Brutální zákoutí Pa?íže

Recenze audioknihy D?s od Davida Hiddena.
audiotekaCZ-copy

O tom, jak n?kdo provádí n?co zvráceného jenom proto, aby si to nahrával a následn? své výtvory p?ípadn? i prodával, vzniklo již n?kolik detektivních román?. Namátkou m? nap?íklad napadá Zapadákov od J. Deavera, Volavka od S. J. Bolton nebo Game od A. Motte. Na stejné vln? zápletky se nese i D?s od Davida Hiddena.

I navzdory této d?jové podobnosti mn? ale paradoxn? tato audiokniha nejvíc p?ipomínala p?ekvapiv? dobrou ?eskou detektivku Rychlopalba. Pravd?podobn? to bude podobn? životem zni?enými hrdiny a autorovou zálibou v p?ehnaném vykreslování násilí.

Vlastn?, když se n?jaká kniha jmenuje D?s, tak od ní asi málo kdo m?že o?ekávat, že to bude procházka rozkošn? rozkvetlou r?žovou zahradou. I když je pravda, že i na kvetoucí zahrady v této knize dojde.

David Hidden totiž nezapomíná na využití síly kontrast? zla a krásy, které zmín?né násilí dokáží ješt? víc umocnit. Spole?n? s barvitými popisy atmosféry popisovaného prost?edí se tak z jednoduché detektivky p?ekypující absurdním násilím najednou stává monologická úvaha hlavního hrdiny na téma nepochopitelných temných stránek sv?ta a t?žkosti bytí.

P?esto je ale D?s p?edevším snadno stravitelnou (tedy za p?edpokladu, že máte silný žaludek) detektivkou, která se snadno konzumuje, nezat?žuje ?tená?e spletitým d?jem a p?emírou postav. Pokud snesete trochu víc krve a brutality a toužíte po napínavém ?tení, D?s je rozhodn? tou pravou knihou, po které se vyplatí sáhnout.

Audio verzi D?su na?etl Ji?í Žák, který kv?li slabší práci s hlasem rozhodn? nepat?í k t?m nejlepším interpret?m. Jeho hlas má ale tu výhodu, že se mu da?í velmi v?rn? dokreslovat pochmurnou atmosféru p?íb?hu. Ono to dost možná totiž je tak, že do tohoto temného vypráv?ní se práv? lehká monotónnost hodí mnohem líp než vyt?íbený p?ednes.

David Hidden. D?s. XYZ 2016.

Mlo?í hodnocení: 70 %

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..