?vod a po?ád jsem tak n?jak naivn? v??ila tomu, že jinde je to ur?it? lepší a že lidé jsou jinde bezpochyby rozumn?jší.

Dneska ráno se ale ukázalo, že sv?t je všude stejný. I v Británii zvít?zila ta horší polovina sv?ta.

A to jsem byla siln? p?esv?d?ená o tom, že když je onen nenávistný postoj spojen dokonce i s vraždou nevinného ?lov?ka, Britové se vzchopí a ukáží, že nehlasují stejn? jako vrah.

Ono to asi bude vždycky stejné. I v populaci je o trochu víc chlape?k? než hol?i?ek. Pravd?podobn? to bude zp?sobené tím, že sv?t je o to jedno nebo dv? procenta horší a ta menší polovina se musí strhat, aby misky vah nachýlila na svoji stranu. Tentokrát se to bohužel nezda?ilo.

Št?pící se Evropa je n?co, co jsem od jednadvacátého století vážn? ne?ekala. T?šila jsem se na život ve velké a silné Evrop?, kde každý bude hrdý na to, že jeho sousedem je Špan?l, ?ech nebo Brit. Te? to ale vypadá, že Britové m? ani naše špan?lské sousedy ve svých ulicích neradi vidí.

Jako jediný pozitivní efekt celého tohoto šílenství tak považuji zjišt?ní, že ?eši nejsou na tomhle sv?t? jediní bláznivý. Až nám Britové sbalí kufry a já budu žít zase v ?esku, slibuji, že ke svým spoluob?an?m budu výrazn? shovívav?jší.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..