Jak se leze na K2

Recenze horolezecké audioknihy K2 – 8611 metr?.

Tohle je první moje recenze, kterou za?ínám zhodnocením zvukového provedení audioknihy ješt? p?ed tím, než se vrhnu na samotný obsah knihy.

D?vod je jednoduchý…

K2 – 8611 metr? je jedna z nejlíp zpracovaných audioknih, kterou jsem kdy ?etla. A vlastn? je možná v tomhle sm?ru i úpln? nejlepší.

Sotva jsem totiž uslyšela prvních pár minut z knihy, bylo mn? jasné, že jde o další povedenou audioknihu z vydavatelství Tebenas. Toto vydavatelství se m?že pochlubit tak dobrými tituly jako je nap?íklad životopis kn?ze Josefa Toufara Jako bychom dnes zem?ít m?li nebo vypráv?ní o 11. zá?í s názvem V?že.

Zajímavé je, že audioknihy z produkce Tebenasu jsou rozpoznatelné na první poslech. Nikde jinde si totiž neumí tak nápadit? pohrát s atmosférou p?íb?hu jako zde.

Už v recenzi Jako bychom dnes zem?ít m?li jsem psala, že kniha je po zvukové stránce velmi vyda?ená. Ovšem, to jsem netušila, že další audiokniha, do které se pustím a která bude shodou okolností také z Tebenasu, bude naprostý skvost.

K2 – 8611 metr? je zt?lesn?ním toho, jak by m?la vypadat ideální audiokniha. Ta by totiž (aspo? podle mého skromného názoru) nem?la být pouze p?evypráv?ným p?íb?hem dopln?ným o n?kolik hudebních p?ed?l?. Opravdová audiokniha by m?la využít zvukový rozm?r k tomu, aby se díky n?mu stala pro poslucha?e nezapomenutelným zážitkem.

P?íb?h horolezce Josefa Rakoncaje tak doprovází jak hudba dokreslující náladu vypráv?ní, tak i zvuky p?ipomínající valící se lavinu nebo hu?ící vítr. Všechny tyto zvuky ovšem nejsou pouhými p?ed?li mezi kapitolami. Naopak vstupují do p?íb?hu tam kde si je atmosféra vyžaduje a potom zase na n?jaký ?as ustupují.

Velmi zajímavý je také nápad se zvukem psacího stroje, který vždy doprovází vzpomínkové dopisy Rakoncajova horolezeckého par?áka.

Mile m? také p?ekvapil p?ednes Miroslava Táborského. Z toho, jak na?etl Královu ?e? jsem byla trochu rozpa?itá, ale v K2 se našt?stí žádné nep?irozené pasáže nevyskytovali. Naopak zde Miroslav Táborský dokázal v?rn? vystihnout hrdinovy emoce. A i když je úvod audioknihy ?tený trochu až moc hore?ným tempem, zbytek p?íb?hu je na?ten tak, že i kdybyste nerozum?li slov?m, ur?it? byste z hlasu Miroslava Táborského odhadli, co práv? jeho postava prožívá.

I když Rakoncajovo vypráv?ní je skv?le napsané a pokud v sob? máte aspo? špetku dobrodružného ducha, rozhodn? vás nebude nudit, je K2 – 8611 metr? p?edevším audioknihou, která stojí za poslech kv?li svému provedení. Tak origináln? vytvo?ená audiokniha se totiž hned tak nevidí.

Milo? Jasanský a Josef Rakoncaj. K2 – 8611 metr? Tebenas 2015.

Mlo?í hodnocení: 90 %

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..