Neveselé vypráv?ní o vyhasínajícím mozku

O audioknize, kterou je dobré si poslechnout, i když vám z ní bude smutno.
audiotekaCZ-copy

Vyhasínání mozku Martina Kleina je zvláštní p?íb?h. Vlastn? si ani nejsem jistá, jestli je možné tuto audioknihu nazývat p?íb?hem. P?íb?h má mít d?j a toho v této knize s tak zvláštním jménem moc nenajdete.

Vyhasínání mozku Martina Kleina je totiž spíš smutným vypráv?ním o odcházení z tohoto sv?ta.

S mozkem Martina Kleina, ú?edníka v d?chodu, se za?íná dít n?co zvláštního. Nejd?íve si toho všimne jeho žena V?ra, pozd?ji i poslucha?i audioknihy a na malý moment, chvíli p?ed tím, než jeho mozek vypoví nadobro službu, i samotný Martin Klein.

Už dlouho jsem ne?etla tak smutnou knihu jako je práv? Vyhasínání mozku Martina Kleina. Tahle kniha ve mn? vzbuzovala pot?ebu pevn? se p?itisknout ke všem, které mám ráda, užívat si jejich blízkost a potom, ze smutku nad tím, že každého z nás m?že potkat stejné vyhasínání mozku jako Martina Kleina, si zalézt do postele, p?etáhnout si pe?inu až k uším a vy?kat, jestli se náhodou neobjeví n?jaká veselejší audiokniha.

P?ed n?jakým ?asem jsem ?etla knihu Ješt? jsem to já. Zde byla hlavní hrdinkou padesátiletá neuroložka bojující s Alzheimerovou chorobou. Kniha byla svojí myšlenkou velmi podobná Vyhasínání mozku Martina Kleina. Byl zde ale jeden rozdíl, který ud?lal z recenzované audioknihy tak p?sobivé vypráv?ní a který je zárove? i jejím jediným nedostatkem.

Kniha Ješt? jsem to já byla racionální výpov?dí o Alzheimerov? chorob?. Jako turistický pr?vodce provád?la ?tená?e všemi pocity a útrapami hlavní hrdinky a dopl?ovala je o vysv?tlující komentá?.

Naopak Vyhasínání mozku Martina Kleina je pouze syrovým zápisem toho, jak okolní sv?t vnímá ?lov?k postižený sta?eckou demencí. Zde se nedozvíte, co to vlastn? Martina Klaina postihlo, pro? se to d?je a jaká je pravd?podobnost, že to potká práv? vás, vaše rodi?e nebo vašeho partnera. Zde prost? nemáte ani chvíli ?as si vydechnout, protože jste Martinem Kleinem, který musí bojovat sám se sebou, svými vzpomínkami a p?edevším se sv?tem, který mu p?estává rozum?t.

Zvuk hodinového stroje se svojí p?edzv?stí nevyhnutelného a hlas Jana Ka?era podtrhující zoufalost stárnoucího zmateného muže p?ispívají k pochmurnosti celé nahrávky a d?lají z této audioknihy pom?rn? depresivní záležitost.

I když poslech téhle audioknihy m?že docela bolet, je dobré se jí nevyhýbat. Se stá?ím se d?ív nebo pozd?ji setkáme všichni a je dobré na n?j být aspo? trochu p?ipraveni. Poslech Vyhasínání mozku Martina Kleina se dá snad p?irovnat k r?ení “T?žko na cvi?išti, lehko (nebo aspo? o n?co mén? t?žko) na bojišti.”

j. Bernlef. Vyhasínání mozku Martina Kleina. Radioservis 2013.

Mlo?í hodnocení: 70 %

One thought on “Neveselé vypráv?ní o vyhasínajícím mozku

  1. Zajimavá recenze. Nedávno jse ke m? dostala knížka od Michala Viewegha – ne?et jsem od n?ho nic jeho knihy nejsou zrovna to co bych vyhledával. Ovšem knížka Život po život? bylo n?co co jsem musel slyšet a bylo to tam, zoufalství zoufalství a ješt? jednou…po p?e?tení m? p?išli mé všední starosti oby?ejné, malé a zybte?né. Myslím že tohle by mohlo být n?co podobného ikdyž zcela odlišného avšak otevírájí o?i. Je dobré si ob?as p?e?íst podobné knihy, takže díky za tip.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..