Ze zákulisí Ministerstva pro administrativní záležitosti

Recenze kultovní knihy Jist?, pane minist?e, kterou na?etl svým nesmrtelným hlasem Richard HoaudiotekaCZ-copynzovi?.


Když už jsem v té Anglii, ?ekla jsem si, že by to cht?lo dozv?d?t se n?co víc o tom, jak pracují zdejší politici a proto jsem sáhla po klasice všech klasik a p?edloze slavného britského seriálu Jist?, pane minist?e.
Sotva jsem audioknihu nastartovala, m?la jsem pocit, že jsem se vrátila tak o patnáct let zp?t v ?ase. Tenhle návrat byl ale ?ist? pozitivní…
Vyrostla jsem na takových t?ch starých dávno zapomenutých magnetofonových kazetách z knihovny pro nevidomé. Bohužel si už nepamatuji jména v?tšiny skv?lých interpret?, kte?í knihy na?ítali, ale hlasy, které mn? tém?? dvacet let provázely po literárních stezkách se mn? hluboce vryly do pam?ti. Jedním z mých oblíbených interpret? byl Richard Honzovi?, který na?etl i deník neš?astného politika Jima Hackera.
Sotva jsem hlas Richarda Honzovi?e uslyšela, m?la jsem pocit, že je mn? zase patnáct a že za chvíli budu muset b?žet k magne?áku, abych obrátila kazetu a nebo v horším p?ípad? s pomocí tužky namotala pásku zp?t do kazety.
Našt?stí, doba kazet je už dávno pry?, ale nám i v digitálním v?ku stále z?stává úžasný hlas Richarda Honzovi?e.
Hlas Richarda Honzovi?e je už prost? takový, že sotva jej zaslechnete, neubráníte se myšlence, že te? se dozvíte n?co neuv??iteln? závažného a nau?ného. Z tohodle d?vodu je podle m? Richard Honzovi? skv?lým interpretem pro p?íb?hy z britského Ministerstva pro administrativní záležitosti. Neumím si totiž p?edstavit, že by mn? n?jaký jiný hlas informoval o trápeních Jima Hackera a úskocích jeho stálého tajemníka Humphreye Applebyho. Díky hlasu Richarda Honzovi?e snadno uv??íte totiž tomu, že se vám do ruky dostal skute?ný deník skute?ného ministra pro administrativní záležitosti. I p?es tuhle formálnost hlasu ale Richard Honzovi? dokáže skv?le vyjád?it emoce jednotlivých postav. I když je teda pravda, že jediný, kdo v knize Jist?, pane minist?e disponuje n?jakými emocemi je vlastn? jenom Jim Hacker a jeho manželka, která je podle mého názoru hlavním a nejlepším hrdinou celé knihy.
Pokud jde o obsah audioknihy, myslím, že k obsahu n??eho tak kultovního jako je Jist?, pane minist?e není moc co dodávat a tak jenom musím ?íct, že doufám, že se nikde v našem okolí nenachází žádná nemocnice bez doktor? a pacient?, ale za to plná administrativních pracovník? a také, že skute?ní britští minist?i d?lají i n?co víc, než že jenom pro?ítají obsah ?ervených krabic. A nebo nám snad Jist?, pane minist?e p?ijde tak vtipné práv? kv?li tomu, že je to pravdivý p?íb?h s vymyšleným hrdinou, který je možné bez jakékoliv újmy p?enést t?eba i na ?eskou politiku?

Anthony Rupert Jay. Jist?, pane minist?e. Tympanum 2013.

Mlo?í hodnocení: 95%

One thought on “Ze zákulisí Ministerstva pro administrativní záležitosti

  1. ahoj. Tvoji recenzi jsme si dovolili nasdílet na stránky naší komunity na Facebooku „Recenze knih a audioknih“.D?kujeme!!! Správce stránek Honza

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..