P?íb?h mech? a 19. století

Recenze knihy Podpis všech v?cí.

Botanika není obor, který by mn? n?jak zvláš? fascinoval. Vlastn?, botanika mn? v?bec nic ne?íká. Takže, když jsem si ?etla anotaci ke knize Podpis všech v?cí, m?la jsem pocit, že p?íb?h botani?ky z 19. století rozhodn? nebude to, co bych práv? te? cht?la ?íst.
Nakonec jsem ale po téhle knížce sáhla, protože jsem se na konci anotace do?etla, že se p?íb?h odehrává ve všech koutech sv?ta (Londýn, Peru, Filadelfie, Tahiti, Amsterodam). A to rozhodlo..
A musím ?íct, že jsem ud?lala moc dob?e, že jsem knížku nezavrhla jenom proto, že hlavní hrdinkou je n?jaká botani?ka.
Podpis všech v?cí si totiž získal moji pozornost, sotva se ukázalo, že první kapitoly se odehrávají v Kew Gardens na okraji Londýna, kde jsem byla ani ne p?ed m?sícem.
Pravda, Kew Gardens vystupují jenom na za?átku knihy, ale v pr?b?hu toho m? p?íb?h tak chytl, že už mn? bylo úpln? jedno, že to dál bude knížka o kyti?kách.
Jenomže on to p?íb?h o kyti?kách vlastn? ani moc není. Je to spíš vypráv?ní o život? pozoruhodné ženy, která celý život bojuje s nedostatkem krásy a staropanenstvím a i navzdory t?mto svým slabostem si dokáže najít své místo ve sv?t?.
Tohle mn? p?ijde jako nejv?tší poselství celé knihy. V dob?, kdy jsou všichni filmoví i knižní hrdinové zt?lesn?ním ideálu krásy, je hrozn? osv?žující si p?e?íst p?íb?h s hlavní hrdinkou, která krásy moc nepobrala a p?esto dokázala prožít napl?ující život.
Krom? toho m? Podpis všech v?cí nadchnul práv? i tím, ?ím m? zlákala samotná anotace. Mám ráda knížky, které se odehrávají hned na n?kolika kontinentech a p?esn? takový je tenhle p?íb?h. Sotva si zvyknete na Filadelfii, jste už na Tahiti a sotva se vám Tahiti zalíbí, hlavní hrdinka se už vydává do Evropy.
Podpis všech v?cí je tak velmi sv?ží p?íb?h, který dokáže strhujícím zp?sobem vypráv?t o 19. století a díky kterému zjistíte, že vás vlastn? baví t?eba i orchideje nebo mechy.

GILBERT, Elizabeth. Podpis všech v?cí. Vyd. 1. Brno: Jota, 2014, 477 s. ISBN 9788074626609

Za poskytnutí knihy k recenzi d?kuji knihkupectví Knihcentrum.cz, kde si knihu m?žete zakoupit v elektronické i klasické papírové podob?.

Mlo?í hodnocení: 100%

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..