Ty jako nep?íjemný sexuální zážitek

Recenze erotického románu Ty a trocha Mlo?í prudérnosti jako bonus.
audiotekaCZ-copy

Když jsem se v anotaci audioknihy s lakonickým názvem Ty do?etla, že se jedná o erotický román, ?ekla jsem si, že tohle pravd?podobn? nebude literatura pro m?. N?jak m? totiž minula móda Padesáti odstín? šedi a na knihách stále ješt? oce?uji, když autor dokáže napsat strhující p?íb?h, aniž by své hrdiny nutil za ú?elem zvýšení atraktivity trapn? souložit.

Potom jsem ale narazila na recenzi, kde se o románu Ty psalo velmi pochvaln? a o sexu tam nebylo ani sl?vka a tak jsem se rozhodla dát tomuhle erotickému románu šanci.

Já vám nevím, ale když se o n??em ?ekne, že je to erotické, mám pocit, že by to ve mn? m?lo vzbuzovat touhu na základ? vyvolání p?íjemných a žádoucích p?edstav. Bohužel kniha Ty ve mn? neprobouzela nic jiného než odpor.

Asi je to tak, že k t?m p?íjemným p?edstavám pot?ebuji, aby mn? byl hlavní hrdina sympatický a p?sobil na m? jako princ, kterého bych si moc ráda pustila do své ložnice. Joe je ale tak hrozný ?lov?k, že bych se kolem n?j bála projít i za bílého dne natož, aby mn? vzrušovaly jeho k?e?ovité výroky o tom, co všechno se chystá provést své lásce Beck.

Jenomže problém této knihy asi nebude jenom v Joeho nadrženosti. Mám vážné obavy, že autorka se zde až p?íliš spoléhala na sexuální p?itažlivost svého díla a moc se nezamýšlela nad literární kvalitou textu. Knize by mnohem víc slušelo, kdyby byla o dv? t?etiny ten?í. Potom by se o ní snad dalo i uvažovat jako o zajímavém díle využívajícím netradi?ní styl du – formy a poukazujícím na nebezpe?nou mužskou dominantnost.

Jenomže Ty je neuv??iteln? rozvleklý román. Joe Beck pronásleduje, potom se s ní dá dohromady, potom ji zase pronásleduje, potom zabije n?koho z jejich p?átel a takhle to jde po?ád dokola. V?bec nic se nestane, když vám v pr?b?hu audioknihy za?ne houkat požární alarm nebo na pár desítek minut usnete. Za tu dobu, co jste neposlouchali jste rozhodn? o nic p?evratného nep?išli.

Jediné, co na této audioknize oce?uji krom? zajímavého nápadu se zapojením du – formy, který bohužel ale zanikl pod vlivem jinak nepovedené knihy, je p?ednes Jana Zadražila. Tomu se totiž poda?ilo dokonale vystihnout nep?íjemnou Joeho povahu. Tím rozhodn? nechci ?íct, že by m?l Jan Zadražil nesympatický hlas. Spíš si se svým hlasem dokázal poradit tak dob?e, že v jeho ?etb? je slyšet horlivost, se kterou Joe Beck pronásleduje a další Joeho pocity jako nadrženost, zoufalství nebo vypo?ítavost.

Musím se p?iznat, že p?i ?etb? této knihy jsem m?la ob?as pocit, jako bych byla opakovan? znásil?ována a proto tuto knihu rozhodn? nedoporu?uji nikomu, kdo znásiln?ní nemá na seznamu svých tajných erotických p?edstav.

Caroline Kepnes. Ty. Tympanum 2015.

Mlo?í hodnocení: 20 %

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..