Skute?ný p?íb?h nesympatického milioná?e

Recenze audio verze biografie zakladatele Amazonu Jeffa Bezose.
audiotekaCZ-copy

Když jsem p?ed mnoha lety p?e?etla knihu Steve Jobs od Waltera Isaacsona, byla jsem p?esv?d?ená, že si okamžit? musím jít koupit iPhone, MacBook a iPod. Když jsem nyní p?e?etla knihu Globální samoobsluha – Jeff Bezos a v?k Amazonu rozhodla jsem se, že už nikdy na Amazonu nebudu nakupovat. Za tento negativní vztah k Amazonu, který vlastn? nikdy nebyl moc v?elý, rozhodn? ale nem?že Brad Stone, který biografii Amazonu a jeho zakladatele sepsal.

M?že za to sám Jeff Bezos. On je totiž dokonalým záporným hrdinou, kterého snad nem?že mít nikdo rád. Z jeho bezohledného chování k zam?stnanc?m i konkurenci mn? v pr?b?hu ?etby p?ímo b?hal mráz po zádech.

I když jako vedlejší produkt Brad Stone stvo?il poutavé vypráv?ní o nesympatickém milioná?i, podstatné je, že se tomuto americkému noviná?i poda?ilo sepsat p?íb?h Amazonu a popsat tak více než dv? dekády, v pr?b?hu kterých tento internetový kolos ovliv?oval vývoj moderních technologií i naše životy.

M?žu si o Jeffovi Bezosovi myslet cokoliv, ale na druhou stranu je pravda, že nebýt jeho, asi bychom si dneska s takovou samoz?ejmostí nenakupovali v internetových knihkupectvích e-knihy.

Myslím, že už jenom proto je rozhodn? dobré si Globální samoobsluhu p?e?íst. Není to tak strhující vypráv?ní jako Isaacsonuv Steve Jobs, ale je to p?íb?h, který by m?l rozhodn? každý moderní ?lov?k znát.

I když se Jeff Bezos zap?í?inil o rozvoj e-knih, já jsem si jeho životopis poslechla v audio verzi. P?ece jenom lidský hlas po?ád tak n?jak víc zah?eje než neživá elektronická kniha. A musím se p?iznat, že jsem byla mile šokovaná, jak se Martinovi Stránskému poda?ilo takovou literaturu fakt? výborn? na?íst. Myslím, že pro interpreta musí být mnohem jednodušší poutav? namluvit detektivní román nebo dobrodružný p?íb?h. Co ale chcete vymyslet v p?ípad? knihy, kde není žádná p?ímá ?e? ani strhující d?j? I navzdory této obsahové nep?ízni se Martin Stránský s Bezosem perfektn? popral a celou knihu na?etl p?esn? tak, že jsem m?la pocit, že poslouchám vlastn? napínavou beletrii. Správn? umíst?né pauzy, d?raz na vhodn? zvolená slova a m?n?ní rychlosti p?ednesu už tak dob?e napsané biografii dodaly ješt? další rozm?r.

I díky této vyda?ené audio verzi jsem p?esv?d?ená, že Globální samoobsluha bude bavit i toho, kdo p?ednostn? nevyhledává literaturu z oblasti byznysu a výpo?etních technologií. Životopis Jeffa Bezose je totiž stejn? napínavý jako dobrá detektivka. A to i navzdory tomu, že v p?ípad? Globální samoobsluhy dokonce už i víte, jak to vlastn? dopadne.

Brad Stone. Globální samoobsluha – Jeff Bezos a v?k Amazonu. OneHotBook 2014.

Mlo?í hodnocení: 85 %

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..