Opušt?ný muž na Marsu

Recenze audioknihy Mar?an.
audiotekaCZ-copy

Jako vášnivý fanoušek Star Treku a vesmírného sci-fi jsem s radostí p?ivítala audioknihu Mar?an. Dnes, kdy dobývání vesmíru už není to, co to bývalo v druhé polovin? 20. století, je zázrak, když se mezi nov? vydanými knihami objeví sci-fi román odehrávající se kdesi v hloubi vesmírného vakua. P?ece jenom nám je dnes bližší p?emýšlení o možnostech virtuální reality, um?lé inteligenci a hrozb? Velkého bratra.

Našt?stí je zde ale Mar?an, který vykouzlí úsm?v na tvá?i každému, komu hrozí, že p?i zavíra?ce zapomene opustit areál Kennedyho vesmírného st?ediska.

I když p?íb?h o zapomenutém kosmonautovi na Marsu p?edstavuje pom?rn? jednoduchou d?jovou linku, Andymu Weirovi se poda?ilo z tohoto vypráv?ní ud?lat n?co mimo?ádného.

Není to pouze o tom, že marsovská pouš? se dá považovat za ješt? exoti?t?jší kulisy než tropický ostrov, kde kon?í v?tšina trose?ník?. Mar?ana d?lá výjime?ným p?edevším to, že Weir ze svého hrdiny neud?lal uf?ukánka a ani ho neobda?il supermanovskými vlastnostmi. Mark Watney je oby?ejný biolog a strojní inženýr, kterého od zbytku lidstva odlišuje pouze to, že se úpln? sám ocitnul uprost?ed Marsu. Mark se musí snažit využít všechny své znalosti k tomu, aby p?ežil ?ty?i roky, než p?iletí další výzkumná výprava. A je pravda, že náhoda a osud mu v tomto snažení moc nepomáhají. Našt?stí ale Andy Weir není tak zlý, že by knihu naplnil pouze Markovými nezdary. Mar?anské i pozemské neúsp?chy se st?ídají s vít?znými chvilkami a tak se román nestává ani na chvíli monotónním.

Pestrosti p?íb?hu také pomáhá audio verze knihy. Ta šikovn? využívá struktury samotného vypráv?ní. To se skládá z deníkových zápisk? opušt?ného Marka a popisu toho, co se ve stejnou dobu odehrává na zemi. Deník na?etl Jan Zadražil a vše ostatní obstaral hlas Jana Vondrá?ka. Aby toho ale nebylo málo, tv?rci audioknihy se rozhodli vypráv?ní doplnit t?mi správnými sci-fi zvuky. Všude tam, kde to atmosféra vyžaduje, se ozývá takové to pískání a pípání, o kterém p?edpokládáme, že napl?uje prostor vesmírných lodí i ?ídících st?edisek.

Jediné, co mn? na Mar?anovi vadilo, bylo to, že se nejedná o skute?ný p?íb?h. Ne, že bych byla tak záke?ná, že bych n?komu p?ála ztroskotat na Marsu. Mark Watney se ovšem tak nezdoln? pere s osudem, že kdyby byl jeho p?íb?h skute?ný, mohl by být úžasnou inspirací pro každého, kdo má práv? neodbytný pocit, že nejlepším životním rozhodnutím bude si lehnout a co nejrychleji um?ít.

Andy Weir. Mar?an. OneHotBook 2016.

Mlo?í hodnocení: 95 %

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..