Carl Morck ?eší už šestý p?ípad

Recenze šestého p?íb?hu o Odd?lení Q s názvem Nesmírný od Jussiho Adlera-Olsena.

Nevrlý Carl Morck se svým Odd?lením Q vyšet?uje už šestý p?ípad. A po té, co mn? v páté knize této série Jussi Adler-Olsen tak trochu zklamal, tentokrát nám tento dánský autor naservíroval p?esn? takový p?íb?h, kv?li kterému ho považuji za nejlepšího spisovatele v kategorii severské krimi.

Mám ráda detektivky, které dokáží p?ekvapit. Naopak nemám ráda takové zápletky, které vám po celou dobu nic neprozradí a na posledních dvou stránkách na vás autor vysype celé rozuzlení a vy si ?íkáte, zda jste nem?li sm?lu na takový ten vynucený konec.

Tak p?esn? takový Nesmírný není.

Snad nic závažného nevyzradím, když napíšu, že i když to celou dobu vypadá, že vrah je úpln? jasný, je to nakonec všechno jinak. Tenhle rys je totiž pro Olsenovy knihy dost typický a je to p?esn? to, co m? na jeho sérii baví.

Dalším d?vodem, pro? Olsenovy knihy ráda ?tu, je samoz?ejm? i samotný Carl a jeho kolegové. Krom? toho, že m? Marco nezaujal p?íb?hem, m?la jsem neodbytný pocit, že to Olsen už moc p?ehání s Asadem a jeho velbloudími p?íslovími. V Nesmírném našt?stí velbloud? výrazn? ubylo a ob?as máte dokonce pocit, že Olsen za?al tak trochu parodovat sám sebe a svá p?ísloví.

K Nesmírnému mám tak jedinou výtku. Asi ze m? mluví religionista, ale docela m? mrzelo, že i m?j oblíbený autor si p?ihodil svojí trošku do mlýna zpracovávajícího známé stereotypy o nových náboženských hnutích. Jasn?, v tomhle p?ípad? není popisované hnutí zlé kompletn?, ale jde spíš jenom o vybrané jedince. Ale i tak si ?íkám, zda literatura už není plná zlých náboženských v?dc? a jejich pomocník?.

A ješt? jedna v?c mn? na posledním Olsenovi lehce nesedla. Hned v úvodu se do?tete, že od p?ípadu Marco ub?hly t?i roky. Pravda, v originále od sebe tyto dv? knihy mají dvouletý odstup. I tak mn? to p?ijde trochu zvláštní. Všechny postavy p?sobí, jako kdyby jste je v?era opustily a ne, že jste je t?i roky nevid?li. Navíc, informace o ?asovém odstupu od p?ípadu Marco je do textu tak okat? vložená, že si ?íkám, co autora k tomuhle zvláštnímu kroku vedlo.

Jinak je ale Nesmírný výbornou knížkou. I zde jsem totiž, stejn? jako v p?ípad? ostatních Olsenových knih, ocenila, že se mu jako jednomu z mála tv?rc? sou?asné detektivní produkce da?í úsp?šn? vyhýbat násilí a ak?ním scénám. Samoz?ejm? zde n?jaká ta smrt být musí. Olsen ale nepat?í k t?m autor?m, který zabere t?i stránky textu popisem znetvo?eného, rozsekaného a umu?eného lidského t?la. A práv? i kv?li tomu si myslím, že kdybyste tenhle rok m?li p?e?íst jedinou severskou detektivku, tak byste rozhodn? m?li za?ít vážn? p?emýšlet práv? o Nesmírném.

Jussi Adler-Olsen. Nesmírný. Host 2016.

Za poskytnutí knihy k recenzi d?kuji knihkupectví Knihcentrum.cz, kde si knihu m?žete zakoupit v papírové i elektronické verzi.

Mlo?í hodnocení: 90 %

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..